AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Krzysztofik, 2020-11-16
Wrocław

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień awansu : nauczyciel dyplomowany.

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień awansu : nauczyciel dyplomowany.Imię i nazwisko : Katarzyna Krzysztofik
Szkoła : Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu


Ubiegam się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w trwającym 2 lata i 9 miesięcy okresie realizacji stażu.
• Karta Nauczyciela w artykule 9 c ust. 3 określa ZADANIA , jakie nauczyciel powinien realizować w trakcie stażu: „W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w artykule 9 g ust. 10”.

• Drugim elementem planu rozwoju, określonym w Karcie Nauczyciela, a zawartym w rozporządzeniu MENiS z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, są WYMAGANIA jakie powinien spełniać nauczyciel na kolejny stopień awansu.

• Plan mojego rozwoju w części dotyczącej zgodności działań z obowiązującymi przepisami w usystematyzowany sposób (na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 1.12.2004) przedstawia:

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1)

• ZADANIA Poznanie procedury awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI Wyszukanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów). Dyskusje na temat awansu z nauczycielami, wymiana dokumentów, przygotowanych projektów.
TERMIN VIII-IX.2016
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Poprawnie sformułowany wniosek o otwarcie stażu. Wszczęcie postępowania.

• ZADANIA Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
TERMIN IX.2016, na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Plan rozwoju zawodowego, gromadzenie świadectw, potwierdzeń, sprawozdań, zdjęć

• ZADANIA Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu.
FORMY REALIZACJI Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (konferencje metodyczne, kursy, warsztaty, rady szkoleniowe).
TERMIN na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA materiały szkoleniowe, zaświadczenia

• ZADANIA Samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań.
FORMY REALIZACJI Lektura i analiza wybranych pozycji literatury i prasy fachowej. Udział w dyskusjach.
TERMIN na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

• ZADANIA Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
FORMY REALIZACJI Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie i gromadzenie informacji, autorefleksja i samoocena, wspólna praca w zespole przedmiotowym i zadaniowym, zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów.
TERMIN na bieżąco (zgodnie z potrzebami)
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

• ZADANIA Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
FORMY REALIZACJI Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
TERMIN na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, dyskusja, wymiana doświadczeń, autorefleksja.

• ZADANIA Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
FORMY REALIZACJI Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi (np. karty obserwacji uczniów, ankiety, testy).
TERMIN na bieżąco (według potrzeb)
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Sporządzanie bieżącej dokumentacji.

• ZADANIA Organizowanie lekcji otwartych.
FORMY REALIZACJI Zaangażowanie młodzieży we wspólną pracę nad przygotowaniem zajęć
TERMIN na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Scenariusze, zdjęcia

• ZADANIA Prowadzenie zajęć zgodnie z elementami „Oceniania kształtującego”
FORMY REALIZACJI Pomoc młodzieży w określaniu własnych umiejętności
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
• ZADANIA Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w organizowanych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
FORMY REALIZACJI Pomoc w zbieraniu materiałów,
TERMIN w miarę potrzeb
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zdjęcia, sprawozdania, ewentualnie dyplomy lub zapisy z protokołów.
II. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2)

• ZADANIA Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
FORMY REALIZACJI Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, internetu, wykorzystywanie komputera podczas zajęć edukacyjnych. Zapisy planów, sprawozdań, itp. w formie elektronicznej. Wykorzystywanie komputera do wykonywania dyplomów,
TERMIN na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Spis wykorzystywanych programów i encyklopedii, konspekty zajęć, dyplomy. Potwierdzenia dyrektora szkoły.

• ZADANIA Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w internecie.
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Adres strony internetowej.III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3)


• ZADANIA Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przyrodniczego
FORMY REALIZACJI Organizacja pracy w zespole. Wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów.
TERMIN na bieżąco (według potrzeb)
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora szkoły.

• ZADANIA Praca w zespole do spraw ewaluacji
FORMY REALIZACJI Uczestniczenie w pracach zespołu
TERMIN na bieżąco (wg kalendarza wewnętrznego mierzenia jakości)
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Dokumentacja zespołu do spraw ewaluacji

• ZADANIA Udostępnianie innym nauczycielom swoich opracowań.
FORMY REALIZACJI Opracowywanie i przekazywanie własnych opracowań
TERMIN na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Potwierdzenia nauczycieli o korzystaniu z materiałów.
• ZADANIA Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych.
FORMY REALIZACJI Przekazywanie własnych doświadczeń
TERMIN na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Scenariusze, konspekty, plany, zdjęcia.

• ZADANIA Udział w radach szkoleniowych, zespołach przedmiotowych, szkoleniach
FORMY REALIZACJI Rady szkoleniowe, zespoły przedmiotowe.
TERMIN na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Protokoły rad szkoleniowych, sprawozdania z pracy zespołu.

IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4 a)

• ZADANIA Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:
1) „Zajęcia wyrównawcze z fizyki”
2) „Wspieranie klasy wychowawczej w nauce z uwzględnieniem matematyki i przedmiotów przyrodniczych”
FORMY REALIZACJI Wykorzystanie własnych doświadczeń i umiejętności
TERMIN rok szkolny 2016/2017
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Plan zajęć pozalekcyjnych

• ZADANIA Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
FORMY REALIZACJI Wykorzystanie własnych doświadczeń i umiejętności
TERMIN cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Plan zajęć pozalekcyjnych

• ZADANIA Praca nowymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne, zarówno uczniów jak i nauczyciela.
FORMY REALIZACJI Wykorzystanie własnych doświadczeń i umiejętności
TERMIN cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zajęcia z fizyki jaki poza lekcyjne

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c)

• ZADANIA Zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie szkoły akcji charytatywnej.
FORMY REALIZACJI
TERMIN cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

• ZADANIA Organizacja konkursów dla uczniów gimnazjum:
1. Gimnazjalista z klasą
2. Szkolny konkurs fizyczno-chemiczny
FORMY REALIZACJI Opracowanie regulaminu i zadań konkursowych
TERMIN cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Regulamin konkursu, sprawozdanie, zadania konkursowe

• ZADANIA Organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
FORMY REALIZACJI Opracowanie regulaminu konkursu
TERMIN cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Regulamin konkursu, sprawozdanie


VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)
• ZADANIA Nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta Wrocławia
Stała współpraca z pedagogiem szkolnym
Współpraca z kuratorem sądowym ( w razie potrzeby)
FORMY REALIZACJI Wykorzystanie własnych doświadczeń i umiejętności. Wspólne rozwiązywanie problemów z pedagogiem i psychologiem szkolny, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów.
TERMIN przez cały okres stażu, na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA zaświadczenia

VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5)

• ZADANIA Ukończenie warsztatów metodycznych zgodnie ze specyfiką szkoły
FORMY REALIZACJI Aktywny udział w zajęciach, zdobycie wiedzy i umiejętności
TERMIN na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zaświadczenie ukończenia. Dokumentacjamgr inż. Katarzyna Krzysztofik podpis dyrektora

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.