AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Małgorzata Maruszewska, 2020-11-19
Proboszczewice

Uroczystości, Różne

Miłość bez miary niejedno ma imię…

- n +

Opracowała: Anna Małgorzata Maruszewska

SCENARIUSZ KONCERTU ŚRODOWISKOWEGO


Miłość bez miary niejedno ma imię…

WSTĘP
Dekoracja: Motto, duże nieregularne, niedomykające się serce z wydłużoną jedną stroną ułożone z ludzkich twarzy, sytuacji życiowych lub kwiatów przestrzennych. Banery przedstawiające różne rodzaje miłości: rodzicielskiej, oblubieńczej, bliźniego, do ojczyzny, do Boga. Ogród z drzewami kwiatami z ławeczką z pergolą ozdobioną girlandami kwiatów.
Artyści siedzą w ogrodzie, przy stolikach. Na każdym stoliku stoi zapalony lampion ogrodowy. Między stolikami/ogrodem, a widownią stoją duże podświetlane od dołu donice z gałęziami ozdobionymi przyklejonymi serduszkami . Zgaszone światło, oświetlenie punktowe „na artystów”.
Lektor I
Miłość nie jedno ma imię? To powiedzenie z pewnością zna każdy z nas. Trudno jest bowiem ustalić jednoznaczną definicję tego słowa, które już przy wypowiadaniu wyzwala wiele emocji.
Lektor II
Temat miłości pojawiał się w literaturze już od starożytności. Niemal każdy twórca poruszył kiedyś temat uczuć. Utwory o miłości różnią się jednak sposobem ujęcia tematu.
Miłość opisywana w literaturze to nie tylko miłość oblubieńcza, czyli pomiędzy kobietą i mężczyzną, to również miłość rodzicielska, miłość do Boga, czy miłość do ojczyzny.
Lektor I
Dla każdego człowieka miłość ma inne natężenie. Jednym z podstawowych źródeł miłości dla chrześcijan była Biblia. Warto wspomnieć, że kulturotwórcza rola Biblii w skali świata jest fascynująca. Jakie więc cenne prawdy o miłości odnajdujemy w Biblii?
Lektor II
Tak o miłości pisał św. Paweł w liście do Koryntian
/Recytator czyta przygotowany tekst na podkładzie muzycznym np.: E. Moroccone…
Podkad: Once Upon A Time In The West (Ennio Morricone) cover - By Harmony Highway /https://www.youtube.com/watch?v=USK1VjV-nO8/

Recytator I
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma. (fragment 1 Listu do Koryntian św. Pawła z Tarsu)

Lektor I
Jakie oblicza miłości pozwalają nam ją dostrzec?

SCENA I
MIŁOŚĆ RODZICIELSKA
Lektor II
W życiu człowieka miłość niejednokrotnie zmienia swoje oblicze.
Uczucie to towarzyszy nam już od momentu narodzin, od początku życia. Pierwsze uczucie, to miłość do rodziców.
„…Bez ojca, bez matki bez rodowodu nie ma ani początku ani też końca życia…”
(List do Hebrajczyków 7,3)
Lektor I
Z domem i rodziną kojarzą nam się przede wszystkim rodzice, gdyż to od nich rozpoczyna się każda nowa rodzina.
Dla małych dzieci rodzice są najważniejszymi autorytetami na świecie.
Tam gdzie pojawia się dziecko wszystko promieniuje świeżością, naturalnością, rozjaśniają się ludzkie oblicza, pojawia się radość i ciepło – życie.

Utwór: ,,Wszystkie dzieci nasze są” Majki Jeżowskiej w wykonaniu chóru szkolnego

Lektor II
Rodzicielska miłość jest jednym z najważniejszych warunków potrzebnych do prawidłowego rozwoju człowieka. Małe dziecko, czy dorastający nastolatek pragnie miłości bardziej niż innych dóbr. Choćby nawet miał wszystko nie będzie szczęśliwy, gdy nie zazna rodzicielskiej miłości.

