Katalog

Katarzyna Mazur, 2022-05-09
Bochnia

Pedagogika, Sprawozdania

Sprawozdanie z działań Wolontariaru

- n +

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA
Szkolny Klub Wolontariusza działa w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze. zm.).
W roku szkolnym 2020/21 do SKW należało 12 uczniów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Podczas nauki stacjonarnej spotkania prowadzone były w reżimie sanitarnym, z podziałem na zespoły klasowe. Uczniowie zostali zapoznani z ideą Wolontariatu – regulaminem i zasadami uczęszczania.
W czasie nauki zdalnej spotkania on line odbywały się raz w miesiącu – były to pogadanki na temat organizowanych akcji, podejmowanie inicjatyw oraz rozmowy dotyczące sukcesów i trudności dzieci w
czasie nauki zdalnej.
W roku szkolnym Wolontariusze zorganizowali następujące akcje:
1. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
2. Dzień Życzliwości
3. Dzień Postaci z Bajek
4. Konkurs bożonarodzeniowy pt. "Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa" – ozdoby zostały przekazane na licytację na rzecz bezdomnych zwierząt
5. Przygotowanie prac plastycznych na bazarek dla bezdomnych zwierząt – malowanie obrazów, przygotowanie prac „Wiosna na szkole”
6. Akcja charytatywna –„Podaruj odrobinę ciepła” zbiórka na rzecz ludzi w kryzysie bezdomności
7. Serduszka dla Teosia – przygotowanie i sprzedaż cegiełek
8. Akcja „Góra Grosza” zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci z domów dziecka
9. Kartka dla Seniora – akcja charytatywna
10. Dokarmianie ptaków zimą
11. Pierwsza pomoc przedmedyczna
W czasie tego roku szkolnego, mimo trudnych warunków i obostrzeń Wolontariusze wraz z rodzicami angażowali się w działania i zachęcali innych do włączenia się w różne akcje.
Wnioski do dalszej pracy:
- organizowanie akcji na rzecz osób i zwierząt potrzebujących
- angażowanie się w zorganizowane działania poprzez inne instytucje w środowisku lokalnym.
- angażowanie większej ilości uczniów w akcje organizowane w środowisku szkolnym

Opiekun SKW
KM
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.