AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabella Juźwiak, 2021-06-11
Dopiewo

Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz kl. 1

- n +

Scenariusz zajęć wychowawczo – dydaktycznych
Klasa Id


Szkoła: Szkoła Podstawowa ……

Prowadząca, autor scenariusza: …..
Data: ……………

Grupa wiekowa: dzieci 6 i 7-letnie

Rodzaj zajęć: Edukacja wczesnoszkolna

Temat zajęć: „Na straganie”

Treści z podstawy programowej: I. ed. polonistyczna, II. ed. matematyczna, III. ed. społeczna, IV. ed. przyrodnicza, V. ed. plastyczna, VIII. ed. muzyczna.
Cele ogólne lekcji (w tym treści nauczania zawarte w Podstawie Programowej):
- Zapoznanie dzieci z polską literatura dziecięcą. Wiersz J. Brzechwy „Na straganie”
- Dostarczenie dzieciom nowych przeżyć i wrażeń
- Rozwijanie umiejętności samodzielnego, logicznego, krytycznego, twórczego myślenia
- Rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim; umiejętność
czytania
- Rozwijanie wrażeń artystycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej
- Utrwalenie pojęcia warzywo, stragan
- Rozwijanie świadomości zdrowotnej w zakresie odżywiania się,
- Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz chęci pogłębiania i poszerzania
swojej wiedzy
- Rozwijanie uwagi i pamięci
- Wielozmysłowe utrwalenie pojęcia konkretnych warzyw: seler, koper, szczypior,
kalarepka, rzepa, groch, pietruszka, burak, cebula, fasola, brukselka, marchewka,
kapusta
- Umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych
- Wdrażanie do umiejętności współpracy w grupie
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Umiejętności, które będą kształcone w trakcie zajęć wynikające z PP :
- słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie, samokształcenie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, umiejętność uczenia się, umiejętność komunikowania się, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie środowiska społecznego, rozumienie środowiska przyrodniczego, działalność ekspresji twórczej,
Założone cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia): Uczeń: ¬
- słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
- wykonuje zadanie wg instrukcji; zadaje pytania;
- słucha z uwagą lektur czytanych przez nauczyciela („Na straganie”);
- wypowiada się płynnie, wyraziście; w formie uporządkowanej;
- czyta poprawnie tekst;
- pisze odręcznie, czytelnie, rozmieszcza właściwie tekst;
- podejmuje próby zapisu nowych wyrazów; sprawdza poprawność zapisu
- liczy w przód od podanej liczby;
- odczytuje i zapisuje za pomocą cyfr, liczby od zera do 10;
- dodaje i odejmuje liczby jednocyfrowe;
- wykonuje obliczenia pieniężne;
- identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy;
- przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie;
- wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się;
- rozpoznaje popularne gatunki roślin (warzywa);
- wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia;
- rysuje kredką, ołówkiem;
- wyróżnia kształty obiektów , nadaje im nazwę, wielkość, proporcje, barwę;
- słucha w skupieniu krótkich utworów muzycznych;
- nuci poznane melodie;
Zaplanowane metody pracy: - oparta na słowie, na obserwacji i na działaniu praktycznym
Formy pracy: - zbiorowa, grupowa, indywidualna
Zastosowane materiały, pomoce dydaktyczne:
tekst wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, zagadki dla uczniów (czyta nauczyciel), stragan (wyk. nauczyciel), warzywa naturalne (kukiełki), warzywa nat. na stragan, warzywa sztuczne (element wystroju), fartuch, pokrojone kawałki warzyw do próbowania, obierki warzyw, rozsypanka obrazkowa dla grupy (warzywa), koszyki plastikowe, monety z papieru, karty pracy (wykropkowany obrazek do połączenia i kolorowania), kartki papieru, kredki, ołówki, Internet – piosenka „Witaminki”, tekst wierszyka do nauczenia „Warzywa” K. Rogulski.