Lektor I
Zdolność do kochania jest istotą człowieczeństwa. Człowiek więc musi uczyć się kochać. I tu właśnie tkwi największe zadanie rodzicielskie: rodzice mają nauczyć swoje dzieci miłości - miłości prawdziwej, pięknej. Miłości nie można jednak przekazać tak, jak wiedzy. Żeby zrozumieć miłość, człowiek musi jej zaznać.
Lektor II
Ręce rodziców stworzone są do miłości, do tego, by opatrywały rany, karmiły, przytulały, głaskały włosy, ciężko pracowały dla ukochanych i składały się do modlitwy.
Zdolność kochania jest przywilejem człowieka, ale jest też zadaniem - i dla rodzin i dla ludzi samotnych.
Lektor I
Mama i tata, to wielkie słowa, które są synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama i tata to pierwsze słowa każdego dziecka.
Dla dziecka rodzice, to najważniejsze osoby w jego życiu. Cenimy, szanujemy i kochamy ich za to, że są z nami i otaczają nas swoją opieką.

Piosenka Urszuli Sipińskiej w wykonaniu chóru szkolnego
,,Cudownych rodziców mam” /PREZENTACJA /

SCENA II
MIŁOŚĆ OBLUBIEŃCZA
Lektor II
Nieco inne oblicze miłości poznajemy w okresie dorastania. Miłość oblubieńcza rozpoczyna się fazą zauroczenia.
Wtedy to nasze ciało i umysł przystosowują się do życia dorosłego. Przeżywamy pierwsze zauroczenia, przyjaźnie, aż do dozgonnego zawierzenia się ukochanej osobie.
Utwór: Tues Petrus: ,,Niech mówią, że to nie jest niłość”

Scenka z amorkiem
W czasie utworu na scenę wchodzą dwa Amorki. Zasłuchane siadają na ławce z pergola i zasypiają.
Co jakiś czas przeciąga ją się i pochrapują. Amorki mają krótkie jasne peruki z loczkami, złote lub cieliste tuniki- kombinezony, białe duże skrzydła, łuk, na plecach worek ze strzałami, z przodu czerwone serce.

Lektor I
Amorki, Amorki !!!
Co tu się dzieje? /Amorki zdziwione przecierają oczy /
Amorki/ amorek 1
Piękne dźwięki nas oczarowały
Żeśmy kontemplacji się oddały.
Lektor II
Może byście myślicieli nie strugały i oczu nam nie zamydlały,
lecz czym prędzej do roboty się zabrały.
Lektor I
Taka okazja! Tyle ludzi! Można w nich miłość rozbudzić…
Amorki /amorki naburmuszone jeden idzie w lewą stronę, drugi w prawą stronę wzdłuż publiczności i zwracając się do widowni pod nosem przedrzeźniają lektorów/
amorek 1
Rozbudzić, pobudzić, robota to głupota…
amorek 2
Do pracy, do pracy chłopacy. / ironizują /
Leżocha, to radocha
Lektor II
Co mówicie?
Amorki / amorki rozglądają się po widowni i do lektorów przymilnie zwracają /
amorek 1
Tu gruchają gołąbki.
amorek 2
A ja tu widzę papużki nierozłączki
Lektor II
Oj, nie ładnie tak się wymigiwać i wymówki wynajdywać.
Lektor I
Weźcie strzały, kogo w serce traficie
Tego miłością obdarzycie.
Amorki /Idą na widownię i kłują strzałami napotkane osoby z widowni. Na scenę tanecznym krokiem przyprowadzają z publiczności ukłutą strzałą amora parę chłopca i dziewczynę. W tym czasie chór szkolny śpiewa piosenkę. /
Utwór: „Zakochani są wśród nas” Heleny Majdaniec

Lektor II
Jeżeli zakochani są wśród nas,
Może podzielą się z nami swoimi odczuciami ?

