Katalog

Monika Drozd, 2022-06-09
Zduńska Wola

Zajęcia przedszkolne, Ankiety

Ankieta Ewaluacyjna dla rodziców dotycząca kształcenia na odległość

- n +

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców

Szanowni Państwo! Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety poświęconej organizacji kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jej wyniki pozwolą nam na udoskonalanie
tego procesu. W pytaniach można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
1. Zadania wysyłane przez nauczycielki dziecko wykonywało:
a) Codziennie
b) Czasami
c) W ogóle (dlaczego?.............................................................................................)
2. Jakie propozycje zajęć i zabaw podobały się dziecku ?
a) Opowiadania i wiersze
b) Matematyka
c) Przyroda
d) Muzyka
e) Plastyka
f) Zabawy ruchowe
g) Zabawy taneczne
h) Filmy edukacyjne
i) Inne, jakie ? .............................................................................................................
3. Propozycje zadań przesyłane przez nauczycielki są:
a) Na miarę dziecka możliwości – potrafi je samodzielnie wykonać
b) Zadania dziecko wykonuje z pomocą rodzica – nie wszystko potrafi zrobić samo
4. Nauczycielki przesyłają zadania:
a) Podobne do tych, które wykonywało dziecko w przedszkolu
b) Inne, ponadprogramowe
5. Z jakiej formy kontaktu z nauczycielem Pani/Pan korzystał:
a) mail
b) sms
c) kontakt telefoniczny
d) inny, jaki ………………………………………………………………………
6. Udział w zajęciach i konsultacjach online:
a) nie jest problemem, mamy odpowiedni sprzęt w domu
b) jest utrudniony, nie zawsze możemy korzystać z potrzebnego sprzętu
7. Jak często wysyłała Pani/Pan efekty pracy swojego dziecka ( w formie zdjęć, komentarzy,
nagrań):
a) Codziennie
b) Czasami
c) W ogóle
8. Wiem, w jaki sposób: (proszę podkreślić właściwe):
a) skontaktować się z nauczycielami: tak/nie
b) uzyskać pomoc psychologa/pedagoga: tak/nie
c) uzyskać instrukcje/materiały potrzebne do realizacji zajęć dla mojego dziecka: tak/nie
9. Jeśli chce Pani/Pan podzielić się swoją opinią na temat organizacji i przebiegu kształcenia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, proszę wpisać poniżej:

10. Czy uważa Pani/Pan , że można usprawnić współpracę: rodzice-przedszkole w sytuacji
organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? Podaj
propozycje……………………………………………………………………….......................................................................................................................................………………………………………………………………………………………….
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.