AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

KATARZYNA SZCZECHOWICZ, 2020-09-01
RACIĄŻ

Pedagogika, Artykuły

Diagnoza funkcjonalna ucznia z autyzmem.

- n +

Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem.
Dane personalne Badanego:
Imię: Michał
Lat: 12
Diagnoza Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 25-06-2015
• CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE- AUTYZM
Na podstawie wywiadu z matką, analizy dostępnej dokumentacji medycznej, wyników przeprowadzonych badań psychologicznych oraz obserwacji dziecka stwierdza się:
Chłopiec po raz kolejny diagnozowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z uwagi na trudności i niepowodzenia szkolne wynikające ze specyfiki w funkcjonowaniu uwarunkowanej rozpoznaniem medycznym. W porównaniu z wynikami z poprzednich badań psychologicznych nie obserwuje się istotnych zmian. Kontakt rzeczowy i emocjonalny z dzieckiem zachowany.
Dobra sprawność funkcji intelektualnych. Obserwuje się dysharmonijny rozwój poszczególnych funkcji- dominuje sfera bezsłowna ,nieco słabiej funkcjonuje sfera słowno- pojęciowa. Dość dobra wiedza o otaczającym go świecie. Bardzo dobra umiejętność klasyfikowania , ujmowania podobieństw. Bardzo słaba pamięć świeża. Obniżona zdolność dokonywania operacji arytmetycznych. Michał bardzo dobrze sobie radzi z dokonywaniem analizy i syntezy materiału bezsłownego, odnajdywaniem związków przyczynowo- skutkowych, odróżnianiem szczegółów istotnych od nieistotnych. Obniżone tempo uczenia się wzrokowego. Obniżony stopień dojrzałości percepcji i koordynacji wzrokowo- ruchowej w stosunku do wieku badanego. W trakcie pracy dziecko wymagało powtarzania pytań, ich przeformułowania. Pracuje w wolnym tempie. Michał koncentrował się na krótko i cały czas wymagał wspomagania. Opóźnienie w zakresie motoryki dużej, kłopoty w reakcjach równoważnych i w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wymusza złością
i krzykiem pewne zachowania na dorosłych. Występuje nadwrażliwość na bodźce słuchowe. Chłopiec nie nawiązuje kontaktu z rówieśnikami, preferuje samodzielną zabawę. Z dorosłymi wchodzi w krótkotrwały kontakt zadaniowy i emocjonalny. W przypadku zakazu reaguje wycofywaniem się i ucieczką, płaczem bądź agresją. Potrafi nawiązać krótkotrwały kontakt wzrokowy. Michał nie rozumie zagrożeń, wymaga nadzoru i nieustannej kontroli. U chłopca nadal obserwuje się zaburzenia w zakresie komunikowania się i interakcji społecznych, których nasilenie się wskazuje na rozpoznanie zespołu Aspergera..
Diagnoza funkcjonalna według badań własnych
Przedstawię osobę badaną na podstawie zebranych informacji od rodziców, analizy dokumentacji oraz własnych obserwacji gdyż jestem oligofrenopedagogiem pracującym na co dzień od 6 lat z Michałem.
