Katalog

LIDIA GAUDYN, 2022-06-03
KRAKÓW

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Ćwiczenia i zabawy kształtujące sprawność ogólną.

- n +

Scenariusz zajęć lekcji wychowania fizycznego.

Temat: „Ćwiczenia i zabawy kształtujące sprawność ogólną”
Czas: 45 minut
Miejsce: sala gimnastyczna
Liczba uczestników: 16 uczniów - klasa III
Nauczyciel prowadzący: ….

Cele ogólne:
• rozwijanie orientacji ruchowo-przestrzennej,
• rozwijanie skoczności, szybkości, zręczności, zwinności, gibkości,
• wzmacnianie mięśni grzbietu, ramion, nóg,
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zdrowego współzawodnictwa i rywalizacji,
• czerpanie radości i satysfakcji z uczestnictwa w zabawach grupowych.
Cele operacyjne,
Uczeń:
• potrafi poprawnie i w odpowiednim tempie wykonać ćwiczenia,
• rzetelnie wykonuje wszystkie zadania,
• współdziała w zespole kilkuosobowym w celu wykonania zadania ruchowego,
• zna swoje możliwości przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń,
• rozumie i poprawnie wykonuje polecenia nauczyciela,
• dostrzega wpływ ćwiczeń na prawidłową postawę ciała i estetyczne poruszanie się,
• przestrzega zasad kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.
Metody pracy: bezpośredniej celowości ruchu, zabawowo - naśladowcza, ruchowej ekspresji twórczej, zadaniowo-ścisła.
Formy pracy: indywidualna, zespołowa.
Środki dydaktyczne: 8 materacy, 20 woreczków, 10 szarf, 4 karki gazety, balony, piłka lekarska, piłki.

Przebieg zajęć:

Czynności nauczyciela, nazwa ćwiczenia lub rodzaj zabawy
Przebieg zabawy do wykonania przez uczniów
Organizacja grupy
Uwagi
Część wstępna (10 min)
Powitanie dzieci przez nauczyciela. Uczniowie ustawiają się kole na środku sali gimnastycznej, bieg w kole w jednym kierunku (4 okrążenia sali ), zatrzymują się, ustawiają się twarzą do środka koła i wykonują skrętoskłony, następnie kręcą biodrami, wykonują 10 przysiadów.
Dzieci ustawione w kole.

Zabawa „Powódź”

Dzieci biegają w rozsypce po całej sali gimnastycznej.
Na hasło „Powódź” uczniowie wchodzą na różne przyrządy (np. ławeczki, drabinki) tak, aby nie dotykać podłoża.
Bieg w rozsypce po całej sali, szybka reakcja na umówiony sygnał.

Zabawa „Piłka parzy”
Uczniowie stoją w rozsypce na sali i podskakują tak, aby nie dotknąć piłki toczonej przez nauczyciela i jego pomocników.
Uczniowie ustawieni w rozsypce na całej sali.

Część główna (25 minut)

Zabawa „Kanapka”

Dzieci ustawione w dwóch drużynach stoją na linii startu. W odległość 6 metrów od zespołów rozłożone są po 4 materace a na każdym z nich: piłka lekarska, 10 woreczków, 5 szarf, 2 karki gazety. Dzieci dwójkami biegną i przenoszą po jednym materacu na linię startu i układają „kanapkę” z materaców tzn. jeden na drugim. Jako ostatni materac układamy materac z piłką. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza ułoży kanapkę.
Dzieci podzielone na 2 zespoły
Zwrócić uwagę na dokładność wykonywanych
ćwiczeń. Na materacu układamy rzeczy od najlżejszych do najcięższych.
Zabawa z elementem czworakowania -
„Wyścig kretów”.

Dzieci stoją w rozkroku, ustawione są w 2 rzędach. Na sygnał gwizdka pierwsze osoby z rzędu wykonują czworakowanie pod nogami współćwiczących. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza wykona ćwiczenie (wszystkie osoby z danego rzędu muszą przeczworakować pod nogami współćwiczących).
Ustawienie w 2- rzędach na środku sali. Ćwiczenie wykonujemy na materacach.
Na twardym podłożu kładziemy materace, aby ochronić kolana.
Zabawa
„Wyścig baloników”
Dzieci są podzielone na 2 zespoły. Na sygnał „start” pierwszy uczeń z danej drużyny, skacze po linii mety obunóż z balonikiem włożonym pomiędzy nogami, na półmetku wkłada balonik do pudelka, biegnie dalej po linii do mety. Wraca, biegnie i zatrzymuje się przy pudełku, wyjmuje z niego balonik i wkłada go między nogi i skacze do linii startu. Oddaje balonik kolejnemu uczniowi, który powtarza to zadanie. Wygrywa zespół, który pierwszy zakończy zadanie i nie zgubi baloników lub zgubi go najmniejszą ilość razy.
Uczniowie podzieleni na 2 zespoły
Zwracamy uwagę na poprawność wykonywanych ćwiczeń.
Cześć końcowa (10 minut)
Zabawa „Jestem”.
Dzieci siadają w kole zamykają oczy. Nauczyciel dotyka ręką wybraną osobę, która mówi „Jestem”. Dzieci zgadują, która to osoba.
Uczniowie ustawieni w kole.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.