Katalog

Dorota Dudys-Stasik, 2022-05-27
Wiśniowa

Taniec, Plany pracy

Plan pracy amatorskiego teatru tańca.

- n +

Zajęcia zespołu skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 11 - 18 lat. Zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu w wymiarze 90 min.
Głównym celem jest rozwijanie techniki tańca współczesnego w kontekście teatru tańca.
Głównym celem jest praca nad choreografiami autorskimi w duetach lub solo.
Zajęcia odbywają się w ramach pracy z uczniem zdolnym. Uczestnicy pod okiem instruktora pracują nad autorskimi układami tanecznymi. Praca ma charakter indywidualny, każdy uczestnik otrzymuje indywidualne uwagi mające jak najbardziej rozwinąć potencjał zdolnego ucznia.
Pozostałe cele:
- kształtowanie poprawnej postawy ciała;
- rozwijanie harmonijnej koordynacji ruchów;
- kształtowanie poczucia rytmu;
- rozwijanie wrażliwości artystycznej;
- zachęcanie do inwencji twórczej;
- rozwijanie wyobraźni przestrzenno- ruchowej;
- rozwijanie umiejętności interpretowania utworów muzycznych;
- rozwijanie umiejętności tworzenia choreografii z przekazem treści;
- rozwijanie umiejętności scenicznych;
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i kształtowanie relacji interpersonalnych;
- zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, ekspresji i wypoczynku.


Plan zajęć:
1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach.
2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe:
- korygowanie postawy ciała;
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie;
- ćwiczenia rozciągające;
-ćwiczenia na orientację w przestrzeni;
- ćwiczenia poprawiające koncentrację grupy;
3. Trening taneczny:
- wdrażanie ćwiczeń z techniki tańca współczesnego;
- wykonywanie obrotów;
- ćwiczenia na skoczność;
- taniec w parterze;
- partnerowania w tańcu;
- kompozycja tańca;
- praca nad kompozycją taneczną niosącą treść,
4. Trening aktorski wg założeń Eugenio Barby:
- obecność sceniczna;
- działania nieutylitarne;
- opozycje;
- ekwiwalencja;
- tworzenie subpartytury aktora/tancerza.
5. Przygotowanie do prezentacji:
- opracowanie układów tanecznych;
- wprowadzenie scenariuszy prezentacji;
- opracowanie prezentacji;
6. Pokaz prezentacji podczas imprez i konkursów.

Opracowanie: Dorota Dudys-Stasik, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.