Michał ma 12 lat, mieszka w małej miejscowości. Jest uczniem klasy kl VI . Zdiagnozowano u niego w przedszkolu – autyzm. Chłopiec porusza się samodzielnie. Komunikuje się werbalnie ale z wadami artykulacyjnymi. Obecnie edukacja jego przebiega w szkole ogólnodostępnej , w klasie integracyjnej, wcześniej uczęszczał do państwowego przedszkola. Michał realizuje program nauczania taki jak jego rówieśnicy w klasie, czyli program szkoły masowej. W szkole uczęszcza na dwa języki : język niemiecki i język angielski. Uczęszcza również na zajęcia rewalidacyjne 2 razy w tygodniu oraz raz w tygodniu na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. Poza szkołą uczęszcza tylko i wyłącznie na kółko misyjne. Jego rodzice posiadają wykształcenie wyższe : są katechetami .Agnieszka -matka lat 46, Jacek -ojciec 50 lat. Michał posiada troje rodzeństwa : siostrę Małgorzatę lat 14, brata Wojtka lat 10 oraz siostrę Marysię lat 5. Warunki mieszkaniowe Michał ma dobre, mieszka w domku jednorodzinnym, mieszkanie przestronne, dzieli pokój z bratem. W pokoju są dwa biurka, telewizor, zabawki książki, każdy z chłopców posiada swój kącik do nauki. Według mnie rodzice nie potrafią realnie ocenić możliwości syna, stawiają mu zbyt duże wymagania w sytuacjach społecznych, traktują go jak dorosłego człowieka, i niektóre zadania przerastają chłopca wpędzając go w zakłopotanie i lęk. Nie zwracają się o pomoc czy poradę specjalisty lecz wiedzę czerpią z internetu i książek. Twierdzą że to oni najlepiej wiedzą co potrzeba Michałowi. Największy niepokój ich budzi: mała samodzielność i zaradność życiowa, trudności w relacjach interpersonalnych oraz zachowania agresywne u Michała nieadekwatne do sytuacji. Rodzice Michała nie zawsze wprowadzają jasne reguły które są słabo przez niego rozumiane. W przypadku naruszenia reguł wprowadzają system kar w postaci: zakaz oglądania telewizji, zakaz wyjazdu do babci, przebywanie samemu w pokoju. Na temat przyszłości syna nie potrafią się wypowiedzieć, uważają że to jeszcze odległy temat. Najwięcej czasu Michał zdaniem rodziców spędza ze swoim bratem Wojtkiem, lubi z nim oglądać telewizję, niepokoi się gdy go nie ma w domu. Rodzice ze szkołą kontaktują się w formie telefonicznej, najczęściej dzwoni nauczyciel aby powiadomić o niepokojących zachowaniach Michała bądź o niepowodzeniach szkolnych. Współpracują ze szkołą w małym zakresie, nie nastawianą na współpracę.
Emocje i uczucia
Nastrój Michała bywa nadmiernie wesołkowaty, brak postawy lękowej, unika kontaktu wzrokowego. Mówi słabym, cichym głosem .Nie podejmuje prób zapanowania nad swoimi emocjami, często wybucha podczas lekcji głośnym śmiechem bez adekwatnego do sytuacji powodu, na wszelkie niepowodzenia reaguje złością a nawet agresją. Brak umiejętności odczytywania cudzych emocji, brak kontroli własnych emocji, nie potrafi zarządzać emocjami. Brak złożonych zachowań społecznych. Funkcjonuje na podstawie schematu (musi wiedzieć co będzie się działo po kolei).Czyta bardzo cicho aż do całkowitego czytania dla siebie, czyta wyrazami , gubi się w wersach. Wymaga wielokrotnej motywacji i zachęty do podjęcia pracy, zadania. Motywacja ulega ciągłej zmianie ( męczliwość psychofizyczna).Michał nie doprowadza zadań do końca, szybko się nudzi bądź rezygnuje przy najmniejszym niepowodzeniu, poddaje się. Nigdy nie prosi nauczyciela o pomoc, a gdy ten próbuje mu pomóc Michał odwraca głowę od nauczyciela, zamyka oczy lub zasłania uszy. Bywa że jest podczas lekcji nerwowy, wtedy nadmiernie naciska ołówek aż do jego pęknięcia, obgryza długopis, gryzie gumkę, buja się na krześle, manifestując w ten sposób swoje niezadowolenie. Michał ma bardzo krótki czas skupienia uwagi, często przywoływany jest do aktywności podczas zajęć edukacyjnych, tzw. wyłącza się : patrzy tempo w okno lub sufit, potrząsając głową na boki, z lekkim uśmiechem na ustach. Nie rozprasza się jego uwagi na bodźce zewnętrzne. Buntuje się kiedy musi pracować w podręcznikach na określonych zadaniach i kartach pracy, nie lubi pracy narzucanej przez kogoś woli , sam sobie chce dopierać ćwiczenia , często niezgodnie z tematem zajęć. Obserwowana jest w trakcie pracy nadmierna męczliwość, nasilone problemy z koncentracja uwagi.
