Katalog

Ewa Kłuś, 2022-05-30
Bochnia

Awans zawodowy, Projekty edukacyjne

„Biblioteka Szkolna w świecie Instagrama” - innowacja pedagogiczna.

- n +

Innowacja pedagogiczna
„Biblioteka Szkolna w świecie Instagrama”

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku.
Do realizacji innowacji posłuży serwis społecznościowy Instagram. Założone na nim konto (biblioteka_zielonka) posłuży do popularyzacji biblioteki szkolnej i czytelnictwa wśród młodzieży.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
W dobie społeczeństwa informacyjnego bardzo trudno wychowywać młodzież na czytelników, stąd pomysł na innowację pedagogiczną wykorzystującą nowoczesne technologie. W celu dotarcia do dzisiejszego czytelnika warto szukać innych form niż tradycyjny bezpośredni kontakt – „wyjść” na zewnątrz ze swoją ofertą. Wszystko po to, aby dotrzeć do młodzieży w inny ciekawy sposób i popularyzować wśród niej bibliotekę jako ważne miejsce w szkolnej społeczności, a tym samym rozwijać zainteresowania czytelnicze.

Owa innowacja powstała właśnie z konieczności rozbudzenia nawyków czytelniczych, bowiem współczesna młodzież chętniej korzysta z portali społecznościowych niż bibliotek, są one dla nich łatwo dostępne – „na wyciągnięcie ręki”. Dlatego też taka forma innowacji może wzbudzić ciekawość wśród uczniów, a tym samym przełożyć się na wzrost czytelnictwa w naszej bibliotece, a także zaangażowanie w organizowane przez nią wydarzenia.

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, ma na celu popularyzację biblioteki szkolnej oraz kształtowanie nawyków czytelniczych.

Cele innowacji pedagogicznej:
• Kształtowanie nawyków i zainteresowań czytelniczych;
• Wyrabianie szacunku do literatury;
• Wprowadzenie młodzieży w świat literatury;
• Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy;
• Popularyzacja biblioteki szkolnej i jej potencjału;
• Kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej;
• Rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej;
• Połączenie czytelniczych i technologicznych kompetencji ucznia.

Spodziewane efekty wdrożenia innowacji:
• Wzrost uczniów korzystających z biblioteki;
• Wzrost zaangażowania w akcje organizowane przez bibliotekę;
• Wzrost czytelnictwa;
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
• Wzajemne polecanie sobie książek godnych przeczytania;
• Wyrażanie własnych refleksji przez uczniów;
• Wzrost poczucia własnej wartości;
• Korzystanie z nowych technologii pozwoli na dotarcie do większej grupy odbiorców.

Ewaluacja:
Ewaluacja zostanie przeprowadzona na zakończenie innowacji pedagogicznej w formie wywiadu z uczniami. Efekty innowacji będą również widoczne w zaangażowaniu uczniów w różnego typu działania prowadzone przez bibliotekę szkolną.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.