Recytatorzy I i II Dziewczyna i Chłopiec
Rozmowa liryczna K.I. Gałczyński /Chłopiec i dziewczyna siadają w ogrodzie, na ławce z pergolą ozdobioną girlandami z kwiatów. Po recytacji wychodzą "pod rękę"/

Dz: Powiedz mi, jak mnie kochasz.
Ch: Powiem.
Dz: Więc?
Ch: Kocham cię w słońcu. I przy blasku świec.
Kocham cię w kapeluszu i w berecie,
W wielkim wietrze na szosie i na koncercie.
W bzach i brzozach, i w malinach, i w klonach.
I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona.
I gdy jajko roztłukujesz ładnie -
Nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie.
I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz.
W niebezpieczeństwie i na karuzeli.
W morzu. W górach. W kaloszach. I boso.
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą.
wiosną, kiedy jaskółka przylata.
Dz: A latem jak mnie kochasz?
Ch: Jak treść lata.
Dz: A jesienią, gdy chmurki i humorki?
Ch: Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki.
Dz: A gdy zima srebrzy ramy okien?
Ch: Zimą kocham cię jak wesoły ogień.
Blisko przy twoim sercu. Koło niego. A za oknami śnieg. Wrony na śniegu.
Utwór: ,,Nie dokazuj” Marka Grechuty
Lektor II
Kochać, to być obecnym w życiu drugiego człowieka, by mógł on stawać się lepszym.
Kochać, to pomagać rosnąć. Także wtedy, gdy pomoc ta wiąże się z niepokojem, z bolesnymi przeżyciami, ze stawianiem wymagań.
Lektor I
Miłość małżeńska, jest miłością oblubieńczą, gotową do ofiary i poświeceń, wzajemnym oddaniu się osób.
Lektor II
Miłość w swej istocie, jest troską o los drugiego człowieka, a nie romantycznym szukaniem dobrego nastroju. Kochać, to znaczy podjąć decyzję, by troszczyć się o dobro drugiego człowieka. Otóż miłość jest decyzją- wyborem.
Utwór: ,,Miłość to wierność wyborowi” Piotra Rubika lub Piotr Rubik: Psalm dla ciebie
Lektor I
Miłość jest jednym z najpiękniejszych, ale równocześnie najtrudniejszych uczuć. Może być głęboka, piękna i nieść szczęście, ale może również przynieść wielkie cierpienie, a nawet śmierć. Mimo tego zagrożenia, każdy człowiek marzył kiedyś lub wciąż marzy o miłości.
Lektor II
Jednak prawdziwa miłość może nadać sens życiu ludzkiemu i pozwala człowiekowi prawidłowo się rozwinąć.
Można zatem stwierdzić, że miłość ma decydujące znaczenie dla naszego życia: kształtuje je, niejednokrotnie zmieniając wcześniej podjęte plany i decyzje.

SCENA III
MIŁOŚĆ OJCZYŹNIANA
Podkład: Najpiękniejsza Jest Moja Ojczyzna
https://www.youtube.com/watch?v=_6Zw1fqxptI lub
Podkład: No To Co Najpiękniejsza Jest Moja Ojczyzna https://www.youtube.com/watch?v=39uAhxUaCFI
Lektor I
Ojczyzna, to wielkie słowo, pisało o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. Każdy z nich innymi słowy ogarniał dziejące się wydarzenia. Jedni sławili piękno jej krajobrazów, inni zachwycali się bohaterstwem ludu, czy wreszcie niepowtarzalnością języka i kulturą.
Lektor II
Ale wszyscy zgodnie chcieli i nadal pragną, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. My również tym pragnieniem połączeni, pragniemy mocno wyakcentować oblicze miłości do naszej ojczyzny.
Recytator III Ryszard Przymus „Polska”
Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.
Utwór: ,,Ukochany kraj” /Mazowsze/
Lektor I
Polska jest krajem, w którym patriotyzm od wieków jest bardzo rozwinięty. Nic więc dziwnego, że motyw miłości do ojczyzny często znajduje odzwierciedlenie w literaturze. Najlepiej rozwinął się ten wątek w czasie zaborów, kiedy Polska oficjalnie nie istniała oraz w czasie wojny…..To wówczas patrioci dbali o to, by "Polska nie zginęła…"

