Katalog

Olga Kwiecień, 2021-05-14
Żarki

Informatyka, Konspekty

Metoda Newtona-Raphsona - konspekt z lekcji informatyki

- n +

Olga Kwiecień
ZS im. T. Kościuszki w Żarkach
KONSPEKT Z LEKCJI INFORMATYKI
Temat: Wyznaczanie przybliżonej wartości pierwiastka kwadratowego metodą Newtona-Raphsona.
Dział: Programowanie i algorytmy.
Liczna godzin: 2 x 45 minut.
Cel ogólny: napisanie programu komputerowego obliczającego przybliżoną wartość pierwiastka (bez użycia funkcji) z dowolnej liczby.
Cele szczegółowe:
-przypomnienie funkcji z biblioteki matematycznej;
-poznanie i opanowanie algebraicznego obliczania wartości pierwiastka z liczby – metodą przybliżeń;
-poznanie wzoru obliczającego wartość pierwiastka Metodą Newtona-Raphsona;
-narysowanie schematu blokowego Metody Newtona –Raphsona;
-napisanie programu komputerowego obliczającego pierwiastek kwadratowy z dowolnej liczby.
Metody: pogadanka, pokaz, ćwiczenia.
Środki dydaktyczne: prezentacja przygotowana przez nauczyciela, zadania dla uczniów, programy napisane w języku C++, komputer z zainstalowanym programem DevC++ lub Code Blocs, tablica interaktywna, podręcznik Informatyka wyd. OPERON.
Przebieg lekcji:
1. Część wstępna: czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Podanie tematu oraz celów lekcji.
3. Część zasadnicza: zapoznanie z materiałem dydaktycznym
4. Utrwalenie poznanych treści, zadanie pracy domowej.
Uwagi dla nauczycieli: Lekcja może być prowadzona stacjonarnie lub online. Aby uczniowie mogli dobrze zrozumieć i opanować metodę muszą samodzielnie przerobić zadania wykonywane na lekcji oraz rzetelnie odrobić pracę domową - przykłady i ćwiczenia wykonywane na lekcji zamieściłam w prezentacji.
Praca domowa:
1. Wykonaj rysunek dla obliczenia przybliżonej wartości pierwiastka z liczby 27. Wylicz poszczególne przybliżenia.
2. Napisz program obliczający pierwiastek kwadratowy z zadaną dokładnością. Wykorzystaj napisaną na zajęciach funkcje. Porównaj wyniki ze standardową funkcją sqrt w C++.
Programy napisane na zajęciach w języku C++:
Pierwszy program
# include
#include

using namespace std;
float epsilon, x, a;
int main()
{

epsilon=0.0001;
cout<<"Podaj a: ";
cin>>a;
x=a/2;
while(fabs(x-a/x)> epsilon)
{

x=0.5*(x+a/x);}
cout <<"Pierwisatek kwadratowy z liczby a wynosi:"< return 0;
}zy program:

Durgi program wykorzystujący własną funkcję:
#include
#include

using namespace std;
double sqrt_NR(double a)
{
const double Epsilon =0.000001;
double x;
x=a/2;
while(fabs(x-a/x)>Epsilon)
x=0.5*(x+a/x);
return x;
}
int main()
{

double liczba;
cout<<"Podaj liczbe: ";
cin>>liczba;

cout <<"Pierwisatek kwadratowy z liczby a wynosi: "< return 0;
}

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.