Motoryka duża i mała
Michała cechuje niezgrabność ruchowa. Nie potrafi jeździć na rowerze, ma trudności przeskoczyć przez skakankę , ze staniem na jednej nodze, ze zrobieniem jaskółki. Obniżony jest u chłopca poziom graficzny jego pisma, litery niekształtne ,niestaranne, nie zawsze umieszczone w liniaturze zeszytu, jest wiele skreśleń. Grupa rówieśnicza
Michał ma duże problemy w relacjach interpersonalnych . Ignoruje lub źle interpretuje gesty lub zachowania innych co prowadzi do nieodpowiednich reakcji. Nie jest zainteresowany nawiązywaniem relacji interpersonalnych z rówieśnikami, izoluje się .Postępuje zgodnie z własnymi potrzebami, nie uwzględniając norm i zasad współżycia. Przejawia trudności dotyczące wzajemności w komunikowaniu się , nie daje innym możliwości wypowiedzenia się ( mówi do kogoś, a nie interesuje go co ma do powiedzenia druga osoba-wygłasza monolog), nie potrafi podtrzymać rozmowy i kontaktów społecznych .Nie jest zainteresowany nawiązywaniem kontaktów lub przyjaźni. Problem to nadmierna bezpośredniość , prawdomówność, nieuwzględnianie uczuć innych np.: bez oporów wygłasza niestosowne komentarze ( mówi na kolegę który nie odpowiedział na pytanie nauczyciela że jest osłem , głupi itp.), nie bierze pod uwagę że może zrobić komuś przykrość. Nikt z rówieśników nie chce się z nim zaprzyjaźnić lub bawić się na przerwach ponieważ Michał narzuca im swoją wolę ,w co będą się bawić a w co nie. Wpada w złość gdy spotyka się z odmową lub z dezaprobata swojego pomysłu. Nie potrafi przyjąć porażki w grach zespołowych, dlatego najchętniej ich unika. Przyczyną gniewu, złości bywają zaczepki ,prowokacje innych uczniów z poza klasy, podczas przerw międzylekcyjnych .Bywa że Michał dokonuje prób nawiązania relacji interpersonalnych z uczniami ze swojej klasy podczas przerw ale robi to w sposób nieadekwatny, nie okazuje zrozumienia dla potrzeb i uczuć innych osób, nie zachowuje właściwego dystansu do innych , nawiązuje kontakt w natrętny sposób ale tylko z osobami sobie znanymi, co prowadzi często do starć. Postępuje zgodnie z własnymi potrzebami, nie uwzględniając norm i zasad współżycia w społeczeństwie .Źle reaguje na wszelkie zmiany w otoczeniu, w formach zmiany aktywności lub harmonogramie danego dnia, wtedy często reaguje oporem .Podczas zajęć edukacyjnych w pracy w grupach wybierany jest jako ostatni do grupy przez swoich rówieśników ,w sytuacji gdy to on dobiera drużynę bardzo długo zastanawia się kogo wybrać, potrafi głośno wygłaszać komentarze na temat braku wyboru danej osoby.
Umiejętności w zakresie samoobsługi.
Michał jest samodzielny w samoobsłudze, samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne. Jednak występuje problem z dbaniem o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny. Michał nie zauważa brudnego ubrania, nie widzi potrzeby zmiany na czyste. Nie myje rąk po wyjściu z toalety, nie ma potrzeby użycia papieru toaletowego nie dba o higienę jamy ustnej ( nie myje zębów).Ubranie wierzchnie typu kurtka , czapka, szalik są zakładane w sposób nieodpowiedni, tył na przód lub na lewą stronę. Nie potrafi zapinać guzików i sznurować obuwia z tego powodu jego ubrania nie posiadają guzików najczęściej są wciągane, spodnie w gumkę a obuwie na rzepy lub wkładane. Rodzice nie widzą w tym żadnego problemu, twierdzą że Michał lubi takie luźne rzeczy. Michał nie przywiązuje wagi do estetyki wyglądu, często jego ubranie jest brudne, w nieodpowiednim rozmiarze ( za małe), włosy nie umyte i nie obcięte. Kiedy ma katar nie ma potrzeby użycia chusteczek higienicznych , tylko wyciera o rękaw. Z relacji jego mamy Michał samodzielnie w domu się nie kąpie ,nie używa gąbki do kąpieli , nie lubi też mydła. Ubrania sam sobie dobiera i pakuje plecak.
Komunikacja.
