AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Michalak, 2021-06-11
Niedźwiady

Język angielski, Artykuły

Program autorski „Let’s sing”. Nauka języka angielskiego na podstawie popularnych piosenek.

- n +

Zakres programu:
Adresatami programu są uczniowie klasy VIII. Czas realizacji programu obejmuje 4 miesiące z możliwością kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia odbywać się będą w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych organizowanych co tydzień lub doraźnie jako uzupełnienie tematyki lekcji lub jej uatrakcyjnienie.
Opis programu:
I. Założenia ogólne
1. Program skierowany jest do uczniów klasy VIII.
2. Główne założenia pracy na zajęciach:
• wykorzystanie popularnych i lubianych utworów muzycznych w celu zachęty uczniów do czynnego słuchania ze zrozumieniem
• zapoznanie uczniów z potocznymi frazami i powszechnymi wyrażeniami obecnymi w różnych wybranych piosenkach
• wdrożenie pracy metodą uzupełniania luk w tekście
II. Cele programu
1. Cel główny: Utrwalenie i poznanie słownictwa oraz wybranych struktur gramatycznych na podstawie słuchania ze zrozumieniem oryginalnych utworów anglojęzycznych.
2. Cele szczegółowe:
 usprawnienie czytania i słuchania
 przypomnienie zagadnień gramatycznych
 utrwalenie czasów gramatycznych
 utrwalenie pisowni wyrazów
 zachęta do wspólnego śpiewu i ćwiczenia właściwej wymowy i akcentu
 zachęta do przełamywania oporów w mówieniu
VII. Metody i formy
Nauczyciel realizuje następujące zadania:
 przeprowadza analizę potrzeb uczniów
 opracowuje stronę metodyczną programu
 przygotowuje materiały i narzędzia potrzebne do realizacji programu
 redaguje sprawozdanie
Uczniowie:
 - uczestniczą w proponowanych zajęciach
 - współpracują w grupie
VII. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia programu)
Uczniowie:
 Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny poprzez praktyczne i nowe dla nich działania
 Wykorzystują możliwości jakie daje zastosowanie w nauce języka obcego materiałów źródłowych
 Mają możliwość integracji i pożytecznego spędzenia wolnego czasu
 Uczą się praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy
 Prezentują swoje talenty
 Rozwijają swoje umiejętności muzyczne i językowe
 Wzmacniają swoją wiarę w możliwości językowe
Nauczyciel:
 Wykorzystuje różne metody i formy do aktywizacji uczniów
 Jest otwarty na potrzeby i oczekiwania uczniów
Wpływ na pracę szkoły:
 Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
V. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla drugiego etapu edukacyjnego.
Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności i rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego stwierdza:
„(…) Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to
1) Sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych”
Tematyka zajęć:
1. Czasy gramatyczne.
2. Formy przeszłe czasowników regularnych i nieregularnych.
3. Tryby warunkowe.
4. Wyrażenie „used to”
5. Przydatne wyrażenia i frazy.
Piosenki zawierają luki do uzupełnienia w trakcie słuchania utworu. Następnie uczniowie wykonują zadania, polegające np. na wyszukaniu przykładów użycia różnych czasów gramatycznych, kategorii wyrazów, przetłumaczeniu fragmentu na język polski itp.
VI. Ewaluacja
• Opinie uczestników projektu.
• Sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji.
• Analiza i weryfikacja zgromadzonych informacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły.
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami
Analiza przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji programu w tej formie.
VII. Sprawozdanie
W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klasy VIII realizowali program autorski pt: Let’s sing. Głównym celem działania było utrwalenie poznanego słownictwa oraz niektórych struktur gramatycznych a także poszerzenie zasobu wiedzy poprzez słuchanie oryginalnych utworów muzycznych w języku angielskim. Jednocześnie miało się odbywać usprawnianie słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz utrwalanie ortografii.
Według opinii uczestników programu praca z teksami piosenek była urozmaiceniem w toku nauczania i motywowała do uważnego słuchania oryginalnych, popularnych utworów muzycznych na zajęciach. To przekładało się na polepszenie, w odczuciu wychowanków, umiejętności rozumienia prezentowanej treści i intencji utworu. Większość pytanych osób stwierdziła, że bardziej uwierzyła we własne możliwości językowe oraz poczuła się zachęcona do okazjonalnego, i we własnym zakresie, wsłuchiwania się w treść piosenek i zapamiętywania niektórych słów, wyrażeń i zwrotów. Ten fakt bardzo cieszy, bo przecież „z piosenek też można się dużo nauczyć” – jak zauważyła jedna z uczestniczek. Wyszukiwanie i akcentowanie zagadnień gramatycznych w znanych i wpadających w ucho szlagierach z pewnością nie może być wymarzonym zajęciem dla ucznia. Jednak należy mieć nadzieję, że towarzystwo dobrej melodii i rytmu choć w pewnym stopniu łagodziło tę trudną dawkę prawideł językowych, niezbędnych w uczniowskim doświadczeniu. Było to przypomnienie zasad, ale także utrwalenie i udowodnienie, że reguły gramatyczne są obecne w piosenkach i pełnią rolę w prawidłowym porozumiewaniu się i przekazywaniu treści.
Podsumowując, można stwierdzić że cele programu zostały osiągnięte: uczniowie praktycznie wykorzystali posiadaną wiedzę, rozwijali umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem przy użyciu tekstów źródłowych, usprawniali wymowę i akcent. Ponadto przekonali się, że wiedza uzyskiwana podczas zajęć szkolnych jest przydatna w realnym życiu i można się nią posługiwać na co dzień.
Niektórzy uczniowie pilnie śledzą pojawiające się nowości muzyczne i są rzeczywiście oddani ulubionym gatunkom muzycznym, więc materiału do ćwiczeń z pewnością nie zabraknie. W przyszłości podopieczni mogą sami zaproponować utwory do analizy i wykazać się znajomością interpretacji treści piosenek.
Magdalena Michalak
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.