Katalog

Kinga Kocur, 2022-04-15
Rusinowice

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Tydzień przyjaźni i życzliwości - projekt

- n +

TYDZIEŃ PRZYJAŹNI I ŻYCZLIWOŚCI

Program skierowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zadania postawione w
projekcie realizowane będą na terenie szkoły przez uczniów oraz nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej. Zadania rozpisane zostały na cały tydzień zajęć edukacyjnych.
Cele projektu:
- zachęcenie uczniów do tego, aby być dzieckiem życzliwym;
- uczeń wie co znaczy słowo życzliwy i jak być życzliwym;
- potrafi określić człowieka życzliwego;
- potrafi okazywać gesty życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych dzieci;
- osiągnięcie przez uczniów umiejętności dostrzegania przejawów szacunku, zaufania i życzliwości
płynących ze strony nauczycieli oraz uczniów;
- integrowanie środowiska rówieśniczego;
- kulturalne odnoszenie się wobec siebie.
Koordynator projektu: ….......
Realizacja projektu w dniach: …............

PONIEDZIAŁEK
ZAJĘCIA
1. W klasach przeprowadzamy zabawę pt. „Cichy przyjaciel” – dzieci losują imiona kolegów
i koleżanek z klasy, nie zdradzając, kogo wylosowali. Przez cały tydzień są „cichymi
przyjaciółmi” osób wylosowanych, podrzucają im karteczki z miłymi słowami, coś słodkiego,
pomagają w zadaniach, są dla nich mili i pomocni itd.
2. Informujemy dzieci o „Skrzynce życzliwości”, która będzie stała na I piętrze – można tam
wrzucać samodzielnie wykonane pocztówki, listy z miłymi słowami dla wybranych osób. Muszą
być one podpisane imieniem osoby, do której wysyłamy kartkę, inaczej nie dotrze!
3. „Zaczarowany flet” - czytanie dzieciom opowiadania.
4. Tworzenie przez dzieci kartek, listów itp. z życzliwymi słowami do Skrzynki Życzliwości.
5. Praca plastyczna: „Serduszkowa gąsienica”, która zawiśnie na korytarzu szkolnym. W wyciętym
serduszku uczeń rysuje sytuację bądź przedmiot związany z życzliwością.

WTOREK
ZAJĘCIA
1. Dzień Komplementów – wszystkim mówimy jak najwięcej komplementów. W ten dzień zamiast
tradycyjnego przywitania uczniowie przekazują sobie miłe słowa.
2. W klasach tworzymy plakat na jeden wybrany temat i wieszamy przed klasą:
· Kto jest przyjaciel?
· Cytaty o przyjaźni
· Jak być dobrym kolegą/koleżanką?
3. Zabawa: „Proporczyki” - każdy z uczestników zabawy rysuje swój proporczyk, wpisując
swoje imię z odpowiednim motywem np. znakiem zodiaku. Uczniowie chodzą po sali ze swoim
proporczykiem, a dzieci własnoręcznie dopisują pozytywne cechy i miłe słowa każdej osobie na
proporcu. Potem wszystkie proporce przypinamy do sznurka spinaczem lub gdzieś w widocznym
miejscu.
4. Zabawa: „Nie rozśmieszaj mnie” - uczniowie dobieranie się dwójkami. Jedna osoba usiłuje
być poważna i nawet nie uśmiechać się. Partner ma za zadanie ją rozśmieszyć. Kiedy to mu sięuda, partnerzy zamieniają się rolami.

ŚRODA
ZAJĘCIA
1. „Dzień miłości” – WSZYSCY (nauczyciele również!) ubierają się na czerwono, ewentualnie muszą
mieć jakiś czerwony element na sobie.
2. Dekalog Człowieka Życzliwego – zapisywanie na arkuszu A3 lub większym 10 zasad, jakimi
powinien kierować się życzliwy człowiek np. szanuj ludzi, pomagaj innym...

CZWARTEK
ZAJĘCIA
1. Dzień Książki o Przyjaźni – w klasach czytamy fragmenty książki „Kubuś Puchatek”.
2. „Order Przyjaciela” - uczniowie projektują barwny order, który mógłby nosić dobry przyjaciel.
3. Wspólne wykonanie „Bukietu przyjaźni” na dużym brystolu.

PIĄTEK
ZAJĘCIA
1. Dzień Przyjaciela – dzieci tworzą portrety swoich przyjaciół (rozmiar A5, aby można było je
powiesić przed klasami – drzwi, okna itp.)
2. Podsumowujemy zabawę w „Cichego przyjaciela”
3. Wybór Króla i Królowej Życzliwości – dzieci zapisują na kartkach imię chłopca i dziewczynki z
grupy, spełniających następujące kryteria:
• To jest ktoś, kogo ludzie bardzo lubią;
• To jest ktoś, kto żyje w zgodzie z innymi;
• To jest ktoś, kto często jest uśmiechnięty;
• To jest ktoś, kto uprzyjemnia życie w grupie;
• To jest ktoś, kto potrafi rozweselać;
• To jest ktoś, kto pomaga kolegom;
• To jest ktoś, kto jest zdyscyplinowany;
• To jest ktoś, na kim zawsze można polegać;
• To jest ktoś, kto staje w obronie słabszych;
• To jest ktoś, kto wzbudza zaufanie.
Uwaga! Uczniowie oddają jeden głos na na każde z kryteriów. Na końcu podliczamy głosy i ogłaszamy
wyniki. Koronacja Króla i Królowej Życzliwości.
4. Rozdawanie listów z „Skrzynki życzliwości”.

Ewaluacja
Dzięki realizacji programu uczniowie mieli możliwość pogłębić wiedzę na temat życzliwości
i dobroci oraz wpływu zachowań życzliwych na otoczenie ucznia. Poprzez wspólną zabawę oraz
podejmowanie różnorodnych aktywności, dzieci zdobyły wiele cennych informacji, które będą mogły
zastosować w praktyce w przyszłości. Dzieci nauczyły się okazywać sobie bezinteresowne gesty
życzliwości oraz nauczyły się używać zwrotów grzecznościowych.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.