Chłopiec ma obniżony poziom komunikacji werbalnej. Ma duże problemy w wykorzystaniu posiadanych umiejętności w procesie komunikowania się, nie zdolność do naprzemiennego wypowiadania się .Słabe używanie prozodii dla wyrażania zamiaru , komunikuje się w stosunku do osób dorosłych na ,,ty’’. Specyficznym zachowaniem Michała jest kompulsywne zadawanie pytań. Bywa nadmiernie skoncentrowany na jakimś temacie, powtarza wielokrotnie te same pytania sprawiając wrażenie jakby nie słyszał lub nie rozumiał udzielanych mu odpowiedzi. Niezwykle duże trudności sprawia mu formułowanie wypowiedzi werbalnych podczas odpowiedzi ustnych ( wyjątek z historii gdzie jego wiedza wykracza poza podstawę programową w danej klasie). Michał ma trudności z w rozumieniu oraz wyrażaniu komunikatów niewerbalnych, nie rozumie informacji przekazywanych za pomocą gestów ,mimiki lub ekspresji twarzy. Ma trudności z użyciem mowy w celu komunikacji , często prowadzi monologi i zarzuca innych swoimi wycinkowymi zainteresowaniami .Przejawia trudności dotyczące wzajemności w komunikacji, nie daje innym możliwości wypowiedzenia się ( mówi do kogoś , nie rozmawia z drugą osobą), nie potrafi podtrzymać rozmowy i kontaktów społecznych. Występuje u niego brak znajomości konwenansów społecznych, rozumienia tego co wypada a czego nie, brak wyczucia odpowiedniego dystansu ( odległości) od rozmówcy ( staje za blisko lub zbyt daleko), nawet tyłem do rozmówcy , unika kontaktu wzrokowego. Cechuje go brak empatii, nie ma wyczucia w tym co mówi , mówi to co ma na myśli, nie patrząc na uczucia innych, czy przypadkiem nie zrobi mu tym przykrości. Brakuje mu subtelności w wyrażaniu emocji. W rozmowie Michał nie rozumie przenośni, przysłów, które rozumie i przetwarza zbyt dosłownie. Trudności sprawia mu rozumienie informacji zawartych w komunikacie, który ma związek z intonacją głosu, jak również rozumienie ironii i żartów. Przejawia trudności z zachowaniem norm obowiązujących w społeczeństwie, nie potrafi rozpoznać kiedy powinien się odezwać, przerywa rozmowę podczas jej trwania, wypowiada się niepytany i nie na temat, jego wypowiedzi są często zbyt formalne i pedantyczne.
Nowe sytuacje społeczne.
Michał nie odnajduje się w nowych sytuacjach .Na wycieczkach ma trudności w dostosowaniu się do zasad obowiązujących w grupie, oddala się od grupy ,dokonuje prób wymknięcia się spod kontroli opiekunów, robi to świadomie chcąc iść własnymi ścieżkami nie myśląc o konsekwencjach. Nie informuje opiekunów że ma zamiar iść do toalety na wycieczce. Kiedy opiekun woła go po imieniu , udaje że nie słyszy choć zerka z ukratka , nie widzi potrzeby zareagowania. Podczas wycieczek gubi własne rzeczy, a później ma pretensje do innych i wybucha płaczem. Na osoby mu nie znane reaguje obojętnością, nie szuka z nim kontaktu wzrokowego, ani nie jest zainteresowany kim są i co mają do powiedzenia. Ma dużą niechęć do akademii szkolnych , reaguje zatykaniem uszu podczas występów chóru szkolnego oraz przemówień przez mikrofon, ciężko mu się zainteresować i skupić na tematyce danej akademii. Wyłącza się, odwraca przodem do widowni, pokłada się na innych uczniów co doprowadza do spięć z innymi uczniami, bywa że wybucha głośnym śmiechem na wystąpienia innych nieadekwatnie do sytuacji , rozpraszając innych uczestników. Zgłasza się do każdego konkursu, jednak ma trudności z dotrzymaniem słowa i doprowadzeniem pracy np.: plastycznej do końca. Łatwiej jest mu się dostosować do nowej sytuacji społecznej gdy jest o niej uprzedzony choć dzień wcześniej. Wtedy zadaje mnóstwo pytań dotyczących tego co ma nastąpić, wywołuje to u niego poczucie bezpieczeństwa.
