AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Szewczyk, 2021-06-11
Gać Kaliska

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Program autorski na temat zdrowego odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym "Pysznie, zdrowo, kolorowo"

- n +

PROGRAM AUTORSKI
„PYSZNIE, ZDROWO, KOLOROWO”


PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ DZIECI
Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W NOWYM NAKWASINIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019Opracowała: Monika Szewczyk

„Pysznie, zdrowo, kolorowo”


Wstęp

Wiek przedszkolny to bardzo ważny etap w kształtowaniu zdrowego stylu życia. Przez kilka lat mojej pracy zawodowej obserwując najmłodsze pokolenie zauważyłam, że dzieci przychodzące do przedszkola są coraz mniej sprawne fizycznie, wiele z nich ma nadwagę lub wykazuje niechęć do spożywania owoców i warzyw.
Budowanie „świadomości prozdrowotnej” to nie tylko przekazywanie wiedzy na temat prawidłowego żywienia, ale przede wszystkim wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie. Na zdrowie dziecka składa się wiele czynników, m.in. racjonalne odżywianie, które wiąże się z wdrażaniem dzieci do kulturalnego spożywania posiłków, higieniczne spożywanie posiłków oraz przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych produktów i potraw. Racjonalne odżywianie dziecka ma bardzo duży wpływ na jego aktywność fizyczną, psychiczną, samopoczucie, odporność organizmu, stosunek do nauki i zabawy- „..zdrowie- to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego
i duchowego” . Nieprawidłowe odżywianie dzieci poprzez spożywanie w nadmiernych ilościach np. słodyczy, kolorowych napoi, produktów tzw. fast-food powoduje nadmiar tkanki tłuszczowej, która nie tylko obrasta ciało dziecka, ale także narządy wewnętrzne co może powodować poważne problemy zdrowotne w późniejszym okresie życia. Z tego powodu należy systematycznie dostarczać dzieciom wiedzy o spożywanych pokarmach i ich znaczeniu dla zdrowia. Wszystkie działania jakie są podejmowane w przedszkolu muszą być jednak wspierane przez rodziców dziecka. Warunkiem prawidłowego przebiegu edukacji zdrowotnej jest współdziałanie szkoły i domu rodzinnego wychowanka.
Nasza szkoła już od dawna podejmowała działania promujące zdrowie. Otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Systematycznie współpracujemy ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Kaliszu i realizujemy programy edukacyjno- profilaktyczne dotyczące prawidłowych postaw prozdrowotnych np. „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Mamo, tato co Wy na to?”
Do napisania tego programu skłoniła Mnie obserwacja dzieci podczas spożywania posiłków. Największym problemem moich podopiecznych jest niechęć do zjadania surówek, niektórych owoców, dodatków warzywnych do kanapek oraz w niektórych przypadkach picie mleka. Są dzieci, które nie chcą nawet poznać smaku niektórych produktów. Mam nadzieję, że moje działania przy współpracy rodziców przyniosą oczekiwane efekty
i przynajmniej część dzieci zmieni swoje upodobania i nawyki żywieniowe.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program edukacyjny „Pysznie, zdrowo, kolorowo” realizowany będzie w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie w roku szkolnym 2018/2019.
W swoim założeniu program kieruje działania na:
• Dziecko- program będzie realizowany w czasie zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zabaw, wycieczek.
• Rodziców- zapraszanie rodziców na warsztaty, udostępnienie książek kucharskich do kącika kucharskiego.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
1. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
2. Uświadomienie związku między zdrowym odżywianiem a prawidłowym funkcjonowaniem organizmu.
3. Promowanie zdrowego stylu życia.
4. Zwiększanie świadomości dzieci i rodziców dotyczącej wpływu żywienia na zdrowie człowieka.
5. Dostarczanie wiedzy o zdrowym stylu życia i kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji w praktyce.
6. Integrowanie grupy poprzez aktywne współdziałanie w zespole.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU (dziecko wie, umie, potrafi ):
1. Dostrzega konieczność spożywania potraw korzystnych, niezbędnych dla zdrowia.
2. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce- bierze aktywny udział
w przygotowywaniu potraw.
3. Dostrzega związek między nieprawidłowym odżywianiem a zdrowiem fizycznym.
4. Uwzględnia w codziennym jadłospisie warzywa i owoce.
5. Przestrzega zasad higienicznego przygotowywania i spożywania posiłków.
6. Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych
i przygotowywania posiłków.
7. Przezwycięża niechęć do niektórych potraw i produktów.
8. Rozumie konieczność spożywania nabiału i witamin ze względu na ich wartości odżywcze i zdrowotne.
9. Aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu zdrowych potraw, potrafi współdziałać
w zespole.
10. Dziecko zjada różnorodne posiłki.
11. Rozumie celowość zachowania zasad savoir-vivre przy spożywaniu posiłków.

