Katalog

Martyna Rutkowska, 2021-01-18
Dąbrowa Górnicza

Pedagogika, Plan WDN

Plan WDN

- n +

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY
LOGOPEDÓW

2020/ 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

SKŁAD ZESPOŁU:

1. Martyna Rutkowska- koordynator
2.
3.
4.
LP PLAN PRACY
TERMIN
1.
1. Spotkanie organizacyjne. Ustalenie tematyki spotkań w roku szkolnym 2020/2021 i terminów ich realizacji.
2. Wybór członków do Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego w zakresie logopedii.
3. Opracowanie diagnoz logopedycznych. Wypełnienie Arkuszy Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
4. Sporządzenie Indywidualnych Programów Terapii Logopedycznej. Wrzesień
2020r.
2.
1. Dzielenie się wiedzą z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, zdobytą na kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach. (WDN załącznik 1)
- Opracowywanie sprawozdań ze szkoleń oraz materiałów
szkoleniowych z omawianymi treściami. Listopad 2020 r.- styczeń 2021 r.
3.
1. Podsumowanie pracy Zespołu Przedmiotowego Logopedów – opracowanie sprawozdania za pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021 oraz wniosków do dalszej pracy terapeutycznej.
2. Opracowanie Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomy Funkcjonowania Ucznia- w zakresie terapii logopedycznej. Styczeń
2019 r.
4.
1. Włączenie się w akcję- Europejskiego Dnia Logopedy. Zorganizowanie 6.03- Ogólnopolskiego Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Spotkania on-line.
2. Dzielenie się wiedzą z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, zdobytą na kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz samokształceniu. (WDN- załącznik 1)
- Opracowywanie sprawozdań ze szkoleń oraz materiałów
szkoleniowych z omawianymi treściami. Luty do maj 2020 r.
5.
1. Podsumowanie pracy Zespołu Przedmiotowego Logopedów – opracowanie sprawozdania za drugi semestr roku szkolnego 2020/2021 i wniosków do dalszej pracy terapeutycznej.
2. Opracowanie Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomy Funkcjonowania Ucznia- w zakresie terapii logopedycznej.
3. Tworzenie bazy danych logopedycznych- gromadzenie dokumentacji logopedycznej. Czerwiec 2021 r.


Załącznik nr 1. WDN- Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
LP WDN- Temat szkolenia Osoba prowadząca Termin
1.Diagnoza i terapia ankyloglosji. Martyna Rutkowska listopad
2. Doskonalenie słuchu fonemowego
i fonematycznego. Diagnoza i terapia. Małgorzata grudzień
3.Terapia logopedyczna ucznia z autyzmem. Katarzyna styczeń
4.Wykorzystanie wybranych technik manualnych w terapii logopedycznej. Martyna Rutkowska marzec
5.Afazja- wymiana doświadczeń. Małgorzata Nowak kwiecień
6.Terapia zaburzeń płynności mowy. Lidia maj


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.