Katalog

Agnieszka Sokoła, 2021-06-11
Wojkowice

Różne, Konspekty

Godzina wychowawcza

- n +

Konspekt lekcji wychowawczej w klasie 6c
Data: 25. 11. 2020 r.
Temat zajęć: Czy warto pomagać??
Klasa: 6c
Ilość uczniów: 21
Cel główny zajęć: uwrażliwienie na potrzeby innych i uświadomienie konieczności niesienia pomocy.
Uczeń:
- rozumie potrzebę niesienia pomocy innym
- potrafi w miarę swoich możliwości wiekowych udzielać pomocy osobą jej oczekującym
- potrafi odczuwać satysfakcję i radość z dzielenia się dobrem z drugim człowiekiem
- potrafi ocenić swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: pomoc, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne
- potrafi odróżnić dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym
Metody pracy: dyskusja, pogadanka
Formy pracy: praca indywidualna
Pomoce dydaktyczne: filmy pt:” See how a Simple act of kindness Creates an Endless Ripple! #TeamHeavy” oraz „Simple Acts of Kindness (Part 1)” zaczerpnięte z portalu internetowego YouTube.
Przebieg zajęć:
I. Część wstępna
1. Powitanie klasy
2. Sprawdzenie obecności
3. Podanie tematu zajęć – „Czy warto pomagać”

II. Część główna
1. Przedstawienie form pomocy (wolontariat, imprezy charytatywne, zbiórki pieniędzy oraz darów)
2. Co to jest pomoc? - Stworzenie przez uczniów własne definicji pomocy.
3. Rozmowa z uczniami na temat własnych doświadczeń. Uczniowie odpowiadają na pytanie:
• Kiedy ostatnio komuś pomogłem?
• W jaki sposób pomogłem?
• Dlaczego pomogłem?
- ponieważ tak wypada
- ponieważ inni mi każą
- ponieważ chcę
- ponieważ liczę na to, że dobro kiedyś do mnie wróci
- ponieważ liczę na korzyści
- ponieważ lubię pomagać
4. Udostępnienie uczniom filmu pt. „See how a Simple act of kindness Creates an Endless Ripple! #TeamHeavy” na portalu internetowych YouTube
5. Pogadanka na temat oglądniętego filmu. Zwrócenie dzieciom uwagi na to, jak bardzo nawet drobne gesty mogą wpływać na nasze życie. Uczniowie odpowiadają na pytania:
• Dlaczego bohater filmu kupił dziewczynce tort?
• Która z odpowiedzi wymienionych w punkcie 6 pasuję do historii opowiedzianej w filmie?
6. Udostępnienie uczniom filmu pt. „Simple Acts of Kindness (Part 1)” na portalu internetowym YouTube
7. Pogadanka na temat oglądniętego filmu. Zwrócenie uwagi dzieciom, że pomoc może być również bezinteresowna i jak bardzo może zmieniać świat otaczający nas. Uczniowie odpowiadają na pytania:
• Dlaczego bohater filmu pomagał innym?
• Czy miał w tym jakiś cel?
• Czym jest bezinteresowna pomoc?
• Czy ktoś kiedyś pomógł nam?

III. Część końcowa

1. Podsumowanie zajęć.
2. Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w zajęciach oraz zwraca im uwagi na to, jak bardzo powinniśmy doceniać to co mamy i co dostajemy w życiu i od życia.


Bibliografia:
1. „See how a Simple act of kindness Creates an Endless Ripple! #TeamHeavy” - Film zaczerpnięty z portalu internetowego YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=h3ztnR4P4Ow

2. „Simple Acts of Kindness (Part 1)” - Film zaczerpnięty z portalu internetowego YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=GdYJr03eJjE


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.