Katalog

Justyna Niewęgłowska, 2021-06-11
Wełna

Zajęcia zintegrowane, Artykuły

"Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży"

- n +

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska

„WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY”
Czytanie obok liczenia i pisania, to jedna z najważniejszych umiejętności jaką zdobywa dziecko – stanowi jeden z zasadniczych warunków powodzenia ucznia w szkole oraz jest podstawą do pracy samokształceniowej prowadzonej przez całe życie.
Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka.
Biegłość w czytaniu czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Kłopoty dzieci z nauką wynikają z braku umiejętności czytania ze zrozumieniem. Zadaniem zarówno domu jak i szkoły, jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby dziecka - emocjonalne i intelektualne.
Rola rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych u dzieci
Czytanie książek jest jedną z pierwszych inwestycji w rozwój własnych dzieci. Jednak aby dziecko wyrobiło w sobie ten nawyk, rodzice muszą w nim rozbudzić potrzebę kontaktu z książką już od najmłodszych lat.
Czytanie małym dzieciom książek to doskonała metoda wychowawcza. Główna rola przypada rodzicom, poprzez czytelniczą inicjację w domu oraz narzucenie zasady selekcji odbioru programów telewizyjnych
Każde dziecko, bez względu na wiek, powinno mieć codzienny kontakt z książką, a obok każdego dziecka powinien być dorosły który poczyta mu w ciągu dnia lub przed snem.
Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka.

Zalety czytania dzieciom w wieku 0-3 lata
 buduje więź emocjonalną,
 daje dziecku poczucie bliskości i bezpieczeństwa,
 usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową,
 uczy myślenia przyczynowo -skutkowego, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków,
 wspomaga rozwój mowy poprzez przyswajanie intonacji i melodii języka,
 uspokaja, wzmacnia poczucie przynależności do rodziny, dostarcza podstawowej wiedzy o otaczającym świecie, np. o ludziach i przedmiotach,
 przekazuje wzorce osobowe,
 uczy wyrażać własne potrzeby i oczekiwania wobec innych.
Zalety czytania dzieciom w wieku 3-6 lat
 daje dziecku wiedzę o sobie i otaczającym go świecie,
 rozwija kompetencje poznawcze,
 pomaga poznać, nazwać i wyrażać emocje,
 pokazuje, jak sobie z nimi radzić,
 usprawnia myślenie, pamięć i mowę, uczy rozróżniać świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń,
 pomaga oswoić trudne tematy i pokonywać lęki,
 daje nowe wzory osobowe oraz wskazówki, jak postępować w nieznanych dotąd sytuacjach,
 rozwija zainteresowanie słowem pisanym oraz rozbudza w dziecku gotowość do nauki samodzielnego czytania,
 jest dla dziecka czasem relaksu, pozwalającym na odreagowanie emocji,
 rozwija kreatywność i wyobraźnię,
 jest świetnym pretekstem do rozmowy i wyprawy w miejsca związane z jej tematem.
Zalety czytania dzieciom w wieku 6-10 lat
 wzbogaca słownictwo,
 pomaga dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaką jest szkoła,
 pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość,
 ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji,
 rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia,
 umacnia więź z rodzicami i dziadkami,
 rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną,
 daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami,
 pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami,
 kształtuje osobowość oraz poczucie własnej wartości,
 uczy oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia,
 pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka
Zalety czytania książek przez młodzież
Czytanie…
 pomaga rozwijać język i słownictwo;
 stawia pytania do przemyśleń;
 uczy zachowań etycznych;
 pomaga zrozumieć siebie;
 dostarcza rozrywki i emocji;
 rozwija uczucia i zdolność do empatii;
 dostarcza wiedzy;
 tłumaczy rzeczywistość;
 pobudza fantazję;
 jest towarzyszem w samotności;
 rozwija myślenieBibliografia
Biała A.- „Kształtowanie postaw czytelniczych u dzieci” (www.publikacje.edu.pl),
Chorkowa M. -„Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży..”, Gorzów Wielkopolski, 2014,
„Książką połączeni czyli o roli czytania w życiu dziecka”, Instytut Książki, Kraków 2017


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.