Katalog

Sylwia Studzińska-Strzyżewska, 2022-05-30
Otwock

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Jak używać słowników?

- n +

Scenariusz lekcji przeznaczony dla starszych klas szkoły podstawowejCele lekcji:
- wzbogacenie wiadomości uczniów o słownikach (rodzaje i budowa słowników) - kształcenie u uczniów poprawnego i sprawnego posługiwania się słownikami
- wzbogacenie słownictwa i znajomości ortografii

Formy i metody pracy:
pogadanka z elementami dyskusji, pokaz, zadaniowa praca w grupach, burza mózgów, prezentacja, informacja zwrotna.

Środki dydaktyczne:
słowniki językoznawcze „Słowniki jęz. polskiego”, „Słowniki wyrazów obcych”, „Słowniki ortograficzne”, , „Słowniki związków frazeologicznych”

Przebieg lekcji :
- nauczyciel pyta uczniów, jakie słowniki dotychczas poznali i z których najczęściej korzystają. Następnie prosi uczniów, aby spróbowali podać definicję słownika.
- nauczyciel wypisuje na tablicy rodzaje słowników, omawia je, oraz informuje co pomaga w korzystaniu z nich ( wstęp, wykaz skrótów, indeksy, alfabetyczny układ haseł, żywa pagina)
- praca w grupach. Uczniowie zostają podzieleni na kilkuosobowe zespoły i ich zadaniem jest praca ze słownikiem języka polskiego - odnalezienie w słowniku i wyjaśnienie znaczenia słów np. elokwentny, apodyktyczny, afisz, wiktuały, mitręga.
- nauczyciel wyjaśnia termin wyrazy obce, zapożyczone z innego języka, podaje przykłady (np. czajnik (rosyjski), futbol, dżinsy (angielski), peruka (francuski), burmistrz, fartuch (niemiecki), kalafior (włoski), cyfra (arabski).
- nauczyciel inicjuje dyskusję na tematy : "Z jakiego języka obecnie pochodzi najwięcej zapożyczeń?" "Jakie znacie zapożyczenia z angielskiego?" (laptop, flesz, make up, selfie, jogging, aerobik itd.). Następnie prosi uczniów o odnalezienie poszczególnych wyrazów w słowniku języka obcego, wyjaśnienie znaczenia i informację z jakiego języka pochodzą (np. arsenał (włoski), kuter (niem.), batuta (włoski), malkontent (franc.), kaligrafia (grecki)
- uczniowie w grupach otrzymują karteczki z kilkoma wyrazami i ich zadaniem jest podzielić je na dwie grupy: napisane poprawnie pod względem ortograficznym i z błędami. Potem sprawdzić w słowniku czy mieli rację. Np: chuligan, ohydny, gżegżółka, rzeżucha, zasuwka, mrówka, żonkil, wahadło.
- praca ze słownikiem wyrażeń frazeologicznych : znajdź co oznaczają wyrażenia - biały kruk, z duszą na ramieniu, na dwoje babka wróżyła.
- zakończenie : nauczyciel prosi uczniów o krótkie podsumowanie czego dowiedzieli się z dzisiejszej lekcji.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.