AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Bucka, 2020-06-05
Busko-Zdrój

Język angielski, Konspekty

Konspekt lekcji - j. angielskiego

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Klasa: IV a
Nauczyciel: Joanna Bucka
Temat lekcji : Pytamy o godzinę.
Cele lekcji:
Po zakończeniu lekcji uczeń :
• posiada następujące umiejętności i wiadomości( określone w nowej podstawie programowej):
- znajomość środków językowych ( kategoria tematyczna: kultura)
-rozumienie wypowiedzi (uczeń rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia, rozumie krótkie, proste polecenia w języku angielskim- reaguje na nie werbalnie i niewerbalnie, uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu- wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym-zadanie dodatkowe)
- tworzenie wypowiedzi uczeń podaje godziny
- reagowanie ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego (uczeń udziela odpowiedzi na pytanie która jest godzina)
- przetwarzanie wypowiedzi ( zapisuje i przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego- zadanie dodatkowe)
- współdziałanie w grupie
- stosowanie strategii komunikacyjnych ( uczeń domyśla się znaczeń nieznanych słów i zwrotów z kontekstu)
• zna:
- pytanie o godzinę
- zwroty związane z podawaniem godziny (quarter, past, to, half itd.)
-zasady obowiązujące podczas formułowania odpowiedzi na pytanie o godzinę
Pomoce:
- karty obrazkowe, puzzle (rysunki przedstawiające godziny i odpowiadające im podpisy), plakat z zegarem, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, płyta CD, plakietki z kciukami : Lubię to!", kartki z notatką
Metody:
-pogadanka
-uczenie się przez odkrywanie
- metoda aktywizująca- " Jigsaw" (puzzle)
- gra dydaktyczna
- praca z książką ( dodatkowa)
Formy pracy:
- praca z całością klasy, praca indywidualna, praca w parach
Przebieg lekcji:
1.Moment organizacyjno-porządkowy:
- sprawdzenie obecności
- sprawdzenie pracy domowej
- zapisanie tematu lekcji - uczniowie odkrywają cele lekcji, podanie kryteriów lekcji, krótkie omówienie przebiegu lekcji (7min)
2.Rozgrzewka językowa :
- pogadanka na temat na temat stref czasowych, różnic czasowych między Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi a Polską celem zaciekawienia uczniów, uświadomienia im tematyki poruszanej na dzisiejszych zajęciach, pokazaniem różnic pomiędzy Polską a krajami anglojęzycznymi, propagowaniem postawy otwartości wobec innych kultur. (3min)'

Cele: uzyskanie uwagi uczniów, zaciekawienie uczniów, uświadomienie im tematyki poruszanej na dzisiejszych zajęciach, pokazanie różnic pomiędzy Polską a krajami anglojęzycznymi, propagowanie postawy otwartości wobec innych kultur.
3. Prezentacja słownictwa i przedstawienie ogólnych zasad formułowania odpowiedzi na pytanie o godzinę:
-nauczyciel pyta uczniów czy wiedzą w jaki sposób w j. angielskim możemy zapytać o godzinę; nauczyciel pisze na tablicy 2 zwroty: „What time is it ?”,” What’s the time”;
uczniowie zapisują zwroty w zeszytach przedmiotowych (2min)
- nauczyciel przytwierdza do tablicy karty z godzinami, zadaniem uczniów jest samodzielne sformułowanie ogólnych zasad podawania godziny w języku angielskim
• w języku angielskim nie ma godziny osiemnastej czy dwudziestej; godziny podaje się tylko do 12; godzina 13 to godzina 1 itd.;
• znaczenie zwrotów half, past, to, quarter i ich zastosowanie podczas podawania godziny
- pogadanka na temat jednostki miary czasu jaką jest godzina ( podział na 4 kwadranse, 60 minut lub 3600 sekund)
-uczniowie wklejają otrzymane od nauczyciela kartki do zeszytu(15 min)
Cele: zapoznanie uczniów z zasadami podawania godziny w języku angielskim (znajomość środków językowych); zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy przez uczniów- kształcenie umiejętności stosowania strategii komunikacyjnych
4. Praktykowanie godzin w języku angielskim:
-zastosowanie metody "Jigsaw"- uczniowie pracują w parach; jeden uczeń otrzymuje obrazki z zegarami, natomiast drugi te same godziny napisane słownie ; uczniowie współpracując muszą ułożyć puzzle (7min)
Cele : praktykowanie podawania godzin w języku angielskim umożliwiające lepsze zrozumienie i zapamiętanie zasad( tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi), kształtowanie umiejętności współpracy i komunikacji, angażowanie uczniów do pomocy innym uczniom, uzyskanie zaangażowania uczniów.
5 Podsumowanie
- gra dydaktyczna -jeden uczeń z klasy podaje godzinę w języku angielskim zaś drugi uczeń zaznacza godzinę na przygotowanym zegarze (6min)
- wybrani uczniowie podsumowują czego udało im się nauczyć na dzisiejszych zajęciach (2min)
Cele: ponownie zaangażowanie uczniów i zmotywowanie do pracy; sprawdzenie stopnia zrozumienia nowych treści, kształtowanie umiejętności współpracy i umiejętności reagowania na wypowiedzi.
6. Praca domowa
-nauczyciel zadaje uczniom ćwiczenie 1a na str. 36 z zeszytu ćwiczeń (objaśnia zadanie; zadanie jest na tyle proste, iż poradzą sobie z nim uczniowie mający trudności)
- ćwiczenie dla chętnych - 1b str 36 zeszyt ćwiczeń (2min)
Cele: utrwalenie wiedzy i umiejętności z dzisiejszych zajęć, dostosowanie poziomu trudności pracy domowej do możliwości uczniów ( łatwe zadanie dla wszystkich uczniów, trudniejsze zadanie dla uczniów zdolnych)
7. Ocena lekcji
-wprowadzenie zabawy polegającej na ocenie zajęć " Lubię to!"
( nauczyciel zadaje pytanie uczniom: " Czy podobały wam się dzisiejsze zajęcia?"; uczniowie podnoszą specjalnie przygotowane kciuki do góry jeśli podobały im się zajęcia, mają możliwość wypowiedzenia się w kwestii elementów, które podobały im się na lekcji bądź nie) (3min)
Cele:
- nauczyciel dokonuje ewaluacji własnej pracy- dobór metod nauczania, dobór środków dydaktycznych, monitorowanie relacji z uczniami, monitorowanie efektywnego wykorzystania czasu pracy na zajęciach
- uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się na przyszłych zajęciach, gdyż wnioski z ich wypowiedzi są wdrażane w proces uczenia się na przyszłych zajęciach
8 Zadanie dodatkowe (jeżeli czas na zajęciach nie został wykorzystany)
- praca z podręcznikiem - słuchanie ze zrozumieniem ( uczniowie otwierają podręczniki na str.46 i słuchając nagrania zaznaczają właściwą godzinę) (4 min)
Cele: utrwalenie wiadomości, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (rozumienie wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi).
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.