AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Wysiecka, 2021-01-14
Kościerzyna

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOw oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz.1574.)


Imię i nazwisko: mgr xxx
Przedmiot nauczania: język angielski
Staż pracy: xx lat
Data rozpoczęcia stażu: 03 września 20xx
Data zakończenia stażu: 31 maja 20xx
Miejsce zatrudnienia: xxxCele rozwoju zawodowego w okresie stażu:

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy , w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli służące własnemu rozwojowi oraz podniesienie poziomu pracy szkoły.
3. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka angielskiego.
4.Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji.
5. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.§ 8 ust.3 pkt.4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,


Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji


Praca w komisjach, przedmiotowych, maturalnych oraz OKE.
Sprawdzanie pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego,
Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na egzaminach maturalnych
Przeprowadzenie, sprawdzenie i opracowanie raportu próbnej matury. Przygotowanie uczniów i sprawdzenie matur z języka angielskiego Opracowanie analizy.

.
Okres stażuZaświadczenia
Opracowanie wyników

Zaświadczenia, ocena pracy egzaminatora

Pełnienie funkcji wychowawcy
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu wychowawczego.

Sprawowanie opieki nad klasą wychowawczą. Kontakty z rodzicami, wywiadówki. Organizowanie imprez klasowych, .wycieczek.


Okres stażu
Potwierdzenie
Dokumentacja wychowawcy


Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub praktyk.

Konsultacje metodyczne, prowadzenie i obserwowanie zajęć.
Okres stażu

Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji
Opracowanie narzędzi diagnostycznych. Przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych, mierzących postęp uczniów w zdobywaniu umiejętności językowych. okres stażu Testy diagnozujące

§ 8 ust.3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Doskonalenie warsztatu pracy - wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w procesie uczenia się uczniów.Wykorzystywanie metod aktywizujących w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Prowadzenie zajęć z użyciem projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej, wykorzystywanie specjalnych programów edukacyjno -interaktywnych.
Wykorzystanie fachowych językowych stron ,portali edukacyjnych oraz programów z użyciem Internetu.
Praca z uczniami na zasadzie e-learning.
Korzystanie z nowoczesnych technik aktywizujących.
Nauka z elementami zabaw myślowo – językowych , fiszek, burzy mózgów , zabaw komunikacyjnych. Okres stażu

-materiały przygotowywane na zajęcia
- lista źródeł multimedialnych i WWW§ 8 ust.3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Prowadzenie zajęć otwartych, zwłaszcza nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej (testy, autorskie materiały dydaktyczne itp.).
Okres stażu
Scenariusze zajęć, opracowane materiały

Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub praktyk.

Konsultacje metodyczne, prowadzenie i obserwowanie zajęć.
Okres stażu

Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji

Opracowanie materiałów
Zamieszczenie na portalu edukacyjnym planu rozwoju, samodzielnie lub we współpracy opracowanych scenariuszy zajęć
Okres stażu
Adres WWW

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych. Współpraca podczas przygotowania konkursów przedmiotowych.
Okres stażu
Scenariusze uroczystości szkolnych
ProtokołyKształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń

Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych. Okres stażu
Notatki
§ 8 ust.3 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań , innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Współpraca z rodzicami Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasowego
Przedstawienie programu i wdrożenie do pedagogizacji, rozmowy indywidualne.
Okres stażu
Program
Zapis w dzienniku lekcyjnym

Praca z uczniem zdolnym i słabym
Przygotowanie planu i prowadzenie koła rozwoju zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych. Okres stażu
Plan działań, sprawozdanie
Współpraca z pedagogiem szkolnym. Rozmowy z pedagogiem szkolnym, wymiana opinii, uzyskanie pomocy w rozwiązaniu pojawiających się problemów Okres stażu Zaświadczenie o współpracy
§ 8 ust. 3 pkt.3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Współpraca z pedagogiem szkolnym
Spotkania, konsultacje, spotkania na godzinie wychowawczej Okres stażu
Dziennik lekcyjny, notatki

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną rozmowy z pracownikami poradni na temat indywidualnych przypadków
okres stażu zaświadczenia o odbytych spotkaniach

Współpraca z biblioteką szkolną i miejską.

Zajęcia multimedialne pogłębiające wiedzę na temat historii krajów anglojęzycznych.

Okres stażudokumentacjaWspółpraca z Komendą Powiatową Policji oraz Strażą Miejską.

Spotkania z policjantami w ramach godzin wychowawczych lub w razie potrzeby pomocy uczniom.
Okres stażu
Opis działań

Udział w akcjach charytatywnych

Zbieranie darów na rzecz potrzebujących.
Okres stażu


Opis działań
Współpraca z wydawnictwami. Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw językowych.
Udział w konsultacjach, warsztatach. okres stażu zaświadczenia

3. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury organizacja wyjść do kina, muzeum okres stażu karty wyjazdów, potwierdzenie dyrektora

§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Inne osiągnięcia zawodowe
Dokumentowanie osiągnięć zawodowych Okres stażu
Zgodnie z rozporządzeniem
Powyższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

Opracowała: mgr xxxZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.