AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dominika Sidor, 2020-10-19
Wodzisław Śląski

Język angielski, Konspekty

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO na podstawie materiałów dydaktycznych otrzymanych na kursie Iceland – landscape and legends w Reykjaviku od 16 do 21.06.2019r. który odbył się w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel w europejskiej szkole&

- n +

1. Temat: Wodzisław Śląski – landscape and legends
2. Cele:
Cel ogólny
• Wprowadzenie słownictwa oraz pojęć związanych z tematyką kultury i tradycji Śląska i ziemi wodzisławskiej
Cele szczegółowe
• uczeń zna słownictwo związane z geografią i historią
• uczeń zna słownictwo związane z legendami i podaniami
• uczeń zna i posługuje się czasami przeszłymi
• uczeń zna miejsca związane z historią i kulturą Wodzisławia Śląskiego
Po zajęciach uczeń powinien
• opowiadać o zabytkach Wodzisławia Śląskiego w języku angielskim
• przytoczyć legendy śląskie w języku angielskim
• posługiwać się sprawnie czasami przeszłymi
3. Metody: praca z całą klasą, praca w grupach, praca indywidualna
4. Materiały:
• karty pracy dla każdego ucznia
• tablica interaktywna
• telefony komórkowe ucznia
• Kahoot
• Prezentacja Prezi
5.Przebieg lekcji
WSTĘP
Rozgrzewka językowa
- uczniowie opisują obrazek z panoramą Śląska.
- uczniowie podają przykłady elementów krajobrazu charakterystycznych dla Śląska
- uczniowie przyporządkowują elementy krajobrazu Śląska do następujących kategorii: przemysł, przyroda, inne
REALIZACJA WŁAŚCIWA
I Krajobraz miasta
- uczniowie zapoznają się z mapą ciekawych miejsc w Wodzisławiu Śląskim
- uczniowie przyporządkowują opisy miejsc do atrakcji turystycznych miasta
II legendy miejskie
1.
- uczniowie czytają legendy o Zefliku, Fajermonie i Skarbku i odpowiadają na pytania
a. Who is the Treasurer?
b. Where can the Treasurer be found?
c. What did the Treasurer do?
d. How did the Treasurer look like?
e. Who was Fajermon?
f. How did Fajermoon look like?
g. What could be done when Fajermon was seen?
h. Who was Zeflik?
i. Where did he live?
j. Who became Zeflik’s friend? What did he do?
2.
- uczniowie czytają opisy czterech postaci w języku polskim: beboka, meluzyny, strzygi i heksy
- uczniowie przy pomocy podanego słownictwa opowiadają o wybranych postaciach mitologicznych
PODSUMOWANIE
Uczniowie wykonują zadania w aplikacji Kahoot
ZADANIE DOMOWE
Uczniowie nauczą się opowiadać o dowolnej postaci legendarnej

Link do prezentacji Prezi: https://prezi.com/sytgldflssfe/wodzisaw-slaski-landscape-and-legends/?present=1
Link do gry w Kahoot: https://create.kahoot.it/v2/share/wodzisaw-slaski-landscape-and-legends/388f4fe6-b351-4d30-a614-4efa302652d8

WORKSHEET
1. Silesian landscape
Divide the following words into categories: (1)industry, (2)nature, (3)other

coal mine, Palace of Pszczyna, coke plant, rolling mill, Silesian Theme Park, steel plant, shaft, conveyor belt, Silesian Zoological Garden, chimneys, black coal, The Spodek Arena, slag heaps , Silesian Stadium, furnace, longwall, heading machine, carpet beating rack (klopsztanga)

2. Silesian legends

Silesia is one of the most prominent regions of Poland. It spreads along the Polish and Czech border. Once rural, soaked in greenery, then industrial, stuffed with coal mines and steel plants, it is rich in legends. The legendary creatures presented in Silesian stories were, and obviously still are, an eminent part of Silesian culture, its autonomy and integrity, homogeneity and diversity, enriching the cultural heritage of the melting pot of Central Europe.

