Katalog

jacek duda, 2021-06-11
szubin

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Konspekt zajęć praktycznej nauki zawodu stolarza

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODUTEMAT: POŁĄCZENIA STOLARSKIE – ZASTOSOWANIE PODCZAS WYKONYWANIA GALANTERII DRZEWNEJ
Prowadzący: Jacek Duda
Miejsce odbywania zajęć: stolarnia-obróbka ręczna
Data zajęć: 23.03.2021
Czas zajęć: 3 godz.
Klasa: Szkoła Podstawowa

CELE ZAJĘĆ:

poznawczy

• znajomość różnych rodzajów połączeń stolarskich
• znajomość zastosowania odpowiednich połączeń w praktyce


kształcący


• umiejętność scharakteryzowania jednego połączenia stolarskiego
• umiejętność posługiwania się narzędziami do obróbki drewna

wychowawczy

• staranność wykonania pracy
• dbałość o porządek na stanowisku pracyMETODY: opis, pokaz z wyjaśnieniem, pogadanka, ćwiczenie
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, gotowe eksponaty, ołówek, miara, kątownik, piła wahadłowa, skrzynka uciosowa.
FORMY PRACY: indywidualnaOgniwa lekcji Czynności nauczyciela Czynności ucznia Czas
Czynności
organizacyjne 1. Sprawdzenie obecności
2. Wypełnienie dziennika
3. Kontrola ubrań roboczych
4. Sprawdzenie samopoczucia uczniów 1.Założenie ubrań roboczych
2.Sprawdzenie stanowisk pracy ok.10 min

Instruktaż
wstępny 1. Podanie tematu zajęć
2. Wprowadzenie do tematu zajęć
- omówienie zastosowań połączeń stolarskich
- omówienie rodzajów połączeń stolarskich
3. Przedstawienie gotowego wyrobu
4. Wspólne układanie planu technologicznego
5. Omówienie przepisów bhp podczas wykonywania czynności
6. Podanie kryteriów oceny
7. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczniów
1.Uczniowie odpowiadają na pytania
2. Uczniowie uczestniczą w instruktażu, zadają pytania
3.Uczniowie oglądają przykłady połączeń na gotowych eksponatach
4. Uczniowie podają przykłady zastosowań połączeń stolarskich
5. Uczniowie podają propozycję planu technologicznego
6. Uczniowie przystępują do pracy szkoleniowo - produkcyjnej ok.20 min
Instruktaż
bieżący W czasie zajęć zwracamy uwagę na:
1. Dyscyplinę pracy uczniów
2. Przestrzeganie przez nich przepisów BHP
3. Porządek i ład na stanowisku pracy
4. Poszanowanie narzędzi i urządzeń
5. Nauczyciel obchodzi stanowiska pracy i udziela dodatkowych wskazań uczniom 1.Uczniowie upewniają się, zadają pytania dotyczące wykonywanych czynności
2.Stosują się do wskazówek nauczyciela
3.Konsultują się z nauczycielem w sytuacjach trudnych
ok.130 min.


Instruktaż
końcowy 1. Ocena wyników lekcji, życzliwa krytyka
2. Krótkie omówienie indywidualnych wyników każdego ucznia
3. Zwrócenie uwagi jak wykorzystano wiadomości teoretyczne w działalności praktycznej
4. Udzielenie odpowiedzi na pytani uczniów 1.Uczniowie zadają pytania odnośnie realizacji tematu
ok.10 min

Zakończenie
zajęć 1. Zebranie prac
2. Ocena dniowa uczniów
3. Rozdanie arkuszy i odprowadzenie uczniów na apel 1.Uczniowie sprzątają stanowiska pracy
2.Uczniowie myją się i przebierają ok.10 min

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.