Czytanie i pisanie
U chłopca przejawia się obniżona percepcja słuchowa, analiza i synteza słuchowa wyrazu .Czyta w tempie 45 wyr/min, metodą (sylabowo-całościową), w wolnym tempie, nie lubi czytać głośno. Uczeń w pełni rozumie i pamięta treść czytanego tekstu- interpretuje treść z pomocą pytań naprowadzających, nie zachowuje związków przyczynowo- skutkowych, czasowych, fantazjuje, wypowiada się pojedynczym wyrazem, sporadycznie zdaniem prostym, ma ogromne trudności z prowadzeniem dialogu, z formułowaniem dłuższych spójnych wypowiedzi. W pisaniu ze słuchu popełnia szereg błędów ortograficznych. W pisaniu ze słuchu popełnia błędy, opuszcza litery
Umiejętności matematyczne
Treść poleceń do zadań tekstowych odczytuje samodzielnie, z pełnym zrozumieniem. Opanował tabliczkę mnożenia, wykonuje prawidłowo dodawanie i odejmowanie na swoim poziomie edukacyjnym. Po dłuższej analizie tekstu rozwiązuje proste zadania z treścią.
Zaburzenia sensoryzmów
U Michała przejawia się nadwrażliwość słuchowa. Na akademiach zasłania uszy, występuje u niego niepokój w gwarnych pomieszczeniach i na nagłe dźwięki. Cechuje go nadwrażliwość wzrokowa, przejawie niechęć do mocnego światła, unika dyskotek szkolnych. Występuje również nadwrażliwość węchowa, Michał często skarży się na nieprzyjemne zapachy których inni nie wyczuwają. W zakresie propriorecepcji uwidacznia się niechęć do podawania ręki na powitanie. Michał bywa zaabsorbowany dźwiękami z organizmu ,wtedy wybucha głośnym niekontrolowanym śmiechem. Podczas przerw biega szybko wzdłuż korytarza ,tam i z powrotem, podskakując i potrząsając głową, wpadając na innych uczniów.

Opis diagramu PAC-2
Na podstawie narzędzia PAC -2 dokonałam oceny postępów Michała w zakresie umiejętności społecznych ( kompetencji społecznej).Odpowiedzi udzielałam na podstawie własnych obserwacji jego funkcjonowania w szkole, wywiadu z matką chłopca oraz na podstawie jego odpowiedzi. Badałam 4 obszary :
I. Obszar : obsługiwanie siebie
II. Obszar : komunikowanie się
III. Obszar uspołecznienie
IV. Obszar to zajęcia.
W pierwszym obszarze Michała należy objąć działaniami usprawniającymi pod kątem: nauki używania noża( obieranie i krojenie), umiejętność zachowania w barze samoobsługowym lub kawiarni ( wybranie dania, odpowiednich sztućców, zapłaty za rachunek i odebrania reszty. Na bardzo niskim poziomie jest jego nawyk dbania o czystość ubrania i higieny osobistej. Należy uczyć nawyku dbania o włosy ( aby były czyste ,obcięte i uczesane) ,utrzymania w czystości rąk, twarzy , zębów oraz zadbania o paznokcie. Niezbędna jest tu współpraca z rodzicami do tego zadania aby usprawniać jego samodzielność w kąpielach, w tym przygotowania niezbędnych przyborów np.: mydło, szampon, ręcznik. Michał się jeszcze nie goli ponieważ nie ma zarostu , więc to zadanie nie podlegało ocenie. Należy uczyć chłopca zawiązywania sznurowadeł. Wdrażać do systematycznego dbania o własną odzież i obuwie. Michał nie potrafi ocenić, kiedy obuwie należy naprawić bądź dokonać zakupu nowego ( w szkole często ma on obuwie bardzo zniszczone, nie widzi w tym nic niewłaściwego, dopiero zabiera to obuwie do domu w wyniku interwencji nauczyciela). Michał sam nie potrafi samodzielnie robić prania ręcznego oraz nie zna obsługi pralki. Nie potrafi on korzystać z komunikacji publicznej, zaplanować podróży .Michał nie wykazuje wystarczającej ostrożności przy zadaniach technicznych, nie wie jak zachować się przy lekkim skaleczeniu, nie potrafi ocenić stanu własnego zdrowia lub samopoczucia.
W drugim obszarze jakim jest komunikowanie się , należy objąć działaniami usprawniającymi takie zadania jak: usprawnianie techniki wypowiadania się w zrozumiałej formie o prostych zdarzeniach np.: dnia codziennego, usprawnianie uwagi i pamięci, praca nad koncentracja uwagi, utrwalać odpowiedniki tego samego czasu np.: 9.15 –kwadrans po dziewiątej. Należy Michała nauczyć adresować kopertę ,napisać list , można w tym celu zainicjować zabawę w sklep.