TREŚCI PROGRAMOWE:
1. Promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia.
2. Tworzenie sytuacji edukacyjnych dostarczających wiedzę o zdrowym odżywianiu.
3. Umożliwienie dzieciom samodzielnego przygotowywania różnych potraw np. sałatka,
kanapki, surówka, płatki z mlekiem, szaszłyki owocowe itp.
4. Zaznajomienie z zasadami zdrowego żywienia szczególnie codziennego spożywania
określonych składników niezbędnych dla zdrowia.
5. Zachęcanie dzieci do przezwyciężania niechęci do niektórych potraw i produktów.
6. Uświadomienie dzieciom konieczności przetwarzania niektórych produktów przed
zjedzeniem poprzez gotowanie, pieczenie, smażenie.
7. Angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

METODY REALIZACJI PROGRAMU
Treści edukacji zdrowotnej w przedszkolu powinny być wprowadzane poprzez zabawę, praktyczne działanie, gdyż taka forma zajęć porusza wyobraźnię, pokazuje co dobre, zachęca do działania, wzbudza uczucia.
Stosowane metody:
1. Słowne: rozmowy, wyjaśnienia zagadnień, opowiadania, wiersze, zagadki.
2. Oglądowe: prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, pokaz, demonstracja, obserwacja.
3. Eksponujące: tworzenie prac plastycznych.
4. Praktycznego działania: samodzielne wykonywanie zadań, warsztaty dla dzieci
i rodziców, konkursy.
5. Aktywizujące: zabawy integracyjne, dyskusje.

FORMY PRACY
1. Zbiorowa
2. Indywidualna
3. Grupowa


ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Produkty spożywcze, teksty literackie, książki kucharskie, plansze demonstracyjne przedstawiające piramidę zdrowia, naczynia, urządzenia kuchenne, przybory plastyczne.

PLAN DZIAŁANIA

Wrzesień
• Obchody Dnia Ziemniaka- wykonywanie stempelków z ziemniaka, poznanie wartości odżywczych ziemniaka.

Październik
• Obchody Światowego Dnia Walki z Głodem- akcja „Podziel się kanapką”
• Wykonywanie zdrowych kanapek, degustacja.

Listopad
• Opracowanie przedszkolnej książki kucharskiej z ulubionymi potrawami dzieci.
• Urządzenie w sali lekcyjnej „Kącika Kucharskiego”
• Wykonywanie soków owocowo- warzywnych.Grudzień
• Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych „Urządzenia elektryczne w naszym domu”
–Załącznik 1
• Wykonywanie świątecznych pierników.
• Przygotowywanie owocowych szaszłyków.

Styczeń
• Zorganizowanie konkursu na wierszyk lub piosenkę o warzywach, owocach, witaminach.
• Rozstrzygnięcie konkursu.


Luty
• Spotkanie z dietetykiem lub pielęgniarką na temat „Odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym”.
• Degustacja produktów mlecznych np. płatków z mlekiem, jogurtów. Pogadanka na temat wartości odżywczych mleka i jego znaczenia dla prawidłowego wzrostu kości, zębów.

Marzec
• Zakładanie zielonego ogródka w sali.
• Wykonywanie kanapek z wykorzystaniem wyhodowanych roślin (szczypiorek, rzeżucha, pietruszka)

Kwiecień
• Obchody Dnia Zdrowia- przygotowanie plakatu „Piramida zdrowia”
• Przygotowywanie sałatki warzywnej i sałatki owocowej.

Maj
• Wycieczka do restauracji „Camea” w Koźminku. Poznanie pracy kucharza, kucharki, kelnerki.
• Wykonywanie szejków owocowych.
• Zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego

Czerwiec
• Quiz wiedzy o zdrowiu dla dzieci.
• Ankieta dla rodziców podsumowująca program.


