Katalog

Aleksandra Szczotok, 2021-05-14
Radlin

Pedagogika, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna „Myślenie wizualne w szkole”

- n +


1.Wstęp
Myślenie Wizualne to wykorzystywanie wizualizacji w myśleniu inaczej myślenie obrazami. Wynika ono z tego, że ludzie kodują informacje w dwóch kanałach: werbalnym oraz wizualnym.
W pierwszym etapie poznawania Myślenia Wizualnego następuje wzbogacenie zwykłego sposobu myślenia o obrazy. Rozwija się praktyczna wyobraźnia i zdolności do wizualizacji złożonych kwestii.
Drugim etapem są rysunki, które podsumowują informacje. Wystarczą nawet najprostsze ilustracje, ograniczające się choćby do patyczków, kilku strzałek i symbolicznych, minimalistycznych ikonek.
Czy potrzebny jest nam talent? Nie! Rysunki nie muszą być przesadnie skomplikowane, aby przekazać to, co chcesz. Poza tym, jakość swoich rysunków można polepszyć i szlifować, dokładnie tak, jak każdą inną umiejętność!
Do świetnej zabawy wystarczy praktyka, która czyni mistrza, zgoda na eksperymentowanie w zabawie oraz poznanie kilku sztuczek i odrobiny wiedzy, jak to robić. Z czasem rozwija się kreatywności i wytwarza własny styl.
Jednym z najpopularniejszych rodzaj myślenia wizualnego jest Sketchnoting – czyli notatki rysunkowe. Można wykonywać je w pracy, w szkole, w domu, podczas zabaw z dziećmi.
Sketchnoting – z angielskiego sketch – szkic, noting – notowanie. Czyli notatki rysunkowe, notowanie z elementami szkicowania, bazgrania, rysowania.
Rysunkowy notowanie ułatwia skupienie i zapamiętywanie przekazywanych treści. Pomaga również wyzwolić kreatywność i świeże spojrzenie, ponieważ rysując coś, musimy zastanowić się co dane hasło dla nas oznacza. Sketchnoting to jednak nie tylko rysunki. To również opisy i hasła, które pomagają nadać rysunkom określone znaczenie. Sketchnotki najczęściej robione są na własny użytek2.Informacje ogólne
Rodzaj innowacji: metodyczna
Adresaci: uczniowie SSP nr 2 (...) , nauczyciele
Autorzy innowacji: Aleksandra Szczotok
Miejsce realizacji: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2(...)
Czas trwania: luty- maj 2021r. z możliwością przedłużenia na kolejne edycje
Forma: Zajęcia dodatkowe- stacjonarne lub on-line dla chętnych uczniów

3.Cele ogólne i szczegółowe
Celem zaproponowanych zajęć jest zdobycie wiedzy dotyczącej myślenia wizualnego, skechnotingu oraz wprowadzenie i zastosowanie zdobytej wiedzy w procesie nauczania i uczenia się podczas lekcji czy zajęć dodatkowych.
Aktywne uczestnictwo w zajęciach i rozwijanie umiejętności notowania wizualnego pozwoli:
- zapamiętać poznane treści lepiej i na dłużej
- zwiększyć koncentrację uwagi i skupienie
- poprawić stopień zrozumienia poznawanych treści
- w szybki sposób odświeżyć poznawane w procesie uczenia informacje
- wspomoże proces uczenia się
- rozwinie kreatywność uczestników
-spędzać wolny czas na wspaniałej zabawie

4.Metody i formy
- zajęcia praktyczne
- zabawa w grupach
- forma stacjonarna lub on-line

5.Tematyka zajęć
- alfabet myślenia wizualnego- czego potrzebujemy by rysować
- co to jest myślenie wizualne i sketchnoting oraz w jaki sposób wspomagają one proces uczenia się
- jak wykorzystywać Myślenie Wizualne w procesie uczenia się
- metody szybkiego i prostego rysowania
- bank ikon
- kolory, cienie i ich rola; podstawowa rola czarnego
- obraz i słowo
- nagłówki, ramki, strzałki, boxy, dymki, punktory, twarze, zwierzaki, miny, kierunki, litery,
- mapy myśli

6.Przewidywane osiągnięcia
Poznając podstawowe metody i techniki Myślenia Wizualnego, budując swój warsztat pracy uczeń będzie umiał przedstawić zdobywaną wiedzę w formie notatek wizualnych. Stosując Myślenie Wizualne w procesie uczenia się uczestnik będzie miał prosty i szybki dostęp do powtarzanych treści, poprawi stopień zrozumienia poznawanych treści. Rozwinie swoją kreatywność i zwiększy koncentrację uwagi.

7.Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi ankietę dotyczącą prowadzonych zajęć z uczniami.
Szczegółowa analiza wyników ankiety pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.