Utoplec Zeflik (Zelflik - The drowning devil)

Once upon a time, in a time that no man can remember, a terrible war broke out in heaven - the war of angels. The evil, rebellious angels led by Satan came against God - they wanted to take over the entire paradise garden and the newly created, green Earth, created in his likeness. The war was terrible, the angels fought with the wind, thunder, fire, rain and blizzards ... The Paradise garden was destroyed, and on the Earth were created mountains and valleys carved by lightning, rain-filled seas and lakes, fiery volcanoes and frosty, snowy glaciers. Evil angels, although they used lies, deceit and other wickedness, lost the war against God and good angels. They were dropped from blue spaces for punishment. Satan, whom God had cast down himself, burst deepest into the hot interior of the Earth, where his seat is now - Hell; other rebellious angels fell on hard rocks and beat so much that they became all black - people called them devils. Our Zeflik, however, had more luck, because instead of rock he fell into the swamps of the Leśnica River and became all green.
Centuries passed. Zeflik lived quietly in the swamps, sometimes he visited his devilish companion Beelzebub, with whom he played cards and invented new curses. Once, however, people appeared on banks of Leśnica and founded their settlement here - Wodzisław. In the beginning, Zeflik watched people from behind him, later, irritated by the constant uproar, he decided to make them angry. Together with Beelzebub, they made up some devilish mischiefs to make the people run where no-one can find them and recover the swamps.
The devils did not know, however, that the people of Wodzisław were famous for their courage and would not be afraid of anything. And so, after several unsuccessful attempts, Beelzebub resigned, lost his fancy for pranks, left Zeflik and went to hell. Zeflik, an enthusiastic, green devil, was not going to give up so easily. He targeted at the local miller He released water from a mill pond, and it threw branches into mill wheels, and that poured sand into flour. He invented various pranks, but the old miller did not give up.
The miller was wondering how to defeat the drowning devil, he knew that he could not win with force so he decided to bribe Zeflik. At the Wodzisław market, the miller bought a large clay pipe and a sack of sharp tobacco called "barzok", which was grown in the vicinity of Lubomia, went to the swamp and called the drowning devil. Zeflik liked the gift so much that he stopped doing mischief, and in return for "barzok" tobacco he cleaned the mill pond and helped the old miller.
Over the years, Zeflik and the miller became true friends. In winter, when the rivers and ponds froze the miller hosted Zeflik in his mill. They would sit by the fireplace and drink booze. This is how utoplec Zeflik calmed down and became the most favorite beast of Wodzisław.

Fajermon (The fire man)

Fajermon was a demon in the shape of a man or a barrel or sometimes a horse. It had no head but a bunch of flames instead. The creature was believed to be a repenting soul of a person who was never thankful during their earthly life or the soul of a man cruel to animals, horses in particular. He was running around fields and meadows waiting for salvation. Fajermons who were thanked for help or prayed for changed into white ghosts and disappeared because they were freed from further punishment.

Skarbek (The Treasurer)

Skarbek is a demon who lives underground, in the corridors of coal mines. He keeps a watchful eye on the underground wealth and treasures hidden. He was the ruler of the underground realm where he took souls of miners who died while working in mines. Skarbek is a good demon who warned miners about underground crumps, flooding or fire. He befriended miners, however, he was fierce and vengeful towards people who were lazy, mean and spoke unfavourable words about coal mines. Skarbek usually showed up as an old man with a beard, a miner with an oil lamp or he could incorporate into a goat, a horse, a dog, a mouse, a frog, a spider or even a fly. Skarbek could remain invisible, but still his presence could be felt by the miners.

3. Tell the story in your own words

1. Meluzyna

Meluzyna przywędrowała do nas z bardzo daleka, bo z Francji, gdzie była to czarodziejka przemieniająca się w węża. Śląska meluzyna, choć w prostej linii wywodząca się z francuskiej opowieści ma jednak czasem umocowanie znacznie starsze, odwołujące się do starożytnych syren żyjących w morzu. W okolicach Cieszyna spotkać można także wersję podania o meluzynie niemal identyczną z francuską: piękna dziewczyna pochodzi z chłopskiej chaty, w której wypatrzył ją książę. Mimo wątpliwości, czy dobrze będzie się czuła w pałacu, wieśniaczka ulega namowom oczarowanego jej urodą młodzieńca. Dopiero złamanie zakazu oglądania kąpieli burzy małżeństwo i choć meluzyna odchodząc chce zabrać swoje dzieci (dziewczynkę i chłopca), mąż ukrywa je przed nią. To właśnie z tęsknoty za pociechami tak bardzo płacze, co słychać podczas ulewy. Jeszcze inna wersja opowieści wspomina o meluzynie jako o matce, która nie miała czym nakarmić swoich córek i synów. By udobruchać demona szukającego pożywienia zalecano sypanie mąki na parapet, by nieszczęśnica miała czym nakarmić głodujące dzieci.