EWALUACJA
Spodziewane efekty realizacji programu:
1. Dzieci znają zasady prawidłowego odżywiania i ich wpływ na zdrowie człowieka.
2. Dzieci zjadają różnorodne posiłki.
3. Dzieci potrafią samodzielnie przyrządzić proste potrawy z zachowaniem zasad higieny
i zasad bezpieczeństwa.
4. Dzieci przezwyciężają niechęć do niektórych produktów i starają się poznać ich smak.
5. Rodzice są sojusznikami w działaniach podejmowanych przez przedszkole, akceptują
i stosują sposoby odżywiania promowane przez przedszkole.

Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione dyrektorowi i rodzicom po zakończeniu realizacji programu. Narzędzia, które zostaną wykorzystane do ewaluacji to: ankieta dla rodziców (Załącznik 2), rozmowy z dziećmi i ich rodzicami, quiz wiedzy dla dzieci, obserwacja dzieci, prace dzieci, artykuły.

Załącznik 1

Scenariusz zajęć dydaktycznych w oddziale przedszkolnym

Nauczyciel prowadzący: M.SZ
Krąg tematyczny: Urządzenia elektryczne.
Temat dnia: Urządzenia elektryczne w naszym domu.
Grupa docelowa: 5 i 6 latki
Cele główne:
• Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia (rozwiązywanie zagadek słownych na temat urządzeń elektrycznych)
• Poznawanie korzyści wynikających z posiadania urządzeń elektrycznych.
• Praktyczne wykorzystanie urządzeń elektrycznych.
Cele operacyjne:
• Rozpoznaje odgłosy i nazywa urządzenia elektryczne.
• Uważnie słucha opowiadania i udziela odpowiedzi do wysłuchanego tekstu.
• Wie jak umiejętnie i w bezpieczny sposób korzystać z urządzeń elektrycznych używanych w gospodarstwie domowym,
• Rozpoznaje dźwięki wydawane przez urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym.
• Odmierza i miesza składniki na babeczki.
• Pod opieką osoby dorosłej potrafi uruchomić piekarnik elektryczny.
Środki dydaktyczne:
• Ilustracje przedstawiające urządzenia elektryczne używane w domu.
• Tekst opowiadania Pauliny Nosek pt. „Opowieść o czekoladowej babeczce”
• Płyta CD z nagranymi odgłosami urządzeń gospodarstwa domowego.
• Produkty spożywcze potrzebne do upieczenia babeczek wg dowolnego przepisu.
• Foremki
Przebieg zajęć
1. Zabawa na powitanie „Witam dzieci, które mają w domu…”
• Piekarnik elektryczny
• Czajnik elektryczny
• Mikser
• Mikrofalówkę
• Lodówkę
• Toster lub opiekacz
• Zmywarkę

Nauczyciel kolejno podnosi ilustracje przedstawiające urządzenia elektryczne i wypowiada ich nazwy. Dzieci, które mają w domu dane urządzenie- machają ręką, jeśli nie mają- siadają skrzyżnie.

