AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Rediger, 2020-11-06
Przodkowow

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

Przodkowo, 1 września 2020 r.


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego*

mgr Anna Rediger

nauczyciel matematyki i informatyki
Szkoła Podstawowa w Przodkowie


Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2020 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2023 r.

Adres placówki: ul. Sportowa 12, 83-304 Przodkowo

Dyrektor: mgr Waldemar Klonowski

Posiadane kwalifikacje:
1. Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Kierunek: Matematyka, Specjalność nauczycielska: matematyka z informatyką, Studia pierwszego stopnia licencjackie – stacjonarne (2006 – 2009).
2. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki, Kierunek: Matematyka, Specjalność: nauczanie matematyki, Studia drugiego stopnia magisterskie – niestacjonarne (2009 – 2011).
3. Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Studia podyplomowe z Informatyki dla Nauczycieli (2011 – 2012)Zadania do
realizacji Formy realizacji zadań Termin
§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
• zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
• opracowanie planu rozwoju
• dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Stosowanie nowoczesnych metod pracy
• prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem różnych metod m.in. gry dydaktyczne, notatki dla uczniów w formie sketchnotki, karty do kodowania, interaktywny escape room, metoda projektu, praca w grupach
• korzystanie w czasie zajęć z tablicy interaktywnej
• wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy

3. Prowadzenie samooceny.
• hospitacje przez dyrektora

4. Badanie przyrostu umiejętności uczniów poprzez testy diagnozujące.
• przeprowadzenie oraz analiza testów diagnostycznych z matematyki – sesje z plusem

5. Korzystanie z programów multimedialnych. • korzystanie z uczniami z programu Matlandia
• prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych m.in. Quizizz, Formularze Google, Dysk Google, kody QR, GeoGebra

6. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
• opracowywanie szkolnych dokumentów na komputerze

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
1. Sprawowanie opieki nad nauczycielem kontraktowym, stażystą, praktykantem.
• opracowanie kontraktu
• umożliwienie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowanie prowadzonych przez siebie zajęć oraz omówienie ich z nim
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż oraz omówienie ich z nimi

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• przeprowadzenie zajęć otwartych z matematyki i ich omówienie, lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli kontraktowych, stażystów

3. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu samokształceniowego.
• opracowanie planu pracy zespołu samokształceniowego
• analiza wyników egzaminów
• wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów ścisłych

4. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
• opublikowanie w portalu internetowym profesor.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust.3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizowanie konkursów
• organizowanie szkolnych konkursów matematycznych

2. Organizowanie szkolnych wydarzeń matematycznych • organizowanie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

3. Podejmowanie działań związanych z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
• prowadzenie zajęć wyrównawczych
• tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych.
• stosowani różnorodnych metod aktywizujących i form pracy
• prowadzenie koła matematycznego w celu:
- doskonalenia umiejętności zdobytych na lekcjach
- poszerzania umiejętności matematycznych
- przygotowywania do egzaminu po szkole podstawowej


4. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie działań dydaktycznych. • udział w webinarach, kursach i warsztatach służących poszerzaniu zakresu działań dydaktycznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły
• udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
• systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej,
• tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych

§ 8 ust. 3 pkt 4 b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników.
1. Wykonywanie zadań opiekuna stażu
• sprawowanie opieki nad nauczycielem kontraktowym, stażystą, praktykantem. w zależności od potrzeb szkoły

2. Egzaminator w zakresie egzaminu ósmoklasisty z matematyki
• odbycie szkolenia na egzaminatora z zakresu egzaminu ósmoklasisty z matematyki

§ 8. ust. 3 pkt 4 d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji
1. Opracowanie i opublikowanie autorskiej pracy. • Opracowanie i opublikowanie autorskiej pracy związanej z zagadnieniami matematycznymi dla uczniów szkoły podstawowej okres stażu

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.


………………………………………………..
Opracowała: Anna Rediger
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.