AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ryszard Kułakowski, 2020-06-05
Elbląg

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

*Zaplanowanie indywidulanej ścieżki awansu zawodowego:
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.IX 2017
-Napisanie planu rozwoju zawodowego.IX 2017
-Analiza dostępnej literatury na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz aktualnych dokumentów.IX 2017
-Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.V 2020

*Podnoszenie kompetencji zawodowych:
-Aktywny udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły. Okres stażu
-Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. Okres stażu

*Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
-Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych
-Lektura czasopism anglojęzycznych.
-Przygotowywanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach. Okres stażu
- Opracowanie programów zajęć dodatkowych z języka
angielskiego. Okres stażu

*Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela:
-Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
-Kontakty z rodzicami, wychowawcami
psychologiem szkolnym w rozpoznawaniu
rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
-Prowadzenie zajęć tematycznych
-Organizacja spotkań, przedstawień dla uczniów
uczęszczających do Szkoły. Okres stażu

*Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi
zasad funkcjonowania i organizacji szkoły:
-Analiza dokumentacji szkolnej m.in.:

• Statutu Szkoły,
• Programu Wychowawczego Szkoły
• Programu Profilaktyki Szkoły
• WZO
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

*Wykorzystanie zasobów internetowych:
Prowadzenie strony internetowej swojej klasy poprzez dodawanie zdjęć i opisów z życia klasy. Okres stażu

-Publikacja różnorodnych materiałów w Internecie,
gromadzenie ciekawych materiałów pedagogicznych
-Pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących
materiałów metodycznych
-Wykorzystanie sprzętu komputerowego i cyfrowego
do opracowywania pomocy dydaktycznych
-Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany
poglądów oraz informacji związanych z nauką języka
obcego.. Okres stażu

*Wykonywanie projektów graficznych na potrzeby
szkoły:

-Opracowanie dyplomów, podziękowań, plakatów, zaproszeń itp. Okres stażu

*Wykorzystanie technologii informacyjnej i komputerowej:
-Prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu
zawodowego, planów pracy, programów
-Realizacja materiałów tematycznych w ramach promocji Szkoły w środowisku lokalnym
-Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

*Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych:
-Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych
nauczycieli
-Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i
nauczycieli kontraktowych
-Konsultacje z nauczycielami języków obcych z mojej szkoły i innych szkół. Okres stażu

*Udostępnianie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom:
-Udostępnianie innym nauczycielom opracowań i innych materiałów dydaktycznych
-Publikacja na portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego
-Udział w pracach zespołu samokształceniowego,
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w ramach pracy zespołu
-Organizowanie we współpracy z nauczycielami zajęć, konkursów i uroczystości szkolnych. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych zawiązanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich

*Organizacja zajęć pozalekcyjnych
-Opracowanie i realizacja programu zajęć. Ewaluacja. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

*Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów
-Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów

*Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
-Pomoc w organizacji Festynu Rodzinnego
-Organizacja apeli, akademii imprez zgodnie z kalendarzem imprez szkoły
-Wystawy prac uczniów. Okres stażu

*Udział w projektach realizowanych na terenie szkoły
-Realizacja założeń poszczególnych projektów. Okres stażu

*Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka
angielskiego. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

*Przeprowadzanie akcji charytatywnych
-Organizacja przedświątecznych zbiórek żywności dla
potrzebujących.
-Organizacja akcji „Góra grosza”. Okres stażu

*Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi
-Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Markusach. Okres stażu

*Zintegrowanie grupy rodziców ze społecznością szkolną poprzez udział w imprezach
-Organizacja imprez szkolnych. Okres stażu

*Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym
-Spotkania z pedagogiem.
-Zapoznanie się z orzeczeniami poradni psychologiczno –
pedagogicznej. Okres stażu

*Współpraca z rodzicami uczniów
-Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w
nauce i zachowania. Okres stażu

*Współpraca z wydawnictwami
-Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw
poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz
poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka
angielskiego. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

*Dokonanie opisu i analizy przypadku rozpoznawania i
rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych
- Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub
wychowawczych.
-Znalezienie rozwiązanie i zastosowanie go.
-Podsumowanie i wnioski. W momencie zdiagnozowania problemu, do końca stażu

Plan rozwoju może ulec modyfikacji.
Opracował Ryszard Kułakowski.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.