2. Słuchanie opowiadania Pauliny Nosek pt. „Opowieść o czekoladowej babeczce”

Pewnego niezwykłego, zimowego wieczoru, na kuchennym stole odbyło się zebranie. Większość przyszła bardzo punktualnie, oczywiście oprócz spóźnialskich siostrzyczek rodzynek sułtańskich, które z prawdziwym sułtanem nie miały nic wspólnego.
Mąka przysiadła pod ścianą, poważny mikser - król kuchni rozsadził się na samym środku, bo zawsze musiał być w centrum uwagi, na spodeczku pozostałym po popołudniowej herbatce przycupnął cukier puder i głaskał po kosteczkach swoją koleżankę czekoladę. Orzeszki radośnie się rozsypały między wszystkimi i uroczo uśmiechały się do jajek.
- Do mamy dzisiaj przyszła koleżanka Anka i przyniosła niezwykłe ciastko! - zachwycił się mikser.
- Było mięciutkie jak puszek naszego kota - psota, ciemne jak ten gburek kakao, pięknie przystrojone kolorową spódniczką i pachniało szczęściem - dodała zachwycona łyżeczka.
- Wyglądało trochę jak baba wielkanocna, którą mama piecze na Wielkanoc.. - uzupełnił przemądrzały widelec ze starej, babcinej zastawy.
- Trochę tak, tylko jakby mniejsza ta baba.. taka babeczka!
Całe kuchenne towarzystwo było rozemocjonowane nowym deserem i postanowili odkryć jego magiczną recepturę. Księżniczka serwetka przyniosła okruszki babeczki i jury
w składzie: król mikser, królowa foremka i najcenniejsza szlachcianka - filiżanka z chińskiej porcelany zabrało się do smakowania, testowania i pisania przepisu na słodką muffinkę.
- Z pewnością jest w niej czekolada i kakao. - rzekł dumnie król i starannie stawiając każdą literkę zapisał w przepisowniku.
- Wyczuwam w składzie mąkę, jajka, proszek do pieczenia - dodała filiżanka. A trzeba jej to przyznać - zna się na rzeczy. Foremka wyczuła maślany posmak prawdziwego, wiejskiego masła i mleka prosto od krowy w łaty.
No to chyba mamy już wszystko! - wyskoczyła jak Filip z konopi, jak zwykle w gorącej wodzie kąpana, zaparzaczka. Wszyscy zaśmiali się z niej po cichutku ale natychmiast zaczęli odmierzać składniki i mieszać je razem w czerwonej, zdobionej kolorowymi kropkami misce.
Wpadły do niej dwa jajka od kur dziadka, trzy porządne łyżki masła - bo jak wiadomo,
z masłem wszystko lepiej smakuje, kilkanaście kostek mlecznej, rozpływającej się w ustach czekolady, a stara waga odmierzyła odważnikami trzysta gram mąki. „Zaczarowanym pyłkiem” jakim się tytułuje proszek do pieczenia dodali pulchności.
Ale chwila, chwila.. kogoś nam brakuje! Król mikser męczy się, poci, stęka przeciągle -
a w misce zamiast pięknego, gładkiego ciasta jakieś grudki, cząstki,
- Oj nie tak to miało wyglądać. Kiedy wszyscy w ciszy zamarli zastanawiając się o czym zapomnieli, kuchnię wypełnił głośny śmiech królowej.
- Oj głuptaski kochane! Zabrakło czegoś mokrego! Mleko, no chodźże tu kolego!
Łaciatek na wyczucie dolał białego mleka do ciasta. Król zamieszał i nagle zamiast grudek powstało lśniące i przepięknie pachnące ciasto. Foremka włączyła piekarnik na sto osiemdziesiąt stopni i poprosiła swojego męża pędzelka o posmarowanie jej rozpuszczonym masełkiem. Łyżka wlała po dwie łyżki ciasta do foremki, a ona wskoczyła radośnie do pieca. Wszyscy zasiedli przed szklanym ekranem jak przed najlepszym, oscarowym filmem. Uważnie oglądali fascynujące babeczki, które z minuty na minutę coraz bardziej rosły, dosłownie rosły jak na drożdżach, choć przecież ich w sobie nie miały. Po dziesięciu minutach wysunęły się na gorącej szufladce, a rękawice w kwiaty postawiły je na stole.
Kuchenne królestwo było zachwycone ich dziełem i pysznym, czekoladowo - waniliowym zapachem.
Pierwszą spróbował król - ugryzł delikatnie, posmakował, popił odrobiną mleka i zastygnął
w milczeniu. Nad jego zmiksowaną głową zaczęły iskrzyć się gwiazdki, jego oczy zaczęły się uśmiechać a mieszaczki aż zadrżały.
- Są o wiele lepsze niż babeczki upieczone przez koleżankę mamy! – rzekł mikser.
Towarzystwo się rozsiadło i z rozkoszą skonsumowali pozostałe babeczki.

Rozmowa na temat treści opowiadania.
• Jakie sprzęty kuchenne wystąpiły w opowiadaniu?
• Kto był królem kuchni, a kto królową?
• Jakie składniki wrzucono do miski aby upiec babeczki czekoladowe?
• Jak nazywał się słodki deser?

3. Ćwiczenia słuchowe pt. „Urządzenia elektryczne”- rozpoznawanie odgłosów urządzeń
elektrycznych- płyta CD

4. Wycieczka do szkolnej kuchni.
• Rozpoznawanie i nazywanie urządzeń elektrycznych, w które jest wyposażona szkolna kuchnia.
• Prezentacja działania urządzeń gospodarstwa domowego ze zwróceniem uwagi na zasady bezpieczeństwa podczas korzystanie z nich.

5. Rozmowa kierowana o urządzeniach elektrycznych znajdujących się w domach dzieci
i szkolnej kuchni.
• Jakie urządzenia elektryczne znajdują się w waszych domach a jakie w szkolnej kuchni?
• Z jakich urządzeń korzysta wasza mama przygotowując potrawy?
• W jaki sposób należy korzystać z urządzeń technicznych? (prezentacja ilustracji dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z różnych urządzeń).