Kolejny obszar wymagający usprawniania chłopca to-uspołecznienie. Należy w tym zakresie uczyć Michała dokonywania zakupów w sklepach samoobsługowych ,robienia zakupów w kilku sklepach , wyrabianie umiejętności dokonywania wyboru sklepu odpowiedniego do poszukiwanego produktu, dokonywania zakupu odzieży. Michała należy uczyć i wzmacniać używania form grzecznościowych w szerokim zakresie ( proszę, dziękuję, dzień dobry, do widzenia) .Michał ma ogromne trudności w komunikacji w tym aspekcie. Należy uczyć chłopca odpowiednich zachowań pod kątem nie brania i nie pożyczania bez pozwolenia rzeczy należących do innych. Przede wszystkim należy uczyć współdziałania w grupie i nie wywoływania konfliktów. Michał powinien uczyć się dzielenia swoimi rzeczami i pożyczania innym swoich rzeczy. Wdrażać chłopca do utrzymywania czystości na ławce, w swoim kąciku i pokoju. Wdrażać do odpowiedzialności za powierzone mu mienie. Uczyć przygotowywania prostych posiłków, planowania wydatków, zaradności w sytuacjach trudnych takich jak: zgubienie czegoś, zagubienia się itp.
Czwarty obszar to zajęcia. Usprawniania u chłopca wymaga: sprawność motoryki małej, wytrwałości w doprowadzeniu powierzonego zadania do końca wracając uwagę na samodzielność i dokładność w wykonywaniu zadania. Wdrażać do nawyku poprawiania błędów i na przyszłość starać się ich mniej popełniać, uczyć się na błędach. Ćwiczyć u Michała zapamiętywanie informacji oraz zadań.
Mocne strony ucznia
Uczeń potrafi:
• prawidłowo zachować się przy stole, zgodnie z celem używać sztućców, nalewać płyny
• Dobrać strój odpowiedni do pogody
• Pamięta o zmianie bielizny osobistej
• Samodzielnie przejść przez ulicę , po pasach, iść do najbliższego sklepu
• Zna telefony alarmowe i zna procedurę ich zastosowania
• Zna lokalizacje apteki i wie co się w niej kupuje,
• Odebrać telefon i podać krótką, sensowną odpowiedź
• Prawidłowo operować pieniędzmi, rozmienić, wydać , dodać , odejmować .Rozróżniać monety od banknotów. Dokonywać operacji na monetach, banknotach, złotówkach i groszach
• Rozróżnia i rozumie przymiotniki ,potrafi je odpowiednio zastosować
• Ma dobrą orientacje na zegarku
• Potrafi podpisać się , zapisać ceny i sumy pieniędzy
• Wypełnić najważniejsze punkty w formularzu
• Czyta ze zrozumieniem
• Czyta dużo ( został w szkole czytelnikiem roku za wypożyczenie największej ilości książek wśród uczniów)
• Wyszukać interesujące informacje w prasie
• Przygotować kanapki
• Oszczędzać pieniądze na sobie postawiony cel

Michał ma imponującą wiedzę z zakresu historii która wychodzi poza zakres podstawy programowej dla jego etapu edukacyjnego , jest to dziedzina która go fascynuje ale ma znaczne problemy z uczeniem się i uwagą w obszarach innych umiejętności szkolnych.
Dodatkowe informacje:
Michał korzysta z internetu na komputerze stacjonarnym w rodziców w pokoju ,tylko i wyłącznie pod ich nadzorem. Może korzystać tylko do celów edukacyjnych. ( jeśli jest to pomoc niezbędna w odrabianiu pracy domowej). Tableta nie potrafi obsługiwać ponieważ nie ma z nim do czynienia .Nie posiada własnego telefonu komórkowego, ale potrafi go obsługiwać na podstawowym poziomie.
W treningi usprawniające Michała niezbędne jest zaangażowanie jego rodziców zarówno w sferę praktycznego działania jak również i informacyjną. Należy ustalić wspólny plan działania ze szkołą i specjalistami aby informacje uzyskane na zajęciach zostały przeniesione na obszar domowy .Ważna jest tu spójność działania szkoła –dom, aby utrwalać prawidłowe schematy zachowań poprzez wielokrotne powtarzanie ( poprzez naśladowanie, obserwację i rozmowy ). Należy Michałowi na bieżąco wyjaśniać sytuacje dla niego trudne, aby mógł na drugi raz inaczej zareagować , zachować się inaczej , zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.