Key words: witch, snake, mermaid, cottage, peasant girl, doubts, yearning, ban, feed, appease, window sill, starving, wretch

2. Bebok

Bebok to straszydło o diabolicznych cechach. Wyobrażany jest jako mały kudłaty człowiek dzierżący w ręku kij lub laskę. Innym przedstawieniem jest olbrzym z nienaturalnie dużą głową, końskimi kopytami i ogromnym workiem do którego wrzuca niegrzeczne dzieci. Beboki lubią ciszę i spokój. Dlatego najczęściej zadamawiają się w krzakach, chlewikach, norach i stodołach. Spotkać je można także na strychu lub piwnicy – szczególnie w kątach, gdzie nikt nie zagląda i gdzie mogą spokojnie spać. Rodzicie straszyli nim swoje pociechy aby je zdyscyplinować i by zachowywały się grzecznie, nie łobuzowały. Gdy już doszło do spotkania Beboka z dzieckiem, można było próbować ofiarować mu jakieś przysmaki, ale lepiej było być grzecznym, tak by Bebok nie udawał się do dziecięcej sypialni.

Key words: bogeyman, devilish features, shaggy, giant, horse hooves, enormous sack, bushes, pigsty, den, barn, attic, basement, scare, discipline, polite, make trouble, treat

3. Strziga

Strzigi nawet leżąc w grobie były bardzo niebezpieczne - potrafiły wysysać życiodajną energie nawet spoczywając w trumnie, ssąc swe palce lub koszulę, tym samym osłabiając członków rodziny, którzy jeszcze byli wśród żywych. Strzigi nie różniły się niczym szczególnym od innych żyjących w miasteczku osób, ale za to łudząco przypominały wyglądem osoby niedawno zmarłe. Zagrożenie urodzenia się strzygi wzrastało do nieprawdopodobnego poziomu, gdy w miasteczku szalała zaraza. Przepis na pozbycie się szczigi (albo jej męskiego odpowiednika – szczigonia) jest dość prosty. Demonom udającym się do swoich grobów na spoczynek należy ukraść koszule i wywiesić je na kościelnej wieży, gdzie – nie znoszące religijnych symboli stwory – już się nie dostaną. Pozbawiona odzienia szcziga nie jest już groźna, bo nie może pokazać się ludziom. Szczigi nie znosiły ponoć czosnku; każda osoba, która nie chce spożyć jedzenia przyprawionego tą rośliną jest więc podejrzana. Podejrzani są również ludzie, którzy zamiast dwóch rzędów zębów posiadają cztery oraz ci, którzy na chrzcie zamiast dwóch imion otrzymali tylko jedno. Dowodem na bycie szczigą może być również znamię w kształcie nożyc ulokowane na plecach.

Key words: grave, suck out, life-giving, coffin, shirt, weaken, family members, bear a striking resemblance, danger, rampant plague, get rid of, heading for, to rest, garlic, suspect, seasoned with garlic, row, baptism, birthmark, scissors

4. Heksa

Choć sprowadzanie na ludzi choroby (w tym także niebezpiecznych, pustoszących całe miasta zaraz) było zarzutem podstawowym, heksy mogły również zaszkodzić w inny sposób. Przypisywano im klęski nieurodzaju, nieodpowiednią dla rolnictwa pogodę oraz szkody wyrządzone zwierzętom gospodarskim. Krowa mogła złamać nogę albo nabawić się problemów z mlecznością, kury mogły przestać się nieść, na świnie paść mógł pomór. Szczególnie niebezpieczne były heksy w Wielki Czwartek. Wielkotygodniowe przesądy mówiły, iż aktywizują się one wówczas i wszelkie bydło jest w stanie zagrożenia. Moc czarownic działała również na przedmioty martwe. Kiedy heksa coś zauroczyła, po jakimś czasie psuło się i nie dawało się naprawić. Najpewniejszym sposobem uniknięcia kłopotów było po prostu unikanie heksy, choć pewną pomoc mogło stanowić odczynianie uroków.

Key words: bring sickness, ravage towns, plague, original charge, bad harvests/ crops fail, harm, damage, injuries, weather, break a leg, problems with milking, stop laying eggs, swine fever, Holy Thursday/ Maundy Thursday, Holy Week, superstitions, non-living objects, cast a spell/ bewitch, to fix, avoid problems, to uncast a spell

autor:
Dominika Sidor
nauczyciel języka angielskiego
w I Liceum Ogólnokształcącym
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.