AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

KATARZYNA SZCZECHOWICZ, 2020-09-14
RACIĄŻ

Pedagogika, Plany pracy

OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

- n +

OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
Dokonana na podstawie obserwacji ucznia w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych oraz przerw międzylekcyjnych.

Imię i nazwisko uczenia : xxxxx
Klasa Rok szkolny xxxxx
Rozpoznanie :
•Autyzm
•Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
1.INDYWIDUALNE POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE.
-Wzmacnianie pożądanego zachowania i postępów ucznia.
-Tempo pracy dostosować do aktualnego stanu psychofizycznego ucznia.
-Ciągle kontrolować, nadzorować i motywować do pracy.
-Integrować z zespołem klasowym ( wdrażać do życia w klasie, angażować w czynności zadaniowe).
-Zapewnienia stabilnego i przewidywalnego planu dnia.
-Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania wspólnego pola uwagi.
-Wdrażać do samodyscypliny, obowiązkowości.
-Wykorzystywać, wzmacniać zdolności , mocne strony.
-Podnosić samoocenę.
-Ograniczyć liczbę bodźców.
-Niezbędna obecność nauczyciela wspomagającego na zajęciach dydaktycznych oraz przerwach śródlekcyjnych
2.MOCNE STRONY, PREDYSPOZYCJE, ZAINTERESOWANIA, UZDOLNIENIA.
-Uczeń to chłopiec pogodny, uśmiechnięty i spokojny
-Dobrze czuje się w grupie rówieśniczej.
-Rozumie mowę innych.
-Zmotywowany do pracy w kontakcie indywidualnym.
-Systematycznie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne i specjalistyczne.
- Ma zawsze przygotowane przybory i pomoce.
-Bierze udział w zajęciach poproszony przez nauczyciela.
-Uczeń rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje.
-Nie ma problemów z utrzymaniem równowagi ciała
3.FUNKCJONOWANIE W KLASIE, GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ.
-Nie nawiązuje relacji z innymi dziećmi.
-Czas na przerwach spędza pod kontrolą nauczyciela ale bez kontaktu z rówieśnikami.
-Ma trudności z dostosowaniem się do grupy w sytuacjach zadaniowych.
-Nie zakłóca pracy klasy.
-Wymaga częstej motywacji do działania ze strony nauczyciela wspomagającego podczas zajęć dydaktycznych.

4.ZAKRES I CHARAKTER WSPARCIA ZE STRONY NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW.
-Zajęcia rewalidacyjne 2 h w tygodniu.
-Pomoc nauczyciela wspomagającego w klasie.
-Dostosowanie wymagać edukacyjnych
-Zajęcia indywidualne z logopedą
5.PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH LUB TRUDNOŚCI W FUNKCJONOWANIU UCZNIA.
-Jego reakcje są często nieadekwatne do bodźca.
-Koncentruje się na krótki czas.
-Nie wykonuje pracy samodzielnie.
-Mówi często na zasadzie echa.
-Uczeń wykonując zadania szybko się nudzi ,zniechęca i zmienia obiekt zainteresowań.
-Często nie doprowadza prac do końca lub próbuje odmówić wykonania.
-Trudności ze zrozumieniem i dostosowaniem się do sytuacji społecznych , do zasad i norm panujących w grupie.
-Nieumiejętne sygnalizowanie swoich próśb oraz reagowanie na prośby innych.
-Obniżona kontrola emocji.
-Bardzo wrażliwy na bodźce słuchowe( kaszel, szczekanie psa)
-Niska umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i rozwiazywania sytuacji problemowych.
-Nie potrafi przyjąć powierzonej roli w grupie.
- Uczeń na zadania które sprawiają mu trudność reaguje autoagresją , krzykiem i płaczem.
-Trudno jest mu się skupić na zadaniach, szybko się rozprasza .
-Słabo zapamiętuje materiał słuchowy.
6.BARIERY I OGRANICZENIA UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE I UCZESTNICTWO UCZNIA W ŻYCIU SZKOŁY.
-Brak lub niski poziom kontroli emocji.
-Trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji interpersonalnych.
-Ma trudności z werbalizacja wypowiedzi.
-Nie zdaje sobie z niebezpieczeństw które mogą go spotkać
-Nie samodzielny w wyjściach do WC( wymaga pomocy nauczyciela)

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
Uczeń bardzo dobrze czuję się w szkole, przychodzi chętnie i systematycznie. Ma poczucie bezpieczeństwa przy nauczycielach. Samodzielnie spożywa posiłki podczas przerw, zaczyna kontrolować małe kęsy posiłków ( bywały sytuacje że chłopiec dławił biorąc zbyt duże ilości jedzenia na raz).Uczeń podczas lekcji nie wychodzi z ławki, dostosowuje się do przerw międzylekcyjnych .Sygnalizuje potrzeby fizjologiczne.
Podjęte przez nauczycieli działania przyczyniły się między innymi do poszerzenia zasobu wiedzy i słownictwa ucznia. Jego wypowiedzi stały się bardziej spójne, wyraźniejsze. Zaczyna tworzyć zdania pojedyncze ale z pomocą i zachętą nauczyciela.
Zalecenia do pracy na przyszły okres/ półrocze / rok szkolny:
Wykorzystywanie bieżących sytuacji wychowawczych do dostarcza uczniowi wiedzy na temat sposobu budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, znoszenia porażek, przyjmowania ról w grupie. W trakcie bieżącej pracy z uczniem bazowanie na tych jego funkcjach psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone. Stawianie na mocne strony ucznia i poszukiwanie tego, co w nim najlepsze. Zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu emocjonalnego w sytuacjach zadaniowych. Tworzenie klimatu akceptacji i zrozumienia. dostosować formy dalszej pracy do potrzeb ucznia. Udział w zajęciach rewalidacyjnych oraz logopedii.
Opracował pedagog specjalny
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.