Prezentacja: Polska- Nasza Ojczyzna. Bądź patriotą!
https://www.youtube.com/watch?v=oGNVhSwg3MM

Lektor II
Wszystkie wichry historii, ciemne chmury nad Polską są niczym w porównaniu z siłą patriotyzmu i polskości. Siła ducha, wiara w ideały, solidarność z cierpiącymi, poświęcenie, a przede wszystkim miłość do ojczyzny, to wartości, które nie przemijają, nie zależą od miejsca i czasu.

Recytator IV
Tekst utworu pochodzi ,,Kocham Cię Polsko!
z https://www.tekstowo.pl/piosenka,patriotyczne,kocham_cie_polsko.html
Kocham cię, Polsko, za twą przeszłość sławną, którą przyniosły miecze Twe waleczne.
Za chrobre dzieje, co minęły dawno lecz będą w pieśni po czasy wieczne.

Kocham cię, Polsko, za wiek sztuki złoty, światło Kuźnicy i znicz Oświecenia.
Za miasta stare przepysznej urody, co kryją skarby, których czas nie zmienia.

Kocham, Cię, Polsko, za przyszłość Twą jasną, drogę szczęśliwą, aż po pokolenia,
Za zdrową młodzież, co czci ziemię własną, za to, co trwałe, i to, co się zmienia.
Kocham Cię, Polsko! Kocham Cię Polsko! Kocham Cię Polsko!

Utwór:Obywatel G. C., G. Ciechowski - Nie Pytaj O Polskę lub
Marek Grechuta : Ojczyzna

Recytator V
Od krwi przelanej naszych braci,
Od ceny, którą trzeba płacić
Uchroń nas, Panie!
Od poniewierki, zastraszenia
I od wyzbycia się sumienia,
Od lęku przed tym, co się stanie -
Uchroń nas, Panie!
Od dzieci naszych znieprawienia
i od umysłów zniewolenia,
Od krzywd i od zemsty za nie –
Uchroń nas Panie!
Od młodych naszych katowania
i człowieczeństwa podeptania,
Od tych, którzy kłamią -
Uchroń nas Panie!
Od rozerwania rąk łańcucha
i upodlenia ducha,
od popadnięcia w obłąkanie-
Uchroń nas, Panie!
Od zbeszczeszczenia, co najświętsze
i od zwątpienia, w co największe,
Od tego, co niesie rozstanie –
Uchroń nas, Panie!
Za solidarność narodową
I wszystko to, co jest odnową,
Na życie czyste -
Daj siłę , Chryste!

Lektor I
Właśnie tak patrzymy na świat i takie wartości liczą się dla nas. Żyć najpiękniej, jak to
jest możliwe, żyjąc nie tylko dla siebie, ale i dla innych.
Lektor II
Żyć dla innych, to żyć dla kraju, dla ojczyzny.
Lektor I
Ojczyzna to my. Oto jest dzisiejsza miara patriotyzmu.
Lektor II
Ojczyzna, to nie tylko "zbiorowy obowiązek" jak powiedział Norwid. To przede wszystkim zbiorowy, wspólny skarb, do którego kolejne pokolenia narodu wkładają dorobek swych myśli i rąk. To zarazem wspólny dom, przystań i ochronna twierdza dla wielkiej duchowej rodziny, jaką stanowi naród.

