Katalog

Monika Rodak, 2021-05-18
Florynka

Pedagogika, Program nauczania

Program metody skutecznego uczenia się

- n +

Program zajęć rozwijających umiejętności skutecznego uczenia się i wdrażanie ich w praktyce.

• Wstęp:
Do opracowania programu zainspirowała mnie sytuacja uczniów, z którymi pracuje od kilku lat. Zauważyłam, że jeśli temat, który jest dla nich trudny, niezrozumiały przepracuje różnymi metodami, wtedy szybciej i na dłużej go zapamiętują. W tym programie chcę szczególnie poświęcić czas dzieciom z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim. Podczas jego realizacji uczniowie oprócz poznania sposobów skutecznego uczenia się i nabycia nowych umiejętności w tym temacie będą mogli stosować nową wiedzę w praktyce. Uczniowie Ci są w klasie ósmej i przed nimi powtórki do egzaminu. Uczniowie przyswajają wiedzę z różnych dziedzin, które nie zawsze są punktem zainteresowań uczniów lub są dla nich szczególnie trudne. Znajomość metod skutecznego uczenia się pozwoli na opanowanie podstawy programowej lub zmienić przekonanie o danej dziedzinie. Ważne jest również aby uczniowie poznali swoje style uczenia się i predyspozycje, które mają wpływ na ich uczenie się. Program zajęć rozwijający umiejętności skutecznego uczenia się, będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych z uczniami klasy ósmej w roku szkolnym ………..
• Cel ogólny:
Głównym założeniem programu jest kształtowanie umiejętności skuteczne uczenia się, wdrażanie ich w praktyce oraz rozwijanie motywacji do nauki a przez to rozwój samego ucznia.
• Cele szczegółowe:
- wyposażenie uczniów w wiedzę na temat technik efektywnego uczenia się
- wdrażanie w praktyce poznanych technik
- poznanie osobistych stylów uczenia się przez uczniów
- organizowanie warsztatu pracy ucznia
- wzbudzenie wewnętrznej motywacji do nauki
- podniesienie skuteczności kształcenia się uczniów
- rozwijanie koncentracji, uwagi i spostrzegawczości
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów
• Procedury osiągania celów:
- Program będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Wawrzce podczas zajęć pozalekcyjnych z uczniami klasy ósmej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
- Formy pracy: praca indywidualna i praca w parze
- Metody pracy: podające, praktyczne, aktywizujące
- Pomoce dydaktyczne: kserokopie, komputer, plansze, tablica multimedialna, zeszyty, kolorowe pisaki
- Zasady prowadzenia zajęć: jeden raz w tygodniu
• Treści zajęć:
BLOK I
Czynniki wpływające na skuteczność nauki.
Zajęcia 1. Rodzaje inteligencji (test inteligencji wielorakich H. Gardner)
Łatwiej uczymy się tych przedmiotów, które związane są z daną inteligencji, która dominuje u ucznia.
- Przeprowadzenie testu inteligencji wielorakich
- Omówienie testu
- Wskazanie uczniom z nauką czego mogą mieć problem, a czego będą uczyć się łatwiej
Po zajęciach uczeń zna swój rodzaj inteligencji i wie jaki wpływ ma ona na jego naukę.
Zajęcia 2. Dominacja półkuli mózgowej.
Sposób w jaki wykorzystujemy półkule mózgowe ma wpływ na to w jaki sposób przetwarzamy docierające do nas informacje, czyli jak myślimy i jak przechowujemy wiedzę w naszym mózgu.
- Przeprowadzenie testu sprawdzającego, która półkula mózgu u ucznia jest bardziej dominująca
- Omówienie ról każdej z półkuli mózgu
Uczeń znając jaka półkula jest u niego częściej wykorzystywana może uczyć się sposobami, które „preferuje” dana półkula, wtedy proces nauczania przebiega bardziej naturalnie, łatwiej i szybciej. Ważne jest także pobudzanie drugiej półkuli.
Zajęcia 3. Styl uczenia się.
W procesie zapamiętywania posługujemy się wszystkimi swoimi zmysłami. Najwięcej zapamiętujemy gdy w procesie uczenia się wykorzystujemy zmysł dominujący. Osoby uczące się, w różny sposób odbierają i przekazują impulsy ze świata zewnętrznego. Mają na to wpływ cechy dziedziczne i środowiskowe.
- Zapoznanie uczniów ze sposobem uczenia się według podziału na cztery grupy zmysłów dominujących.
- Przeprowadzenie testu na style percepcji.
- Omówienie testu
- Wskazanie sposobów na pobudzanie mniej aktywnej półkuli w celu uaktywnienia „superłącza”
Uczeń wie, która jego półkula jest dominująca, zna ćwiczenia na pobudzanie do większej aktywności drugiej półkuli.
BLOK II
Poznanie technik uczenia się.
Zajęcia 4. Tworzenie czytelnych notatek
To w jaki sposób notujemy informacje ma znaczący wpływ na ich przyswojenie. Ważna jest umiejętność pozyskania z obszernego tekstu najistotniejszych informacji.
- Wskazanie uczniom w jaki sposób można wyeksponować najważniejsze informacje.
- Pomoc w sporządzeniu notatki wzorcowej.
Uczeń potrafi wyszukać najistotniejsze informacje w tekście, sporządza przejrzystą notatke.
Zajęcia 5. Mnemotechniki.
Mnemotechniki to sposoby ułatwiające zapamiętywanie nowych informacji poprzez stosowanie tzw. skrótowców (inaczej: akronimy znaczące i nieznaczące)
Sposoby zapamiętywania: mnemotechniki, powtarzanie, przeżywanie, zrozumienie. Zapamiętywaniu sprzyja koncentracja uwagi, kojarzenie nowych informacji z czymś znanym i wyobrażenia. Mnemotechniki mogą być zabawą dla uczniów, którzy przez wyobraźnie, skojarzenia, zabawne opowieści czy łańcuszki skojarzeń uczy się na pamięć nowych treści. Mnemotechniki łączą różne zmysły.
- Prezentacja mnemotechnik.
Technika loci (pałac wspomnień, rzymski pokój). Miejsce, które znamy przypominamy sobie w wyobraźni, wybieramy dziesięć rzeczy, nadajemy numery od 1-10 każdej rzeczy po kolei jak je widzimy w wyobraźni, następnie nowe łączymy w skojarzeniach ze znanymi.
Technika łańcuch skojarzeń. Elementy do zapamiętania łączymy w zabawną historyjkę.
Metoda liczbowo-kształtowa
- Rymowanki, wierszyki i melodia pozwalają łatwo zapamiętać informacje.
- Spacer w myślach. (Wyobrażam sobie, co robię z rzeczami, które mam kupić).
- Ćwiczenia z mnemotechnikami
Uczeń zna różne techniki efektywnego uczenia się, a ucząc się w ten sposób nie jest zmęczony i znudzony.
- Mapa myśli pozwala na jednoczesne zaangażowanie obu półkul mózgowych. NOtatki tradycyjne angażują tylko lewą półkule, natomiast mapa myśli poprzez rysunek i kolor angażuje też prawą półkule.
- Ćwiczenia z tworzeniem map myśli
BLOK III
Zajęcia 6: Stosowanie wiedzy i technik uczenia się w praktyce.
- Przygotowanie warsztatu pracy jako pierwszy element do dobrej nauki.
- Przepracowanie wszystkich technik i sposobów uczenia się w praktyce
Program zajęć rozwijających umiejętności skutecznego uczenia się i wdrażanie ich w praktyce.

Opracowała: Monika Rodak

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.