AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Magdalena Wiśniowska, 2022-05-11
Przemyśl

Język angielski, Konspekty

Scenariusz lekcji "Christmas is coming".

- n +

Klasa II
Temat lekcji: „Christmas is coming.”
Cele lekcji: Zapoznanie dzieci z obyczajami związanymi z Świętami Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii, nauka słownictwa związanego z Świętami Bożego Narodzenia.
Język czynny: Słowa: a Christmas card, coloured lights, chain, a star, a Christmas tree, a present, decorations, sweets…
Środki dydaktyczne: Flashcards, handouts, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń „Discover English 1”(uczeń Karol Jasiński).
Formy pracy: indywidualna, indywidualna – zróżnicowana, powtarzanie chóralne.


Przebieg zajęć:
ETAP I
SPRAWDZENIE PRACY DOMOWEJ

ETAP II
WPROWADZENIE DO TEMATU LEKCJI
Nauczyciel pyta klasę jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w Polsce a następnie pyta dzieci czy wiedzą jak wyglądają Święta w Wielkiej Brytanii po czym opowiada.

ETAP III
WPROWADZENIE NOWEGO SŁOWNICTWA
Nauczyciel przypina do tablicy karty obrazkowe i dzieci powtarzają za nauczycielem nowe słowa. Następnie zadaniem klasy jest ostatnie słowo od końca powiedzieć bez pomocy nauczyciela. Zabawa kończy się gdy dzieci dojdą do pierwszego wyrazu.

ETAP IV
UTRWALENIE NOWEGO SŁOWNICTWA
- Następnie w ramach utrwalenia nowego materiału dzieci bawią się w grę „What’s missing?” (Uczniowie zamykają oczy następnie nauczyciel chowa jedną kartę a zadaniem klasy jest odgadnąć, czego brakuje z tablicy).
- Zabawa „Jaką mam kartę?” – nauczyciel wybiera jednego ochotnika, który wychodzi na środek klasy, zamyka oczy i dostaje od nauczyciela obrazek, podnosi do góry i nie patrząc zgaduje co ma mówiąc np. „a star” – klasa odpowiada „Yes” lub „No”.

ETAP V
ŁAMIGŁÓWKI ŚWIĄTECZNE
- Nauczyciel rozdaje klasie krzyżówkę świąteczną
- Dzieci odszyfrowują ukryte świąteczne wyrazy
- Klasa układa z rozsypanki wyrazowej życzenia świąteczne

ETAP VI
ZADANIE PRACY DOMOWEJ
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.