Utwór: ,,Pokolenie” /Kombi /
SCENA IV
MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO
Lektor I
Życie wśród ludzi, nie jest prostym zadaniem. Nikt nie przychodzi na świat z tą umiejętnością. Wszyscy musimy się jej uczyć. Sensem chrześcijańskiego życia jest miłość bliźniego.
Lektor II
Miłość bliźniego jest „słowem” serca zaadresowanym do drugiego człowieka. Bliźnim wobec drugiego jest ten, kto „okazuje mu miłosierdzie”. (Łk 10:29-37)
Lektor I
W dzisiejszym świecie czysta i szczera miłość powoli zanika. Uczucie to, coraz częściej jest zastępowane przez nienawiść i złość. Wojny, niesprawiedliwa wymiana handlowa, zadłużenie, negatywne skutki globalizacji, niewolnictwo, migracja, pandemia i podobne problemy powodują nędzę, sieroctwo, głód, cierpienie i przedwczesną śmierć ogromnej rzeszy ludzi, dzieci.

Utwór: ,,Bo tutaj jest, jak jest” Paweł Kukiz
Recytator I
Podstawą miłości bliźniego jest człowieczeństwo w każdym z nas, solidarność z każdym człowiekiem.
Lektor II
Możemy mieć tylko nadzieję, że to się zmieni, że miłość znowu będzie najważniejsza i że znowu zwycięży.
Głodujący ludzie, dzieci, opuszczone sieroty czekają na naszą pomoc. Włączając się do pomocy mamy możliwość ulżyć ich cierpieniu i ratować życie.
Miłość daje ludziom siłę do życia i walki o szczęście, daje im nadzieję, że nadejdą lepsze czasy i że wszystko będzie dobrze.

Prezentacja: Różni artyści – HEY: ,Moja i twoja nadzieja”
Lektor I
Miłość, to czar wyrażający się oddaniem, głęboką radością z tego, że można istnieć dla drugiego człowieka i okazywać mu serce.
Nie mogą się zamknąć nasze serca i nie możemy przestać pełnić dzieł miłosierdzia wobec potrzebujących.

Recytator VI
,,Na to dane są mi oczy, bym zauważał innych
uszy, bym ich słyszał,
nogi bym do nich spieszył,
ręce bym ich podtrzymywał” (Phil Bosmans -,,Być człowiekiem”)

Recytator VI Matka Teresa z Kalkuty ,,Pomimo wszystko”
Człowiek jest
nierozumny i egocentryczny…
…nieważne: i tak go kochaj!
Chciałbyś zrobić coś wspaniałego,
ale inni źle oceniają twoje intencje…
…nieważne: i tak zrób to!
Wypełniając swe obowiązki, znajdujesz
fałszywych przyjaciół i prawdziwych nieprzyjaciół…
…nieważne: wypełniał je i tak!
Dobro, które czynisz, jutro jest zapomniane…
…nieważne: czyń tak dalej!
Uczciwość, szczerość, przejrzystość
czynią cię słabym i bezbronnym…
…nieważne: nadal bądź uczciwy i szczery!
To, co budujesz od lat,
może być zniszczone w jednym momencie…
…nieważne: i tak buduj dalej!
Pomagasz ludziom, a oni tego nie zauważają…
…nieważne: pomagaj im nadal!
Pragniesz oddać to co w tobie najlepsze,
a inni znieważają cię i odrzucają…
…nieważne: nieustannie dawaj to,
co w tobie najcenniejsze!
Lektor II
W miłości bliźniego liczy się efektywnie okazana pomoc lub przynajmniej gotowość przyjścia z pomocą. Jak każda miłość, miłość bliźniego wypływa z serca.
SCENA V
MIŁOŚĆ DO BOGA
Lektor I
Miłość - to fundament pochodzący od Boga do budowania wzajemnych relacji między ludźmi.
Lektor II
Możesz być najuboższym, najsłabszym, ale jeśli masz miłość, możesz żyć. Jeśli w Tobie jest miłość – masz serce, masz Boga, bo Bóg jest Miłością
Recytator I Ks. Paweł Szerlowski ,, Jak w uczniowskim zeszycie”
Kochać co dzień od nowa
Kochać co dzień goręcej
Zawsze być blisko Boga
Razem z Nim iść poprzez świat.
To jest najważniejsze,
To jest najpiękniejsze,
To prawdziwe jedyne największe
Za co warto życie dać.
Recytator II
Żyć to znaczy otworzyć całe swoje serce drugiemu człowiekowi, oddać się bez reszty tym, którzy tego potrzebują, dać im radość swoich oczu, ciepło swoich słów, pomoc swoich rąk. Jakże wspaniałe jest wtedy życie.

