Katalog

Bożena Mosiądz, 2020-08-24
Szymanowo

Chemia, Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT PROCESU SPORZĄDZENIA MYDŁA W WARUNKACH LABORATORYJNYCH I JEGO PRAKTYCZNE WDROŻENIE

- n +

1.Organizatorem konkursu jest ………………………………………………………………………………………
2.W jego imieniu występuje komisja w składzie: przewodnicząca pani magister ………………………………………, członkowie: pani magister …………………………………………………… i pani magister …………………………………………………….
3.Członkowie komisji mają prawo przyznać uczestnikowi od zera do trzech punktów, przy ocenie realizacji każdego z proponowanych zagadnień konkursowych.

4.Zagadnienia, które powinny znaleźć odbicie w pracach pierwszego etapu:
A.Określenie celu przedsięwzięcia.
B.Sformułowanie zasad bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać przy wytwarzaniu mydła.
C.Wyszczególnienie sprzętów niezbędnych do praktycznego przeprowadzenia doświadczenia.
D.Wyszczególnienie składników chemicznych i innych materiałów proponowanych do użycia w doświadczeniu.
E.Receptura, czyli opis propozycji praktycznego przeprowadzenia eksperymentu z uwzględnieniem precyzji dozowania składników.

5.Zagadnienia, które powinny znaleźć odbicie w pracach drugiego etapu:
A.Relacja o praktycznym przebiegu doświadczenia, z dodaniem własnych uwag i spostrzeżeń.
B.Opis przeprowadzonego procesu starzenia (leżakowania) i badania pH produktu.
C.Prezentacja w naturze efektu przeprowadzonego doświadczenia, czyli uzyskanego własnoręcznie(ale pod kierunkiem nauczyciela) mydła.
D.Umiejętność publicznej prezentacji wiedzy, pomysłowości i inwencji własnej (historia mydlarstwa; przeznaczenie, kształt, kolor, zapach mydeł; atrakcyjność całej prezentacji).

6.Do udziału zapraszamy w szczególności uczniów klas VII i VIII.
7.Część teoretyczną pracy należy dostarczyć organizatorowi konkursu do dnia ………………………….
8.Do drugiego, praktycznego, etapu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie, którzy uzyskali od nauczyciela prowadzącego pisemną akceptację części teoretycznej.
9.Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie muszą dostarczyć świadectwo zgody rodziców na udział w konkursie.
10.Mydła otrzymywane będą w pracowni szkolnej pod nadzorem nauczyciela.Należy pamiętać, że niektóre substancje używane do wytwarzania mydeł są silnie żrące.
11.Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia …………………………………….
12.Dla trójki najwyżej ocenionych uczestników przewidujemy nagrody rzeczowe dla pozostałych uczestników dyplomy gratulacyjne.
13.Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa osiągnięć wszystkich uczestników.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.