Katalog

Anna Rus, 2021-03-30
Lubin

Zajęcia przedszkolne, Harmonogramy

Roczny plan współpracy z rodzicami

- n +

ROCZNY PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 2020/2021

FORMY WSPÓŁPRACY, ZADANIA, TERMIN REALIZACJI

ZEBRANIA GRUPOWE:
- Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej: programy, ramowy rozkład dnia, wybór rady grupowej, zajęcia dodatkowe, zasady bezpieczeństwa, harmonogram i sposób organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych - Wrzesień

- Omówienie osiągnięć i niepowodzeń dziecięcych. Przedstawienie wyników badań (Arkusz gotowości szkolnej)- Listopad

- Przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w II półroczu. Podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej. Prezentacja wyników Gotowości szkolnej 6-latków. Wydanie rodzicom Informacji o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Problemy wynikające z realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych. Organizacja zakończenia roku szkolnego -Kwiecień


KONTAKTY INDYWIDUALNE:
- Bieżąca informacja dotycząca rozwoju dziecka - na bieżąco;

- Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności wychowawczych – określenie jednolitych działań - na bieżąco;

- Porady specjalistów, konsultacje z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej - na bieżąco.KĄCIKI INFORMACYJNE:
- Prezentowanie aktualnych tematów, zagadnień dydaktycznych, propozycje zabaw i ćwiczeń - Na bieżąco

- Grupa Facebook - Na bieżąco

ZAJĘCIA OTWARTE:
- Umożliwienie rodzicom obserwacji zachowań i osiągnięć dzieci.
- Dostarczenie możliwości współpracy z dzieckiem, wzmacnianie więzi - Marzec/Kwiecień

POMOC W ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI I IMPREZ, PRZYGOTOWANIU DZIECI DO UDZIAŁU W KONKURSACH:
- Przygotowanie poczęstunku, przedstawianie ciekawych rozwiązań - Cały rok

- Pomoc w organizacji uroczystości, przygotowanie strojów
- Cały rok

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW:
- Warsztaty tematyczne, związane z zagadnieniem udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, tematy zainicjowane przez rodziców, zaistniałe z potrzeby chwili
- Według potrzeb

WSPÓŁUDZIAŁ RODZICÓW W PRACACH NA RZECZ PRZEDSZKOLA:
- Dzień Pluszowego Misia, Dzień Przedszkolaka, Bal karnawałowy, inne - Cały rok

- Sponsoring - Cały rok


Uwaga! Plan Współpracy z rodzicami może ulec zmianom lub modyfikacjom.
*sposób organizacji i forma uroczystości, wycieczek przedszkolnych będą uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w razie potrzeby realizowane w formie zdalnej (zdjęcia, filmiki, upominki, filmy edukacyjne, itp. udostępniane z wykorzystaniem technologii komputerowych)

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.