Podkład Pieśń: Tłumy Serc
Recytator III
Dobry człowiek jest zawsze łaską dla tego świata !
Phil Bosmans
Lektor I
Karol Wojtyła powiedział
Miłość jest wielką tajemnicą.
Prawdziwa Miłość potrafi wytrzymać wszystko. Nie waha się występować przeciwko konwencjom społecznym, przeciw twierdzeniom nauki, przyjętym normom, a nawet jest w stanie pokonać śmierć…

SCENA KOŃCOWA
Całkowita ciemność. Z różnych miejsc wychodzą osoby ubrane na czerwono, w białych rękawiczkach z zapalonymi świeczkami w dłoniach.
Ustawiają się na środku sceny w kształt serca i wypowiadając swoje kwestie
Osoba 1
Miłość objawia się w zdolności wczuwania się w troski i cierpienia innych.
Osoba 2
W byciu blisko w chwilach zatroskania i potrzeby.
Osoba 3
W gotowości niesienia pomocy innym.
Osoba 4
Miłość jest, gdy cierpienia drugiego przygnębiają ciebie.
Osoba 5
Gdy samotność i lęk wyzwala w tobie niepokój.
Osoba 6
Gdy głód milionów czujesz na własnym ciele.
Osoba 7
Gdy ból innych wyciska łzę w twoim dobrym oku.
Osoba 8
Gdy nędza i rozpacz ludzi małych i słabych, rozrywają twoje własne serce.

Lektor II
Nie ma nic wspanialszego niż pomoc drugiemu człowiekowi.
Dzięki ludziom wielkiego serca, życie tych najmniejszych, choć przez chwilę stanie się piękniejsze i radośniejsze
Piotr Rubik: Świat się nie kończy /Wszyscy klaszczą stają w kółku i zapraszają gości/

Lektor I
Miłość pomaga człowiekowi w pełni się realizować. Człowiek otrzymuje miłość jako dar. Dar który wymaga rozwoju i pielęgnacji, aby w efekcie pozwala przez "ja" przejść do "ty", a następnie do "my".
Czy człowiek z niego skorzysta i rozwinie go we właściwym kierunku zależy wyłącznie od niego samego.

Recytator IV
„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” (1 Jn 4:16)

Amorek
Każdy człowiek został powołany do miłości: człowiek może w pełni odnaleźć samego siebie tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego.

Utwór: W śród tylu dróg

Lektor II
Temat miłości ma uniwersalną wymowę, łączy epoki, kultury i grupy społeczne.
Dzieje się tak dlatego, że miłość jest wszędzie wokół. I nie wahamy się za Albertem Camus stwierdzić, że "Świat bez miłości jest martwym".
Lektor I
To co najważniejsze na tym świecie to być człowiekiem i to dobrym człowiekiem

Osoby stojące w ,,sercu”
Osoba 1 Wszystkim zgromadzonym życzymy:
Osoba 2 By serca wasze były zawsze przepełnione miłością...
Osoba 3 Miłością do drugiego człowieka
Osoba 4 Zawsze gotowe nieść pomoc tym...
Osoba 5 Którzy jej potrzebują
Osoba 6 A za każdy gest dobroci i życzliwości...
Osoba 7 Za pomagające wciąż dłonie
Osoba 8 Za okazane serce
Wszyscy: DZIĘKUJEMY!

Lektor II
Dopełnieniem niewypowiedzianych życzeń
Niech będzie ta oto piosenka

Utwór: PIĘKNIE ŻYĆ Doroty Jaremy w wykonaniu chóru szkolnego

/Zaproponowane utwory mogą wykonać soliści lub chór szkolny/
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.