AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

KATARZYNA MIKOŁAJCZAK-NIEMCZUK, 2020-12-14
ELBLĄG

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Mikołajczak-Niemczuk
Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika
w Tolkmicku
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Stanowisko: Nauczyciel współorganizujący kształcenie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r
Planowana data zakończenia: 31.05.2021rPodstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 z późn. zm.)
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (poz. 1574).


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inna cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości szkoły


§ 8 ust.3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej. * Opracowanie dokumentacji szkolnej, dokumentacji związanej z realizacją zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego oraz pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy (m.in. karty pracy, krzyżówki, rebusy,itp.).
* Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, e-mail lub grupę zamkniętą na FB.
Na bieżąco
w okresie stażu.
Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła własnej wiedzy. Przeglądanie stron internetowych dotyczących pedagogiki specjalnej, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na bieżąco
w okresie stażu.
Wykorzystanie technologii informatycznej na zajęciach w celu przekazania wiedzy uczniom. Korzystanie z tablicy interaktywnej, tabletu, komputera. Przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby zajęć. Na bieżąco
w okresie stażu.

§ 8 ust.3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie zajęć otwartych, w szczególności
dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć dla nauczycieli
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli.
* Opracowanie scenariusza zajęć i omówienie z innymi nauczycielami ich przebiegu. Rok szkolny 2020/2021
Opracowanie i udostępnienie własnych materiałów związanych z awansem zawodowym oraz prowadzonymi zajęciami. Opublikowanie własnych materiałów na portalach pedagogicznych. Rok szkolny 2020/2021
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej * Przygotowanie prelekcji na temat Afazji rozwojowej
u dzieci.
Przygotowanie prelekcji na temat Zdalnego nauczania dzieci
z niepełnosprawnością. Luty 2020
Maj 2020

§ 8 ust.3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci. * Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
i inscenizacjach.
* Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez. Na bieżąco
w okresie stażu
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu czytelnictwa. Przygotowanie tekstów dla dzieci szkolnych oraz odczytywanie ich w grupie 6-latków. 2019/2020§ 8 ust.3 pkt 4
realizację co najmniej dwóch z następujących zadań: a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności
na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej, c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym, d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
a) * Opracowanie programu autorskiego dla dzieci
w oparciu o medytację mindfulness i edukację czytelniczą: „Mindfulness raz, dwa , trzy czytasz i Ty- zajęcia relaksacyjno-czytelnicze
w edukacji wczesnoszkolnej
* Opracowanie innowacji pedagogicznej w zakresie nauki języka niemieckiego w edukacji zintegrowanej pod tytułem „Deutsch macht Spaß” – „Niemiecki jest zabawny.” Napisanie programu i jego realizacja
w ramach zajęć dodatkowych.


Napisanie innowacji i jej realizacja
w ramach zajęć dodatkowych.

1x w tygodniu
wrzesień 2020
-maj 2021

c) Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym * Udział w kursie przygotowującym do zdobycia certyfikatu językowego B2 Goethe Institut
* Ukończenie studiów podyplomowych
w zakresie wczesnego nauczania języka niemieckiego.
* Zdobycie certyfikatu Goethe Institut B2 Cały okres stażu


wrzesień 2020


luty 2021

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Zatwierdzam do realizacji Opracowała
…………………………………. ……………………………
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.