6. Rozwiązywanie zagadek słownych „Urządzenia elektryczne”. Po odgadnięciu każdej
zagadki dzieci dzielą nazwę urządzenia na sylaby i głoski.

Co to za skrzynka w łazience stoi, żadnego brudu się nie boi.
Bardzo się cieszy mama, bo ta skrzynia pranie robi sama. (pralka)

To urządzenie takie gorące jakby nagrzane lipcowym słońcem.
Służy wybornie do prostowania twojej bielizny i twego ubrania. (żelazko)

Bardzo gruby brzuszek ma, sprząta śmieci raz i dwa
Głośno pracuje, głośno wyje, wciąga kurz przez własną szyję (odkurzacz)

Czy to film, czy bajka, wszystko widzisz na szklanym ekranie.
Taki przedmiot dobrze mieć, każdy w nim coś dla siebie znajdzie. (telewizor)

Ma dwie ręce do roboty, gdy robisz koktajl nie masz kłopotu.
Wszystko wymiesza, szybko wiruje i pyszny napój lub ciasto przygotuje. (mikser)

Co to za maszyna odpowiedzcie dzieci,
Marchew do niej wrzucisz a soczek wyleci. (sokowirówka)

Tu chlebek się opala jak na słonecznej plaży,
Jest chrupiący i pyszny taki o jakim marzysz. (toster, opiekacz)

7. Przygotowywanie ciasta i pieczenie muffinek.
• Czynności higieniczne przed przystąpieniem do pracy (mycie rąk)
• Odczytanie przez nauczyciela przepisu na babeczki.
• Przygotowanie produktów potrzebnych do wypieku babeczek.
• Mieszanie składników przy pomocy miksera.
• Nalewanie ciasta do foremek.
• Uruchomienie piekarnika.
• Pieczenie babeczek.

8. Degustacja muffinek przez dzieci.
9. Podsumowanie zajęć.
10. Pożegnanie dzieci.

Załącznik 2
ANKIETA SKIEROWANA DO RODZICÓW
Ankieta jest anonimowa. Dotyczy wiedzy i umiejętności dzieci nt. zdrowego odżywiania.
1. Wiek dziecka………………………………………………………
2. Orientuje się Pan/ Pani czy w oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza Pana/Pani dziecko realizowany jest program zdrowotny? Jeśli tak, jaki jest jego tytuł?.........................................................................................................................
3. Czy uważa Pan/ Pani, że zajęcia dotyczące prawidłowego odżywiania są w przedszkolu potrzebne? Tak/ Nie.
Dlaczego?.........................................................................................................................
4. Czy zauważył Pan/ Pani u własnego dziecka korzyści płynące z zajęć edukacyjnych dotyczących zdrowego i prawidłowego odżywiania ? Tak/ Nie
Jakie?
• Prawidłowo (kulturalnie) zachowuje się podczas spożywania posiłków Tak/ Nie
• Chętnie je warzywa i owoce Tak/ Nie
• Chętnie zjada surówki/ sałatki Tak/Nie
• Dziecko potrafi samodzielnie przygotować prostą potrawę z zachowaniem zasad higieny i zasad bezpieczeństwa Tak/Nie
• Dziecko próbuje pokarmy i produkty, których wcześniej nie jadło Tak/Nie
• Inne……………………………………………………………………………
5. Czy dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych/ zabawach ruchowych? Tak/ Nie
6. Czy dziecko je dużo słodyczy Tak/ Nie
7. Czy dziecko pije wodę ? Tak/Nie
8. Czy dziecko pije mleko i spożywa produkty mleczne? Tak/Nie
9. Czy dziecko ma problemy z jedzeniem? Niejadek Tak / Nie otyłość Tak/ Nie
10. Czy edukuje Pan/ Pani własne dziecko nt. zdrowia, prawidłowego żywienia? Tak/ Nie
11. Czy uważa Pan/ Pani, że sposób żywienia ma wpływ na zdrowie? Tak/ Nie

BIBLIOGRAFIA
1. „Racjonalne żywienie czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka” Wychowanie
w przedszkolu Nr 7 Wrzesień 2000
2. Żywienie w przedszkolu” Bliżej Przedszkola Nr 12.111 Grudzień 2010
3. http://www.przedszkole-chrobrego.plZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.