AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

AGATA KLEPACZ, 2021-01-11
Czeladz

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2018r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2021r.


Plan opracowany w oparciu o zalecenia i wymagania w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 8 ust. 3 pkt 1
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Lp.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących

• Praca metodą projektu – w klasach 4-8 uczniowie pracują w grupach nad różnymi zagadnieniami;

• Stosowanie gier dydaktycznych – zarówno w klasach 1-3, jak i 4-8 szkoły podstawowej, w szczególności w końcowej części lekcji;

• Burza mózgów – metoda stosowana podczas wprowadzania nowej partii materiału;

• Drama – odgrywanie ról przez uczniów;

• Metoda reagowania całym ciałem (TPR) – stosowana w klasach młodszych szkoły podstawowej;

• Muzyka i piosenka – stosowana w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
• Arkusze obserwacji zajęć
• plany wynikowe
2.

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych
i informatycznych.
• prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem Internetu, laptopa, tablicy multimedialnej, prezentacji multimedialnych.
• prezentacje multimedialne
• potwierdzenie Dyrektora szkoły


• projekt eTwinning – komunikowanie się poprzez użycie komputera i Internetu;
• projekt Storybird p tworzenie książeczek internetowych przez uczniów.
• dokumentacja na portalu eTwinning


• tworzenie quizów multimedialnych – gry dla uczniów klas 1-3 oraz uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
• wydruk przykładowego quizu


• wykorzystanie stron internetowych ułatwiających naukę oraz ćwiczenie słówek np. http://www.learningchocolate.com, www.anglomaniacy.pl, www.ang.pl, itp.
• arkusz obserwacji
• potwierdzenie Dyrektora szkoły


• Administrowanie strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 12.
• www.sp12.sosnowiec.pl
• potwierdzenie Dyrektora szkoły


• przygotowanie materiałów dydaktycznych (kart pracy, scenariuszy, testów, kartkówek).

• karty pracy, testy itp.


• Monitorowanie postępów uczniów z pomocą arkusza kalkulacyjnego
pPrzykładowy arkusz

§ 8 ust. 3 pkt 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Lp.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Prowadzenie lekcji otwartych.
• przeprowadzenie przynajmniej trzech lekcji otwartych dla członków zespołu językowego lub innych nauczycieli.
• protokół ze spotkania zespołu językowego;
• potwierdzenie Dyrektora szkoły
2.
Udział w zebraniach zespołu językowego.
• opracowywanie planów pracy zespołu;
• aktywna praca w zespole przedmiotowym;
• przygotowanie referatu na spotkanie zespołu językowego.
• protokół ze spotkania zespołu językowego;
• potwierdzenie Dyrektora szkoły
3.
Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli podczas zebrania Rady Pedagogicznej.
• Przygotowanie warsztatu/szkolenia na wybrany temat dla nauczycieli podczas zebrania Rady Pedagogicznej.
• protokół ze spotkania Rady Pedagogicznej;
• potwierdzenie Dyrektora szkoły

§ 8 ust. 3 pkt 3
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

Lp.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Organizacja uroczystości szkolnych/wycieczek.

• Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz wycieczek dla uczniów.

• sprawozdania z uroczystości/wycieczek
• potwierdzenia Dyrektora szkoły
2.
Inicjatywa na rzecz edukacji kulturalnej
• Organizowanie lub współorganizowanie wyjść do kina;
• Organizowanie lub współorganizowanie wyjść do teatru.
• potwierdzenia Dyrektora szkoły
3.
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

• Przygotowywanie uczniów do międzyszkolnych/wojewódzkich konkursów językowych;
• Organizowanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania językowe uczniów (koła języka angielskiego).

• Podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursów
• Program zajęć dodatkowych
• potwierdzenia Dyrektora szkoły
4.
Organizowanie konkursów.
• Organizowanie lub współorganizowanie konkursów językowych szkolnych i międzyszkolnych.
• Regulaminy konkursów
5.
Współpraca ze specjalistami.
• Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami placówki.
• potwierdzenia Dyrektora szkoły
6.
Współpraca z rodzicami.
• Systematyczna współpraca z rodzicami podczas indywidualnych spotkań oraz zebrań klasowych;
• Pedagogizacja rodziców.
• potwierdzenia Dyrektora szkoły
7.
Organizowanie akcji charytatywnych.
• Pełnienie funkcji koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu;
• Angażowanie uczniów w akcje charytatywne odbywającego się w szkole oraz poza nią.
• potwierdzenia Dyrektora szkoły

§ 8 ust. 3 pkt 4a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności
na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Lp.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Opracowywanie programów autorskich.
• opracowanie programu zajęć koła języka angielskiego rozwijającego zainteresowania uczniów.
• program zajęć koła językowego przygotowującego uczniów do sprawdzianu ósmoklasisty

• program zajęć
2.

Wdrożenie programu „Spójrz inaczej”.

• Udział w szkoleniu pt. „Spójrz inaczej”;
• Wdrożenie programu podczas zajęć wychowawczych z uczniami.
• scenariusz przykładowych zajęć

§ 8 ust. 3 pkt 4b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy
metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu,
kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw
podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta
współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej


Lp.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli.

• planowanie, monitorowanie oraz ewaluacja pracy zespołu klasowego.

• protokoły spotkań klasowych
2.
Pełnienie funkcji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

• odbycie szkolenia na egzaminatora OKE egzaminu ósmoklasisty;
• pełnienie czynnej funkcji egzaminatora OKE .

• Zaświadczenia
3.
Pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu.

• opracowanie planu pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu;
• współpraca z Zespołem Opiekuńczo-Wychowawczym nr 1 w Sosnowcu – projekt „Dzieci Dzieciom”;
• współpraca z z Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu – akcja „Pola Nadziei”;
• udział w bieżących akcjach charytatywnych.

• program zajęć………………………….…… …………………………
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.