Katalog

Monika Warszycka, 2022-06-06
Waganiec

Inne języki obce, Program nauczania

Program koła języka hiszpańskiego

- n +

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas II – IV szkoły podstawowej, którzy interesują się językiem hiszpańskim, ale jeszcze nie mieli okazji się go uczyć.
Cele ogólne:
• rozwój podstawowych kompetencji językowych uczniów poprzez słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie,
• kształtowanie i doskonalenie pamięci (uczenie się słownictwa, tekstów),
• rozbudzanie zainteresowania kulturą i obyczajami krajów hiszpańskojęzycznych,
• motywowanie do nauki języków poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz poczucia bezpieczeństwa,
• nabycie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic między językami i kulturami,
• kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy.
Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozumie proste polecenia zadawane przez nauczyciela,
• liczy w zakresie 1 – 20,
• nazywa podstawowe kolory,
• odgrywa scenki sytuacyjne,
• opowiada o sobie i swojej rodzinie,
• prowadzi proste rozmowy na wybrane tematy,
• wyraża: prośbę, podziękowania,
• doskonali swoje umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi TIK.
Treści nauczania:
1. Powitania, przedstawianie się.
2. Liczebniki 1 – 20, pytanie o wiek.
3. Kolory.
4. Upodobania.
5. Alfabet.
6. Ja i moja rodzina.
7. Żywienie (artykuły spożywcze, kuchnia hiszpańska).
8. Świat przyrody (zwierzęta w Polsce i Ameryce Południowej, zwierzęta domowe).
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.