Katalog

Alina Kowalczyk, 2022-04-14
Wilkanowo

Zajęcia zintegrowane, Różne

Innowacja pedagogiczna "Podróże małe i duże"

- n +

SZCZEGÓŁOWY OPIS INNOWACJI
Tytuł innowacji: „Podróże małe i duże”
Autor innowacji: Alina Kowalczyk
Czas innowacji: rok szkolny 2021/2022
Objęci innowacją: uczniowie klasy III „D” Szkoły Podstawowej
Rodzaj innowacji: pedagogiczna

I. UZASADNIENIE POMYSŁU I POTRZEBY INNOWACJ
Zgodnie z zaleceniami MEN, które ustanowiło sześć podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 - a wśród nich m.in. „Działania na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzania w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych”, opracowałam i wdrożyłam innowację pedagogiczną „Podróże małe i duże”. Inspiracją do wprowadzenia innowacji pedagogicznej „Podróże małe i duże” było również ogromne zainteresowanie dzieci otaczającym światem – tym bliskim i tym dalekim.
II. Cele innowacji
Cele ogólne:
- dostarczanie wiedzy na temat Polski, Europy i świata,
- budzenie ciekawości historycznej, przyrodniczej i geograficznej,
Cele szczegółowe:
- kształtowanie polskiej tożsamości narodowej i kulturowej oraz poznawanie dziedzictwa kulturowe naszego kraju.
- kształtowanie postaw obywatelskich,
- kształtowanie umiejętności prezentacji własnej pracy.
- kształtowanie umiejętności korzystania z mapy,
- poznanie środowiska przyrodniczego najbliższego otoczenia, kraju i świata,
- poznanie tradycji, zabytków kultury i historii,
- rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu, rozwijanie inwencji
twórczej, aktywnej postawy;
III. Metody pracy
- metoda projektów,
- metoda aktywizująca,
- metoda praktycznego działania,
- metoda podająca.
IV. Przewidywane osiągnięcia
Uczeń:
- rozpoznaje różne regiony Polski, zna nazwy największych miast i rzek
polskich,
- odnosi się z szacunkiem do problematyki poznawania życia ludzi innych
narodowości,
- poznaje zwyczaje, tradycje charakterystyczne dla krajów Unii Europejskiej
- zna i nazywa symbole własnego kraju (barwy, hymn, godło),
- rozpoznaje niektóre symbole narodowe innych krajów Unii Europejskiej,
- rozumie pojęcia Polak, Polska, Europejczyk, Europa, Unia Europejska,
- rozpoznaje znanych ludzi z innych krajów,
- wymienia ciekawostki kulinarne poszczególnych krajów,
- wymienia najciekawsze i najbardziej znane polskie zabytki oraz zabytki innych krajów,
- zna kilka zwrotów w języku obcym,
- zna położenie Afryki oraz jej faunę i florę ,
- korzysta z mapy.
V. Tematyka zajęć
Blok tematyczny nr 1 : Polska
1. Co ty wiesz o swoim miejscu zamieszkania.
2. Moje podróże po Polsce.

Blok tematyczny nr 2: Kraje Unii Europejskiej
1. Zwiedzamy kraje Unii Europejskiej.

Blok tematyczny nr 3: Afryka
1. Śladami Kazimierza Nowaka i doktora Dolittle.

VI. Ewaluacja
Ewaluacja będzie przeprowadzona po każdym bloku tematycznym. Wykorzystane zostaną krzyżówki, quizy i gry.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.