Katalog

Milena Pieloch, 2022-05-11
Grajewo

Historia, Różne

Rzeczpospolita za panowania Wettinów

- n +

1. Unia personalna- dobrowolny związek dwóch lub więcej państw połączonych osobą władcy.
2. Nowa unia personalna
Po śmierci Jana III Sobieskiego kolejnym królem elekcyjnym Rzeczpospolitej został Fryderyk August Wettin, który przyjął imię August II Mocny. Dał on tym samym początek unii personalnej z Saksonią. Próbował on wzmocnić władzę królewską, prowadził aktywną politykę międzynarodową, na mocy pokoju podpisanego z Turcją odzyskał Ukrainę i Podole. Dbał on również o rozwój rzemiosła handlu i edukacji.
3. Wojna Północna.
August II Mocny chciał odzyskać Inflanty, dlatego wspólnie z Danią, Rosją i Prusami zawarł sojusz skierowany przeciwko Szwecji co dało początek wojnie północnej z 1700 roku. Decyzja o wojnie spotkała się ze sprzeciwem części szlachty i podziału jej na dwa stronnictwa:
a) Konfederacja warszawska - przeciwnicy Augusta II Mocnego
b) Konfederacja sandomierska - zwolennicy Augusta II Mocnego
Doszło nawet do podwójnej elekcji, nowym elektem wybrano Stanisława Leszczyńskiego. Doszło do wybuchu wojny domowej, a August II Mocny abdykował. Po klęsce Szwedów w wojnie północnej August II Mocny powrócił na tron Polski, jednak próba wprowadzenia absolutyzmu spotkała sie ze sprzeciwem szlachty. do ostatecznego porozumienia doszło w 1717 roku w czasie Sejmu Niemego.
4. Rządy Augusta III
Po śmierci Augusta II Mocnego, królem elekcyjnym ponownie został Leszczyński, jednak syn Augusta II, August III Sas przy pomocy wojsk przejął władzę. Po opanowaniu sytuacji politycznej starał się przeprowadzić reformy wzmacniające RP.
5. Skutki unii polsko-saskiej
a) negatywne:
- ingerencja obcych mocarstw
- wojna domowa
- osłabienie władzy królewskiej
- brak reform
b) pozytywne:
- ożywienie kulturalne i gospodarcze
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.