Katalog

jacek duda, 2021-06-11
szubin

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Konspekt zajęć praktycznej nauki zawodu stolarza

- n +
KONSPEKTTEMAT: RENOWACJA MEBLI
Prowadzący: mgr Jacek Duda
Miejsce odbywania zajęć: stolarnia-obróbka ręczna
Data zajęć: 10.02.2017
Czas zajęć: 3 godz.
Klasa: ginazjumCELE ZAJĘĆ:


poznawczy

• zapoznanie uczniów z pojęciem renowacja
• zapoznanie uczniów z metodami renowacji
kształcący


• umiejętność przygotowania do pracy szlifierki oscylacyjnej
wychowawczy

• dbałość o porządek na stanowisku pracy
• wyrobienie poszanowania narzędzi i urządzeń


METODY: opis, pokaz z wyjaśnieniem, ćwiczenia
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, szlifierka oscylacyjna, papier ścierny, ścisk stolarski, odciąg wiórów
FORMY PRACY: indywidualna


Ogniwa lekcji Czynności nauczyciela Czynności ucznia Czas
Czynności
organizacyjne 1. Sprawdzenie obecności
2. Wypełnienie dziennika
3. Kontrola ubrań roboczych
4. Sprawdzenie samopoczucia uczniów 1.Założenie ubrań roboczych
2.Sprawdzenie stanowisk pracy ok.10 min

Instruktaż
wstępny 1. Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć
2. Podanie tematu zajęć
3. Wprowadzenie do tematu zajęć
- wyjaśnienie pojęcia renowacja
- omówienie metod renowacji mebli
- omówienie narzędzi używanych do renowacji mebli
4. Omówienie przepisów bhp podczas pracy elektronarzędziami i nażęciami stolarskimi
5. Podanie planu technologicznego
6. Pokaz czynności z objaśnieniem
7. Podanie kryteriów oceny
1.Uczniowie odpowiadają na pytania
2. Uczniowie uczestniczą w instruktażu, zadają pytania
3. Uczniowie przystępują do pracy szkoleniowo – produkcyjnej i zadają dodatkowe pytania ok.30 min
Instruktaż
bieżący W czasie zajęć zwracam uwagę na:
1. Dyscyplinę pracy uczniów
2. Przestrzeganie przez nich przepisów BHP
3. Porządek i ład na stanowisku pracy
4. Poszanowanie narzędzi i urządzeń
5. Nauczyciel obchodzi stanowiska pracy i udziela dodatkowych wskazań uczniom 1.Uczniowie upewniają się, zadają pytania dotyczące wykonywanych czynności
2.Stosują się do wskazówek nauczyciela
3.Konsultują się z nauczycielem w sytuacjach trudnych
ok.115 min.


Instruktaż
końcowy 1. Ocena wyników lekcji, życzliwa krytyka
2. Krótkie omówienie indywidualnych wyników każdego ucznia
3. Zwrócenie uwagi jak wykorzystano wiadomości teoretyczne w działalności praktycznej
4. Udzielenie odpowiedzi na pytani uczniów 1.Uczniowie zadają pytania odnośnie realizacji tematu
ok.15 min

Zakończenie
zajęć 1. Zebranie prac
2. Ocena dniowa uczniów
3. Rozdanie arkuszy i odprowadzenie uczniów na apel 1.Uczniowie sprzątają stanowiska pracy
2.Uczniowie myją się i przebierają ok.10 min
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.