AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Bucka, 2020-06-05
Busko-Zdrój

Język angielski, Konspekty

Konspekt lekcji j. angielskiego - Zaimki nieokreślone

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Klasa: VIa, VIb, VIc
Nauczyciel: Joanna Bucka
Temat lekcji : Zaimki nieokreślone.
Cele lekcji:
Po zakończeniu lekcji uczeń :
• posiada następujące umiejętności i wiadomości( określone w nowej podstawie programowej):
- znajomość środków językowych ( uczeń posługuje się podstawowym zasobem gramatycznych środków językowych-zaimki nieokreślone, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych)
-rozumienie wypowiedzi (uczeń rozumie krótkie wypowiedzi ustne- proste polecenia w języku angielskim; uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu- rozumie ogólny sens prostego tekstu, wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym- zadanie dodatkowe)
- tworzenie wypowiedzi (uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca; uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne-opisuje ludzi, przedmioty, miejsca)
- przetwarzanie wypowiedzi (uczeń zapisuje i przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego- zadanie dodatkowe)
- współdziałanie w grupie
- stosowanie strategii komunikacyjnych ( uczeń domyśla się znaczeń nieznanych słów i zwrotów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty)
-korzystanie z różnych źródeł informacji (słownik internetowy)
- uczeń posiada świadomość językową ( dostrzega podobieństwa i różnice pomiędzy językiem ojczystym i obcym)
• zna:
- zaimki nieokreślone, ich znaczenie
-zasady stosowania zaimków nieokreślonych w różnych typach zdań
Pomoce:
-prezentacja multimedialna, kartki dla uczniów, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, płyta CD, plakietki z kciukami : Lubię to!", komputer z dostępem do internetu
Metody:
-pogadanka
- metoda WebQuest
-pokaz połączony z uczeniem się przez odkrywanie
- metoda aktywizująca "Jigsaw" (puzzle)
- praca z książką
Formy pracy:
- praca z całością klasy, praca indywidualna, praca w parach
Przebieg lekcji:
1.Moment organizacyjno-porządkowy:
- sprawdzenie obecności
- sprawdzenie pracy domowej
- zapisanie tematu lekcji - uczniowie odkrywają cele lekcji, podanie kryteriów lekcji, krótkie omówienie przebiegu lekcji (7min)
2.Rozgrzewka językowa :
- pogadanka na temat na temat zaimków nieokreślonych
- metoda WebQuest, czyli metoda poszukiwania informacji w sieci- uczniowie w oparciu o sieć pozyskują informacje- wyszukują w słowniku języka polskiego pojęcie-zaimek nieokreślony. (5min)
Cele: uzyskanie uwagi uczniów, zaciekawienie uczniów, uświadomienie im tematyki poruszanej na dzisiejszych zajęciach, kształcenie świadomości językowej, będącej jednym z wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej- uczniowie powinni dostrzegać podobieństwa i różnice pomiędzy językiem obcym i językiem ojczystym, motywowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, efektywnego korzystania z Internetu jako źródła informacji.
3. Prezentacja zaimków nieokreślonych i przedstawienie ogólnych zasad stosowania zaimków w różnych typach zdań:
- nauczyciel wyświetla prezentację multimedialną- na slajdach pokazują się zdania z użyciem zaimków nieokreślonych poparte zabawnymi obrazkami; uczniowie obserwują obrazki, starają się zrozumieć zdania - domyślają się znaczeń nieznanych słów z kontekstu a w rezultacie próbują odkryć znaczenie zaimków nieokreślonych oraz ich zastosowanie w różnych typach zdań
- uczniowie uzupełniają w parach kartki otrzymane od nauczyciela celem sporządzenia notatki, wklejają kartki do zeszytów przedmiotowych (12 min)
Cele: (znajomość środków językowych); zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy przez uczniów- kształcenie umiejętności stosowania strategii komunikacyjnych
4. Praktykowanie zaimków nieokreślonych:
-zastosowanie metody "Jigsaw"- każdy uczeń losuje dla siebie puzel, następnie poszukuje w klasie osoby która ma odpowiadający mu element układanki; uczniowie czytają zdania jakie wyszły po połączeniu puzzli
(10min)
Cele : praktykowanie zaimków nieokreślonych (przetwarzanie wypowiedzi), kształtowanie umiejętności współpracy i komunikacji, angażowanie uczniów do pomocy innym uczniom, uzyskanie zaangażowania uczniów.
5 Podsumowanie
-nauczyciel czyta zdanie, w każdym zdaniu jest jakiś błąd (zaimek nieokreślony) uczniowie na ochotnika poprawiają błędy (6min)
- wybrani uczniowie podsumowują czego udało im się nauczyć na dzisiejszych zajęciach (2min)
Cele: ponownie zaangażowanie uczniów i zmotywowanie do pracy; sprawdzenie stopnia zrozumienia nowych treści, kształtowanie umiejętności współpracy i umiejętności reagowania na wypowiedzi.
6. Praca domowa
-zadaniem uczniów będzie podkreślenie w podręczniku (ćw. 2 str. 34) w tekście wszystkich zdań zawierających zaimki nieokreślone i określenie typu zdania (oznajmujące, pytające, przeczące); zadanie dodatkowe dla chętnych to zadanie 3 str.34. (2)
Cele: utrwalenie wiedzy i umiejętności z dzisiejszych zajęć, dostosowanie poziomu trudności pracy domowej do możliwości uczniów ( łatwe zadanie dla wszystkich uczniów, trudniejsze zadanie dla uczniów zdolnych)
7. Ocena lekcji
-wprowadzenie zabawy polegającej na ocenie zajęć " Lubię to!"
( nauczyciel zadaje pytanie uczniom: " Czy podobały wam się dzisiejsze zajęcia?"; uczniowie podnoszą specjalnie przygotowane kciuki do góry jeśli podobały im się zajęcia, mają możliwość wypowiedzenia się w kwestii elementów, które podobały im się na lekcji bądź nie) (3min)
Cele:
- nauczyciel dokonuje ewaluacji własnej pracy- dobór metod nauczania, dobór środków dydaktycznych, monitorowanie relacji z uczniami, monitorowanie efektywnego wykorzystania czasu pracy na zajęciach
- uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się na przyszłych zajęciach, gdyż wnioski z ich wypowiedzi są wdrażane w proces uczenia się na przyszłych zajęciach
8 Zadanie dodatkowe (jeżeli czas na zajęciach nie został wykorzystany)
- praca z podręcznikiem - słuchanie ze zrozumieniem ( uczniowie otwierają podręczniki na str.35 i słuchając nagrania w ćw. 5 zapisują pytania które usłyszeli) (4 min)
Cele: utrwalenie wiadomości, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (rozumienie wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.