Zaplanowane sposoby sprawdzenia pracy domowej uczniów: Praca domowa: Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z tekstem krótkiego wierszyka do nauczenia na pamięć.
Zadania dla uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce Uczeń zdolny: dodatkowe zadanie matematyczne do wykonania. Zadanie z planowaniem wydatków.
Uczeń z trudnościami w nauce: nauczyciel poświęca więcej czasu na monitorowanie postępów w wykonywaniu zadania zgodnego z tematem zajęć. Tłumaczy i wyjaśnia niezrozumiałe kwestie.
Czynności przed lekcyjne:
- Wykonanie kukiełek z warzyw naturalnych.
- Przygotowanie obierek z warzyw.
- Wykonanie monet z papieru.
- Przygotowanie zagadek.
- Przygotowanie kart pracy: wykropkowanego rysunku oraz rozsypanki obrazkowej
- Przygotowanie warzyw do degustacji.
- Ustawienie straganu wykonanego ze stołów. Zawieszenie kotary. Ustrojenie straganu.
- Ułożenie warzyw naturalnych na dodatkowym stole (sklep) i ustawienie do nich cen.
Przebieg zajęć:
Powitanie dzieci oraz zaproszonej Pani Dyrektor.
1. Sprawy organizacyjne (sprawdzenie obecności)
2. Zaproszenie dzieci, aby usiadły w kręgu na dywanie, zwrócone twarzą do teatrzyku.
3. Krótka rozmowa. Pytania: Co to jest teatr? Kto pracuje w teatrze? (aktor, reżyser, sufler, scenograf, charakteryzator, kostiumograf, operator dźwięku, operator świateł, statysta-role nieme).
4. Wyjaśnienie dzieciom: balet i opera – to również widowiska teatralne.
5. Zaproszenie dzieci do obejrzenia przedstawienia pt. „Na straganie” wg wiersza Jana Brzechwy pod tym samym tytułem.
6. Witamy, witamy na teatrzyk zapraszamy
więc wygodnie już usiądźcie
i w teatrze grzeczni bądźcie.
7. Wykonanie przedstawienia. Nauczyciel jest aktorem oraz użycza głosu warzywnym kukiełkom.
8. Nauczyciel śpiewa piosenkę pt. ”Witaminki”. Dzieci próbują śpiewać z n-lem.
9. Nauczyciel prezentuje kukiełki, które brały odział w przedstawieniu. Dziękuje dzieciom za uwagę.
10. Rozmowa nt zdrowego odżywiania. Pytania: jakie warzywa wystąpiły w przedstawieniu? Jakie znacie inne warzywa? Czy warzywa są zdrowe i dlaczego? Dlaczego musimy się zdrowo odżywiać? Jakie są twoje ulubione warzywa? Co można przygotować z warzyw?
11. Zaproszenie, aby dzieci usiadły przy stolikach. Informuje dzieci, że będą pracowały w czterech grupach. Przypomina jakie są zasady pracy w grupie.
Nauczyciel częstuje dzieci kawałkami warzyw i prosi, aby uzgodniły w grupie, jakie warzywo próbowały. Jakie warzywa miały smaki. Każda grupa dostaje inne warzywo. Są 4 grupy, 4 i 5 osobowe.
12. Rozpoznanie warzywa po obierkach – każda grupa otrzymuje wybrane obierki i rozpoznaje z jakiego warzywa pochodzą.
13. Rozsypanka obrazkowa – grupa otrzymuje obrazek warzywa, który został wcześniej pocięty na elementy. Układają obrazek i mówią jakie to warzywo. Każda grupa inne warzywo.
14. Zadanie matematyczne. Każda grupa otrzymuje monety papierowe oraz koszyk. Należy podejść do stołu, gdzie wystawione są różne warzywa wraz z cenami i wybrać tyle warzyw, aby wystarczyło grupie monet (ogółem 10zł). Uczniowie wracają do stołów i prezentują swoje zakupy. Zapisują działanie matematyczne na kartce.
15. Zagadki o warzywach. Czyta nauczyciel, dzieci odgadują.
16. Praca plastyczna. Każde dziecko otrzymuje kartę pracy. Narysować po kropkowanych liniach i pokolorować obrazek.
17. Podsumowanie zajęć. Ewaluacja.
Pytania: Co było tematem dzisiejszych zajęć? O czym rozmawialiśmy? Jakie nowe słowa poznaliśmy? Czy zajęcia podobały się dzieciom? Polecenie: Narysuj minkę wesołą lub smutną i przyczep do gazetki.
18. Zadanie domowe. Nauczyciel rozdaje dzieciom teksty wiersza pt. „Warzywa” Krzysztofa Rogulskiego, do nauczenia w domu. Termin sprawdzenia: 21grudnia
19. Zakończenie - Nauczyciel dziękuje wszystkim dzieciom za aktywny udział w zajęciach. Degustacja marchewek i/lub innych warzyw.


Podpis nauczyciela...........................................................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.