AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Wysiecka, 2021-01-14
Kościerzyna

Język angielski, Projekty edukacyjne

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

organizacyjno-metodyczna

Imię i nazwisko autora:mgr Dorota xx

Nazwa szkoły: xxx
Autor: mgr Dorota xxx
Przedmiot: język angielski
Temat innowacji: ,,Metoda CLIL , czyli po angielsku w świecie technologii.’’
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia: 1 września 202x
Data zakończenia: 20 kwietnia 202x

Zakres innowacji:
Niniejsza innowacja ma charakter pilotażowy , a adresatami innowacji są uczniowie z grupy klasy 4xx. Czas realizacji innowacji obejmuje osiem miesięcy z możliwością jej powtórzenia w następnym roku szkolnym w innych klasach.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu.


I. Wstęp
Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja ,,Metoda CLIL , czyli po angielsku w świecie technologii’’ jest reakcją na pilną potrzebę posiadania umiejętności swobody poruszania się wśród nowoczesnych środków technologii i sposobów przekazu komunikacji , szerokiego wachlarzu narzędzi multimedialnych i programów w języku międzynarodowym, czyli angielskim. Niniejsze urozmaicenie procesu edukacji, zmiany metod i środków na te, które bardziej ich motywują , to także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego.
Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje umiejętności naturalnego zastosowania języka obcego w codziennych potrzebach komunikacji ze światem . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba stworzenia serii lekcji, które dzięki odpowiedniej konstrukcji metodycznej i innowacyjnym pomysłom sprawią, że środowisko klasy językowej nabędzie takie kompetencje.

II. Założenia ogólne
Opis innowacji:

W oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18,art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1 , jak i
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz.506 ze zm.) opracowałam tę innowację pedagogiczną w nauczaniu języka angielskiego . Język angielski jest podstawowym środkiem porozumiewania się na całym świecie i poruszania po wszystkich polach nowoczesnej technologii, dlatego bardzo ważne jest zachęcanie uczniów do posługiwania swobodnego stosowania języka obcego w codziennych czynnościach związanych z obsługą programów, aplikacji i wszelkich narzędzi multimedialnych .
Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach zakładają pracę z treściami programowymi, przygotowanie do matury z zastosowaniem odpowiednio dobranych do przydzielanych zadań narzędzi TIK przedstawianych i wypracowanych wyłącznie w języku angielskim, czyli wdrożenie pracy metodą CLIL (CONTENT AND LANGUAGE LEARNING) oraz FLIPPED CLASSROOM.
Uczniowie będą poznawać i wykorzystywać poniższe narzędzia do m.in. samodzielnego tworzenia klasowego zbioru plików, klasowej tablicy interaktywnej, tworzenia testów, prezentacji, prac ,krzyżówek, komiksów opartych na przerabianym materiale, jak i przedstawiania go w samodzielnie utworzonych aktywnych prezentacjach, filmikach itd.
Narzędzia TIK wykorzystane na zajęciach to:
Padlet
Learning Apps
WordWall
Kahoot
Quizizz
Quizlet
Canva
Forms ( Google,Office)
Mindmup
Pixabay,pexels,unsplash
Answergarden
Toonytool / comixify
Mentimeter
Google dysk , onedrive
Microsoft Teams


III. Cele innowacji

Cel główny: udoskonalenia umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim w mowie ( metoda CLIL ), jak i na polu technologicznym;
Cele szczegółowe:
- poprawa umiejętności językowych ;
- swobodne posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami TIK w codziennym życiu w języku obcym;
- przygotowanie uczniów nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również dorosłego życia; ukształtowanie postawy uczenia się przez całe życie
- zachęcanie do korzystania ze zdobywanych umiejętności w przestrzeni międzynarodowej
- zachęcanie do jak najczęstszego kontaktu z językiem obcym, poza środowiskiem szkolnym
- kształtowanie u uczniów chęci do poznawania świata, ciekawości intelektualnej, zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy.

IV. Przewidywane osiągnięcia
Uczniowie:
• Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii; sami będą odpowiedzialni za własny proces uczenia się (w stopniu większym niż podczas nauki z samym tylko podręcznikiem)
• Wykorzystują możliwości jakie daje użycie nowoczesnej technologii
• Mają możliwość poznać i przyswoić różne sposoby pracy - od indywidualnej, pracę w grupach i pracę projektową, metodą CLIL i flipped classroom
• Uczą się umiejętności przydatnych nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również w kierunku technologicznym.
Nauczyciel:
• Wykorzystuje różnorodne metody pracy poszerzając swój warsztat pracy
• Jest otwarty na nowości pedagogiczne, technologiczne wykorzystywane w procesie uczenia się i nauczania
• Dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami przedmiotu

V. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- ankietę dotyczącą ogólnego odbioru przygotowanych lekcji przez uczniów
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w kolejnym roku szkolnym.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VI. Spodziewane efekty
• Wpływ na uczniów:
-Rozwój umiejętności językowych
-Zaangażowanie uczniów w planowanie i realizację procesu uczenia i uczenia się
-Ukierunkowanie na bezpieczne, rozsądne i przydatne wykorzystanie technologii informacyjnej
-usprawnienie umiejętności językowych, co przełoży się bezpośrednio na wynik osiągnięty na egzaminie
-zwiększenie dojrzałości intelektualnej uczniów poprzez pokazanie, że sami w dużym stopniu są odpowiedzialni za proces uczenia się;
-prawidłowe wykorzystanie technologii informacyjnej do celów edukacyjnych (korzystanie z internetu w sposób bezpieczny, pobieranie materiałów z legalnych źródeł, umiejętność wykorzystania narzędzi TIK)
-zwiększenie motywacji przydatnej w przygotowaniach do egzaminu maturalnego
• Wpływ na pracę szkoły:
-Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania
-Rozwój umiejętności nie tylko uczniowskich, ale również nauczyciela; szczególnie w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych jak i poszerzania zakresu wiedzy wychodząc poza wyłącznie wiedzę językową
-Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów, stworzenie właściwych warunków do swobodnej nauki języka obcego

VII. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce języka angielskiego w oparciu o szersze spektrum przekazywanej wiedzy - nie tylko wiedza językowa, ale również wiedza z zakresu innych przedmiotów szkolnych. Równie ważnym skutkiem takiego procesu edukacyjnego jest prowadzenie zajęć w języku obcym, co w nieoceniony sposób buduje kompetencje komunikacyjne.

Powyższe treści objęte są prawami autorskimi. Powielanie, wykorzystanie może odbyć się za zgodą autora


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.