Katalog

Natalia Maliszewska, 2020-10-29
Warszawa

Sztuka, Artykuły

Określanie atrybucji dzieła sztuki – dawna grafika

- n +


W celu określenia atrybucji istotne jest badanie obiektu, analiza, które pozwolą ustalić datowanie, co w efekcie umożliwi otrzymanie pewnego oglądu relacji dzieła z autorem. Jest to istotne, ponieważ daje sposobność do założenia możliwości wytworzenia danego dzieła w danym czasie przez danego autora. Badacza interesuje czas wykonania omawianej inwencji, w przypadku grafiki - czas wykonania nie tylko odbitki graficznej, również samej matrycy.

W procesie ustalania autorstwa, powinna zostać przeprowadzona analiza materiałowa obiektu, zwrócenie uwagi na stan dzieła sztuki. Zainteresowaniu podlega podłoże – papier (jego rodzaj, gramatura, aspekt sita papierniczego). Można spojrzeć nań pod światło. Struktura sita jest nam w stanie dużo powiedzieć może nie tak o datowaniu, co o jego proweniencji. Ważnym jest mierzenie obiektu (współczesne odbitki mają się różnić średnio
o około 20% od wielkości pierwowzoru w zależności od jej przeznaczenia). W ramach atrybucji mogą być pomocne badania, takie jak: radiografia, czy badania termograficzne.

Określamy autorstwo dzieła na podstawie dokonania analizy stylistyczno-formalnej, przy czym pomocne są charakterystyczne elementy widoczne w twórczości graficznej danego artysty, zwracanie uwagi na szczegóły, na sposób sygnowania pracy. Należy dokładnie obejrzeć dzieło czy faktycznie stworzone jest w odpowiedniej technice, określić aspekt warsztatowy, narzędziowy, materiałowy, obejrzeć dzieło przez lupę, dążyć do uzyskania odpowiedzi na pytania: czy zostało wykonane z oryginalnej matrycy, czy jest to reprodukcja, itd. Szukamy śladu po matrycy, poszukujemy fasety.

Podczas określania atrybucji istotna jest analiza porównawcza. Daną odbitkę porównujemy do innych odbitek danego artysty, również do dostępnych późniejszych reprodukcji, innych materiałów porównawczych, co może w efekcie dać wiele odpowiedzi na stawiane pytania dotyczące autorstwa. Podczas analizy porównawczej z innymi pracami artysty, zwracamy uwagę na kreskę, prowadzenie linii, sposób cieniowana.

Weryfikacja danych historycznych, informacji dostępnych na temat środowiska powstania dzieła, analiza źródłowa, są również wsparciem do określania datowania, a tym samym przy ocenie atrybucji. Należy mieć na uwadze, że sama analiza formalna pozbawiona kontekstu twórczości artysty, potrafi być myląca.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.