AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Gawęda, 2022-06-20
Sieraków

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego język angielski

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr ELŻBIETY G.
nauczyciela mianowanego
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. …………..

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2019 r.

Przewidywana data zakończenia stażu – 31.06.2022 r.

Podstawa prawna opracowania:
Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
§ 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się

1.Stosowanie nowoczesnych metod pracy.
Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod: burza mózgów, drama, metoda projektu, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne itp.
Organizacja zajęć z udziałem native speakerów.
Zastosowanie e-learningu w pracy z uczniem, wymiana informacji z grupą poprzez urządzenia do komunikacji online
2.Zdobywanie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

Samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.
Tworzenie stron www, umieszczanie materiałów na kanale Youtube i platformie Twinspace
3.Wykorzystywanie Internetu, urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e – booków, chmury, awatarów, platformy eTwinning.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, Kahoot, Quizlet, Dysku Google, Learning Apps, kody QR, Facebook
Korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej.
Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji.
Udział w szkoleniach i konferencjach online.


§ 8 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1.Promowanie własnego warsztatu pracy
Przeprowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego dla zainteresowanych nauczycieli.
Przeprowadzenie szkolenia podczas posiedzenia rady pedagogicznej
2.Udostępnianie swoich publikacji w Internecie.
Opublikowanie własnych materiałów w prasie i w internecie
3.Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań
Opracowanie i udostępnianie nauczycielom scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy uroczystości szkolnych.


§ 8 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcie dydaktyczno – wyrównawcze.
Prowadzenie zajęć angielskiego koła artystyczno – wokalnego.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

Rok szkolny 2019/2020
2.Przygotowanie i prowadzenie projektów zewnętrznych
Sporządzanie dokumentacji.
Zorganizowanie pracy uczniów na terenie szkoły.
Kontakt z instytucjami zewnętrznymi.
Udział w projektach zewnętrznych wspólnie z klasą w ramach godzin wychowawczych

Rok szkolny 2019/2021
3.Prowadzenie zajęć dodatkowych.
Organizowanie i udział wraz z uczniami w uroczystościach i imprezach szkolnych.
Organizowanie wycieczek wyjazdowych
i lokalnych.

Okres stażu
4.Udział w ogólnopolskich programach, akcjach, warsztatach oraz kampaniach społecznych

Program English Teaching - udział w projekcie English Teaching Activities (ETAs)
Akcje charytatywne
Inne związane z kierunkami polityki MEN na dany rok


§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. a Rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych

Opracowanie i realizacja programu zajęć angielskiego koła artystyczno-wokalnego.
Rok szkolny 2019/2020
2.Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.
Rok szkolny 2021/2022
3.Opracowanie programu zajęć dodatkowych

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć języka angielskiego dla dzieci ze specyficznymi trudnościami, w tym zagrożonymi ryzykiem dysleksji.
Rok szkolny 2021/2022


§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. b Rozporządzenia
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli
szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
1.Pełnienie zadań koordynatora projektu
Sporządzanie dokumentacji projektowej
Koordynowanie realizacji projektów na terenie szkoły.
Współpraca z innymi nauczycielami i uczniami podczas realizacji projektów
2.Uzyskanie uprawnień egzaminatora egzaminu ósmoklasisty
Udział w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatora egzaminu ósmoklasisty
Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia, zakończonego egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.