Katalog

Dorota Krawczyk, 2022-05-23
Wolsztyn

Język polski, Konspekty

Konspekt z języka polskiego klasa 4 technikum (po gimnazjum)

- n +

Dorota Krawczyk

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO – KLASA 4

LEKCJA ONLINE – TEAMS lub lekcja stacjonarna

TEMAT: Bohaterowie z getta - “Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall.

CZAS REALIZACJI: 45 minut
GRUPA DOCELOWA: klasa 4 technikum (po gimnazjum)
CELE:
- analiza bohaterów getta,
- namysł nad różnymi ścieżkami i motywacjami postępowania uczestników powstania w getcie warszawskim.
KSZTAŁTOWANE KOMPETENCJE KLUCZOWE:
- porozumiewanie się w języku ojczystym,
- umiejętność uczenia się,
- kompetencje informatyczne.
METODY/TECHNIKI KSZTAŁCENIA: burza mózgów, ćwiczenia konstruktorskie, ćwiczenia praktyczne z elementami dramy, elementy wykładu.
FORMY ORGANIZACJI PRACY:
- praca w parach,
- praca indywidualna,
- praca grupowa.
LEKCJA ZAPLANOWANA JEST JAKO KONTYNUACJA OMAWIANEJ PROBLEMATYKI UTWORU HANNY KRALL.

PRZEBIEG LEKCJI

I FAZA WPROWADZAJĄCA
Nauczyciel przypomina, że lekcja jest kontynuacją omawianej problematyki utworu Hanny Krall.
Omawia cele lekcji i podaje temat.
Następnie udostępnia fragmenty przedstawienia teatralnego pt. “Zdążyć przed Panem Bogiem” (reż. Andrzej Brzozowski) i prosi o zapisanie kluczowych haseł widocznych w wypowiedziach Marka Edelmana – poznanego na poprzedniej lekcji.
Odczytanie zapisanych informacji przez uczniów.

II FAZA REALIZACYJNA
Uczniowie - w parach przedstawiają sylwetki kilku bohaterów utworu Hanny Krall “Zdążyć przed Panem Bogiem” (efekt pracy domowej dla chętnych).
Forma wypowiedzi to krótkie wywiady – analogia do treści omawianej lektury (wywiad-rzeka Hanny Krall z Markiem Edelmanem).
Uczniowie otrzymali załącznik do fazy realizacji.
Efektem wysłuchanych wywiadów jest ćwiczenie praktyczne - mapa myśli w wersji zdalnej - wykorzystanie strony Mentimeter.com (podsumowanie):
Z CZYM KOJARZY CI SIĘ SYTUACJA LUDZI ŻYJĄCYCH W GETCIE?

III FAZA PODSUMOWUJĄCA
Celem tego etapu lekcji zdalnej jest podsumowanie tematu lekcji i jednoczesne przygotowanie do matury ustnej. W związku z tym, uczeń przedstawia konkretny motyw, nawiązujący do tematów lekcji (efekt pracy domowej) i bierze udział w krótkiej rozmowie (nauczyciel realizuje etapy matury ustnej w podsumowaniu lekcji).
Uczniowie otrzymali załącznik do fazy podsumowującej:
Na podstawie obrazu Zdzisława Beksińskiego “Pełzająca śmierć” i innych tekstów kultury scharakteryzuj świat warszawskiego getta.

ZADANIE DOMOWE - nawiązuje do zadania z matury pisemnej (czytanie ze zrozumieniem), które należało do trudnych wg analizy ubiegłorocznej matury pisemnej.
Napisz streszczenie utworu “Zdążyć przed Panem Bogiem” zwracając uwagę na limit słów 40-60.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.