AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Piskorz, 2020-09-01
Żelków Kolonia

Ogólne, Artykuły

Innowacja pedagogiczna

- n +


„Co nam w duszy gra...”

Innowacja pedagogiczna
realizowana
w ...
w okresie od ...„Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną
jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim,
uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą,
lecz również bardziej szczęśliwą.”
E. Souriau
I. Autor innowacji –
II. Wdrażający innowację –
III. Miejsce realizacji –
IV. Zakres innowacji – uczniowie klasy...
V. Data rozpoczęcia i przewidywany czas na realizację programu ...


1. Wstęp

Jedną z podstawowych form wyzwalania emocji przez dzieci już od najmłodszych lat stanowi muzyka. Rzutuje ona na ich emocje, uspakaja, rozładowuje stres i poprawia nastrój. Wzbogaca życie, rozwija wyobraźnię oraz wrażliwość, pozytywnie wpływa na osobowość człowieka.
Muzyka stymuluje rozwój mózgu oraz układu nerwowego. Uczy obowiązkowości
i systematyczności, ułatwia przyswajanie nowej wiedzy, a także wzmacnia umiejętność koncentracji. Pobudza wszystkie obszary rozwoju dziecka, zarówno intelektualny, emocjonalny, społeczny, motoryczny, jak i językowy, wspomagający proces nauki czytania i pisania. Muzyka stanowi łącznik pomiędzy ciałem a umysłem, pozwalając im harmonijnie współpracować. Natomiast aktywna gra na instrumencie zwiększa poczucie własnej wartości, zaspokaja potrzebę ekspresji i kształtuje pamięć.
Plan o realizacji innowacji pedagogicznej powstał w wyniku obserwacji uczniów podczas dodatkowych zajęć muzyczno – tanecznych prowadzonych w poprzednich latach. Radość jaką wnosiły zajęcia umuzykalniające była zachętą do podjęcia nowych działań, zapewniających warunki wszechstronnego rozwoju.
Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klasy … szkoły podstawowej. Celem projektu jest przede wszystkim stworzenie szerszego pola pełnego oraz świadomego odbioru muzyki, a także kształcenie, rozwijanie i umacnianie zamiłowań, dostrzeganie piękna muzyki. Udział z zajęciach pozwoli na poznanie swoich zainteresowań i zdolności muzycznych poprzez śpiew, taniec oraz żywe spotkanie z instrumentami tj. saksofon, gitara, akordeon, flet, tamburyn, syntezator czy perkusja, a także przygotowanie występów artystycznych.
2. Cel główny innowacji:

Rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz wrażliwości muzycznej. Kształtowanie koordynacji wzrokowo - słuchowo – ruchowej i postaw twórczych.


3. Cele szczegółowe innowacji:

• wszechstronny rozwój uczniów
• kształtowanie postaw twórczych
• kształcenie słuchu muzycznego
• rozwijanie aparatu głosowego
• wspieranie uzdolnień uczniów
• podniesienie poziomu kultury muzycznej
• wzbogacanie i kształtowanie osobowości
• rozwijanie zainteresowań muzycznych
• rozwijanie indywidualnych zdolności muzycznych, aktywności twórczej
• rozwijanie umiejętności analizowania muzyki pod kątem tempa, melodii, rytmu, dynamiki
• kształtowanie wrażliwości muzycznej
• wyrażanie swoich przeżyć i uczuć
• wskazanie pozytywnego sposobu spędzania czasu wolnego
• rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
• zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami
• rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji
• kształcenie sprawności poczucia rytmu, swobody ruchów oraz koordynacji ruchowej
• nauka wykonywania kroków podstawowych poszczególnych tańców
• wspomaganie umiejętności publicznego prezentowania uczniów
• przygotowanie uczniów do występów na terenie szkoły, jak i poza nią
• podnoszenie poczucia własnej wartości, pokonywania nieśmiałości


4. Zakres treści

Innowację pedagogiczną rozpoczną zajęcia wprowadzające, na których zostanie uczniom przedstawiona forma oraz treści, a także omówione będą zasady BHP.
Innowacja podzielona została na trzy główne obszary:
• Aktywne słuchanie muzyki
Cele:
Kształcenie wyobraźni dźwiękowej, odczuwania i przeżywania utworów, stymulowanie układu słuchu oraz mózgu. Poznanie różnych rodzai muzyki: poważnej, rozrywkowej, ludowej.
• Gra na instrumentach
Cele:
Wzmacnianie rozwoju obszaru intelektualnego, społecznego, emocjonalnego oraz motorycznego; koordynowanie pracy ciała i umysłu.
Spotkanie z instrumentami:
- saksofon - flet - perkusja
- gitara - tamburyn
- akordeon - pianino / syntezator
• Tańce
Cele:
Rozwijanie sfery fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej; doskonalenie prawidłowej postawy ciała, koordynacji ruchowej, sprawności motorycznej, świadomości własnego ciała, szybkości reakcji, wyrażania własnych uczuć i potrzeb.
Przykładowe układy taneczne:
- taniec irlandzki
- taniec belgijski
- cha-cha


5. Metody pracy i formy realizacji

Metody:
• Aktywizujące: aktywna gra na instrumentach, improwizacje muzyczne i taneczne, aktywne słuchanie muzyki
• Oglądowe: pokaz, obserwacja
• Praktycznego działania

Formy:
• praca grupowa i indywidualna
• rozmowa, dyskusja
• ruch przy muzyce


6. Oczekiwane efekty

Przeprowadzenie innowacji ma na celu zaszczepienie u uczniów chęci kształcenia oraz rozwijania własnych zdolności i zamiłowań. Poprzez realizację założeń zakłada się, że uczniowie wzmocnią koordynację wzrokowo – słuchowo - ruchową, nastąpi usprawnienie całego ciała, podniosą poczucie rytmu, udoskonalą pracę zespołową oraz umocnią poczucie własnej wartości, a tym samym chętnie będą prezentować swoje umiejętności i osiągnięcia publicznie. Chcę, aby innowacja była przyjemnością, czasem relaksu i odprężenia, a także dobrym pomysłem i sposobem na spędzanie wolnego czasu.


Procedury osiągania celów:
Przedstawione w innowacji cele są możliwe do zrealizowania na terenie naszej szkoły. Istotą osiągania celów jest współpraca nauczyciela, rodziców i uczniów. Dzieci muszą czuć się dobrze
i swobodnie podczas zajęć oraz być wspierane, nauczyciel ma być doradcą i organizatorem.


7. Ewaluacja programu:

Ewaluacja przeprowadzona zostanie na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 przez nauczyciela realizującego program.
Jako narzędzie ewaluacji posłużą:
- ankieta ewaluacyjna dla uczniów,
- zdjęcia i relacje umieszczane na stronie internetowej szkoły
Sposoby ewaluacji:
- aktywność uczniów podczas zajęć,
- obserwacja uczniów i ich postępów na zajęciach,
- arkusz informacji zwrotnej dla ucznia- ankieta,
- występy uczniów w czasie uroczystości szkolnych,
- tworzenie gazetki dla uczniów
Z wynikiem ewaluacji zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna na Radzie Podsumowującej rok szkolny 2020/2021
BIBLIOGRAFIA:

1. Kuligowska K., „Doskonalenie lekcji”, Warszawa 1984
2. Borowiecka R., „Uczę się z Mozartem”, Warszawa 2004
3. Kisiel M., „Pedagogiczno – dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka”, Dąbrowa Górnicza 2007
4. Kisiel M., „Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki”, Dąbrowa Górnicza 2008
5. Tomatis A., „Ucho i śpiew”, Lublin 1995
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.