Katalog

Angelika Bartoszek-Koza, 2022-05-27
Nysa

Zawodowe, Scenariusze

Konspekt lekcji: Nawijanie włosów na wałki. Przebieg technologiczny.

- n +

Szkoła: Zespół Szkół Technicznych w Nysie

Nauczyciel: Angelika Bartoszek-Koza

Przedmiot: Techniki fryzjerskie

Klasa: 1 PFS

Data: 28.04.2022 r.

Czas lekcji: 45 minut

Dział programowy: FRK.01.4. Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur

Podstawa programowa: FRK.01.4(1,2), FRK.01.5(1)
Temat: Nawijanie włosów na wałki. Przebieg technologiczny.

Podręcznik: “Nowoczesne zabiegi fryzjerskie”, Z. Sumirska, Wydawnictow SuziCele lekcji:

- uczeń definiuje pojęcie nawijania włosów na wałki,

- uczeń omawia organizację stanowiska pracy do zabiegu nawijania włosów na wałki,

- uczeń potrafi określić zasady doboru pasma włosów do określonego typu wałka,

- uczeń potrafi określić kierunek oraz kąta nawijania włosów do zaplanowanego efektu,

- uczeń omawia metody i kąty (projekcje) nawijania włosów na wałki,

- uczeń omawia zasady nawijania włosów na wałki,

- uczeń potrafi omówić przebieg technologiczny nawijania włosów na wałki.Metody nauczania:

- pogadanka z elementami burzy mózgów

- praca z podręcznikiemŚrodki dydaktyczne:

- prezentacja multimedialna

- podręcznik przedmiotowy

- przybory fryzjerskie- zestaw wałkówFormy pracy:

- indywidualna

- zbiorowa

Struktura lekcji:1. Faza organizacyjna 2-3 min

- przywitanie

- sprawdzenie obecności

- zapisanie tematu2. Faza przygotowawcza 1-2 min

- pogadanka przypominająca ogólne wiadomości nt. ondulacji wodnej

- zapoznanie uczniów z celami i zadaniami pracy na lekcji3. Faza realizacyjna 30-35 min

- pogadanka z elementami burzy mózgów na temat rodzajów wałków,

- omówienie organizacji stanowiska pracy do nawijania włosów na wałki na podstawie podręcznika przedmiotowego,

- omówienie zasad nawijania włosów na wałki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zapisanie notatki na podstawie slajdów.4. Faza podsumowująca 3-5 min

- pogadanka podsumowująca najważniejsze wiadomości z lekcji

- zadanie domowe: wymień rodzaje wałków i napisz do czego są używane

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.