AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Angelika Kłos, 2020-10-23
Ryki

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego na Stopień Nauczyciela Dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Angelika Kłos

nauczyciel języka angielskiego
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1. Wstępna analiza własnych umiejętności
2. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- śledzenia zmian w prawie oświatowym


3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- przedstawienie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły

4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
- systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych zadań

5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
REALIZACJA WYMAGAŃ
zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


§ 8 ust.2 pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”


1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy - powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych

- opieka nad klasopracownią nr 6

- praca w zespole przedmiotowym

- prowadzenie Zespołu Klasowego na bieżąco


2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli - uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych

3. Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
- studiowanie literatury i czasopism metodycznyc


5. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.
- udział w pracach komisji maturalnej i wewnątrzszkolnych komisjach egzaminacyjnych

- opieka nad samorządem szkolnym

- prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do olimpiad przedmiotowych i konkursów6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych
- podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia

- studiowanie literatury dotyczącej spraw wychowawczych7. Współpraca z rodzicami - przeprowadzanie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami

- przeprowadzenie ankiet/szkoleń dla rodziców§ 8 ust.2 pkt. 2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”


1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną - uczestniczenie w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej okres stażu

2. Umiejętne posługiwanie się komputerem w pracy dydaktycznej i wychowawczej - przygotowywanie pomocy dydaktycznych (testy, sprawdziany, ćwiczenia, prace domowe) i wychowawczych (ankiety, testy psychologiczne) przy pomocy różnych programów komputerowych, edukacyjnych, internetu, słowników multimedialnych

- płynne posługiwanie się elektronicznym dziennikiem lekcyjnym


3. Wykorzystywanie zasobów internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej - wykorzystanie internetu do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami

- prowadzenie zajęć z użyciem komputera i internetu

- publikacje na stronie internetowej szkoły, współpraca z nauczycielem informatyki


§ 8 ust.2 pkt. 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”


1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami - prowadzenie lekcji otwartych dla pozostałych nauczycieli

- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom

- wymiana doświadczeń w ramach zespołu przedmiotowego

- opracowanie scenariuszy zajęć i udostępnienie innym nauczycielom

2. Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych - udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na stronie internetowej szkoły

3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych - dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem okres stażu


§ 8 ust.2 pkt. 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”


1. Opracowanie programu działań wychowawczych. - przygotowanie i wdrożenie programu w klasie 3C oraz jego ewaluacja

2. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
z języka angielskiego.
- praca z uczniem

3. Praca nowymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne uczniów
i nauczyciela.
- wdrażanie metod do pracy z uczniami


§ 8 ust.2 pkt. 4b

”Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych”Pełnienie funkcji egzaminatora OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego - praca w komisji egzaminacyjnej na maturze
- sprawdzanie prac maturalnych wg harmonogramu OKE§ 8 ust.2 pkt. 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”


1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
- prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klas maturalnych oraz uczniów mających problemy w nauce

- praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów

2.Współorganizowanie innych uroczystości szkolnych i akademii - organizowanie Dni Języków Obcych
- przygotowanie uczniów do udziału w akademiach wg harmonogramu szkoły


§ 8 ust.2 pkt. 4e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”1. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami językowymi
- pozyskiwanie darmowych pomocy dydaktycznych, książek, filmów do biblioteki

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. - zorganizowanie warsztatów profilaktycznych wg potrzeb
- spotkania i rozmowy

3. Nawiązanie współpracy
z pielęgniarką szkolną -zaproszenie pielęgniarki na lekcję w celu wygłoszenia prelekcji o higienie uczniów w okresie dojrzewania


4. Nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Rykach -zaproszenie przedstawiciela policji na lekcję w celu wygłoszenia prelekcji na temat zagrożeń dotyczących młodzieży (dopalacze, cyberprzemoc itp.)

5. Współpraca
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Rykach - konsultacje w sprawie uczniów z problemami edukacyjnymi bądź wychowawczymi

- przeprowadzanie zajęć integracyjno – wychowawczych w klasie wg potrzeb
§ 8 ust.2 pkt. 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”


1. Diagnoza dwóch wybranych problemów
edukacyjnych lub wychowawczych
- rozpoznanie, opis i analiza przypadku edukacyjnego lub wychowawczego

- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
Opracowała:
mgr Angelika Kłos
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.