AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Grześkowiak, 2021-06-11
Człuchów

Biologia, Scenariusze

Scenariusz lekcji: Grzyby i porosty

- n +

Scenariusz ZAJĘĆ


1. Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Grześkowiak
2. Przedmiot: biologia
3. Temat zajęć: Grzyby i porosty.
4. Realizacja treści nauczania z podstawy programowej: wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grzybów oraz identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela grzybów na podstawie obecności tych cech, wskazuje miejsca występowania grzybów , w tym grzybów porostowych.
5. Cele ogólne lekcji: poznanie cech budowy grzybów i porostów , środowiska życia i sposobów rozprzestrzeniania się , a także ich roli w przyrodzie i gospodarce człowieka.
6. Cele operacyjne:
uczeń zna:
• charakterystyczne cechy budowy grzybów i porostów i ich sposób rozmnażania i odżywiania;
• przykłady popularnych grzybów i porostów;
• podaje przykłady środowisk, w których występują grzyby i porosty;
• określa warunki dla rozwoju grzybów
uczeń potrafi:
• rozpoznać popularne gatunki grzybów i porostów;
• określić pozytywne i negatywne znaczenie grzybów i porostów w przyrodzie i dla człowieka;
• unikać zagrożeń i właściwie reagować w przypadku zatrucia grzybami;
• wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę do prezentowania właściwych postaw i zachowań.
uczeń rozumie:
• rolę glona i grzyba w życiu porostów,
• związek między zanieczyszczeniem powietrza a występowaniem porostów,
• związek budowy z miejscem występowania porostów i grzybów;
7. Rodzaj kształtowanych u uczniów umiejętności kluczowych wynikających z realizacji podstawy programowej
• rozwijanie zainteresowań biologicznych oraz skłanianie do samodzielnego poznawania świata żywego;
• poznawanie różnorodności świata żywego i środowisk życia organizmów;
• kształtowanie postaw prozdrowotnych;
• kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego.
8. Typ lekcji: lekcja wprowadzająca i zaznajamiająca uczniów z nowym materiałem.
9. Metody: aktywizujące: burza mózgów, rozmowa dydaktyczna, pogadanka, obserwacja.
10. Formy pracy: indywidulana
11. Zastosowane materiały i pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna, plansze edukacyjne, podręcznik, tablice tematyczne, eksponaty i okazy naturalne.
12. Zaplanowane sposoby sprawdzania pracy domowej uczniów: wybiórczo sprawdzona praca domowa podczas odpowiedzi ustnej.
13. Czy zostaną zastosowane odrębne zadania dla uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce? Jakie? Zróżnicowana praca domowa dla uczniów słabych i zdolnych.
14. W jaki sposób zostanie dokonane podsumowanie lekcji oraz sprawdzenie stopnia realizacji założonych celów? Krzyżówka „ Grzyby i porosty”
15. Plan lekcji:

I Faza wstępna:

a) Czynności organizacyjne.
b) Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji ( odpowiedz ustna)
c) Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.
d) Zapisanie tematu lekcji na tablicy.


II Faza główna:

a) Nauczyciel omawia budowę grzybów wytwarzających owocnik, grzybów pleśniowych i grzybów jednokomórkowych w oparciu o plansze budowy pieczarki, pleśniaka i drożdży.
b) Kolejnym etapem lekcji jest przypomnienie przez nauczyciela uczniom, że cudzożywność grzybów jest cechą, która zadecydowała o stworzeniu dla nich osobnego królestwa. W dalszym etapie nauczyciel omawia rodzaje cudzożywności występujące u grzybów (saprofity i pasożyty) oraz zjawisko mikoryzy.
c) Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie fragmentu tekstu z podręcznika na temat znaczenia grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka i wynotowanie takich przykładów. Nauczyciel podkreśla rolę grzybów w rozkładzie materii organicznej.
d) Podsumowanie tej części lekcji jest pokazanie na zdjęciach przykładów grzybów jadalnych i trujących występujących w Polsce ze szczególnym zwróceniem uwagi na muchomora sromotnikowego (cech pozwalających na odróżnienie go od pieczarki polnej).
e) Ostatnim etapem fazy wykonawczej jest poznanie przez uczniów budowy plechy. Nauczyciel zwraca uwagę na prostą budowę tego organizmu, dzięki czemu jako pierwsze zasiedlają podłoże ubogie w składniki pokarmowe. Nauczyciel omawia sposób posługiwania się skalą porostową i możliwość jej wykorzystania w zajęciach terenowych.

III Faza podsumowująca: – integracja wiadomości:

a) Sprawdzenie wiadomości uczniów za pomocą krzyżówki.
b) Omówienie pracy domowej dla uczniów. Dodatkowa praca dla uczniów zdolnych.

ZADANIE DOMOWE:
Pozytywne i negatywne znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka ( materiał od nauczyciela)
Praca dodatkowa: Wyszukaj informacji na temat „manny z nieba”.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.