Katalog

Wojciech Antczak, 2022-05-27
Nowy Tomyśl

Zawodowe, Konspekty

Konspekt zajęć praktycznych - Eksploatacja maszyn do siewu – siewniki rzędowe

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
KLASA II TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA

Kwalifikacja M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

Temat: Eksploatacja maszyn do siewu – siewniki rzędowe

Data:…………………. Prowadzący ……………………

Uczniowie. Grupa II -10 uczniów czas trwania zajęć – 6 godzin

CELE KSZTAŁCENIA (A,B,C):

Uczeń zna - podział siewników rzędowych, ich budowę, zasadę działania i procedurę przygotowania do pracy.

Uczeń rozumie – zasadę działania siewnika rzędowego oraz wpływ właściwej regulacji i „próby kręconej” na jakość siewu.

Uczeń potrafi – agregatować siewnik z ciągnikiem, ustawić i wyregulować parametry siewu, wykonać samodzielnie „próbę kręconą”, wykonać siew na polu.

Środki dydaktyczne – siewniki rzędowe „Poznaniak II”, „Polonez”, ciągniki Zetor 5320 i New Holland T5050, ziarno zboża (pszenica), zestaw narzędzi, waga i pojemnik na ziarno, miara zwijana 2m, instrukcje obsługi siewników i ciągników.

Metody dydaktyczne – wykład z pokazem, ćwiczenia, praca na polu.

Część I – organizacyjno-porządkowa – 5 min.

1. zbiórka i sprawdzenie obecności,
2. sprawdzenie stopnia przygotowania do zajęć- strój warsztatowy,
3. sprawdzenie samopoczucia i gotowości do zajęć.

Instruktaż wstępny – 30 min.

1. Podanie tematu zajęć i zapis na tablicy lub slajd prezentacji multimedialnej,
2. Omówienie budowy, zasady działania i regulacji siewnika zbożowego.
3. Podanie metodyki przeprowadzenia „próby kręconej” siewnika.
4. Notatka w zeszytach uczniów.
5. Instruktaż BHP przy obsłudze i eksploatacji siewników zbożowych oraz środki zabezpieczenia przy kontakcie z ziarnem zaprawionym.

Część właściwa zajęć

1. Podanie treści zadania i zapis w zeszytach:

Wykonaj siew pszenicy ozimej w dawce 180kg/ha, przy wartości użytkowej ziarna 91% na polu o wymiarach 12x80m siewnikami rzędowymi Poznaniak II i Polonez.

Podanie kryteriów oceny wykonania zadania praktycznego

2. Podział grupy uczniów na 2 podgrupy. Wyznaczenie uczniów dyżurnych. Przydział ciągników i maszyn oraz narzędzi.
3. Wykonanie zadań w kolejności:

a) przegląd P1 ciągnika,
b) przegląd techniczny przydzielonych siewników,
c) agregatowanie ciągnika z maszyną (w podgrupach)
d) budowa, zasada działania, regulacje siewników zbożowych – praca z instrukcją obsługi,
e) obliczenie ilości ziarna do siewu i zaprogramowanie przejazdów na polu (szkic w zeszytach),
f) wykonanie próby kręconej dla zadanych warunków siewu,
g) korekta wysiewu
h) obliczenie i ustawienie długości znaczników,
i) przejazd na pole,
j) wypoziomowanie siewników i regulacja głębokości pracy dla zadanych warunków glebowych,
k) wyznaczenie uwroci,
l) wykonanie 3 przejazdów na polu,
m) omówienie jakości wykonania siewu

4. Bieżący i sytuacyjny instruktaż BHP

Instruktaż końcowy zajęć – 30 min.

1. wstępne oczyszczenie ciągników i siewników na polu,
2. zjazd na myjnię, zsypanie pozostałego ziarna oraz umycie maszyn
3. odstawienie siewników do wiat i ciągników do garaży.
4. porządkowanie stanowisk pracy, oczyszczenie narzędzi i ułożenie w szafach narzędziowych (uczniowie dyżurni),
5. omówienie przebiegu zajęć, analiza błędów,
6. wyróżnienie najlepszych uczniów,
7. wystawienie ocen zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,
8. podanie tematu następnych zajęć i literatury.
9. nadzór nad myciem i przebieraniem się uczniów
10. zakończenie zajęć.

W tracie zajęć przewidywana jest 30 minutowa przerwa.

Uwagi do realizacji:

1. agregatowanie maszyn i przejazd na pole wykonują uczniowie wyznaczeni, posiadający prawo jazdy.
2. Zajęcia powinny zrealizowane na 2 jednostkach dydaktycznych. Grupa uczniów wykonująca zadanie z siewnikiem Poznaniak II na następnych zajęciach wykonuje zadanie z siewnikiem Polonez.
3. Przejazdy na polu wykonują wszyscy uczniowie. W przypadku uczniów z mniejszymi umiejętnościami asystuje w ciągniku nauczyciel.Opracował:

…………………………………
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.