Katalog

Anna Rus, 2022-06-23
Lubin

Zajęcia przedszkolne, Plany metodyczne

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ czerwiec 3 latki

- n +

PLAN PRACY
WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
rok szkolny 2021/2022
czerwiec 2022Tematyka cykliczna:
I. NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI
II. PROJEKT LAS
III. WAKACYJNE PODRÓŻE
IV. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS
V. LATO, LATO – WAKACJE

TYDZIEŃ I NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI (30.05.-03.06.2022)
Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8
• Zestaw zabaw ruchowych nr 37.
• Zabawy ruchowe: Znajdź podobnego, Bukiet kwiatów.
• Zabawy orientacyjno-porządkowe: Dzieci, Ustaw się w parze.
• Zabawy ruchowe inspirowane przez dzieci (z wykorzystaniem piłek).
• Zabawa ruchowa z chustą animacyjną – Zamiana kolorów.
• Zabawa ruchowa z elementem celowania – Razem się bawimy.
• Zabawa z piłką Kolor…
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Lusterka.
• Zabawy na świeżym powietrzu. I 4, I 5, I 6, I 7, II 1, II 11
• Zabiegi higieniczne i samoobsługowe: I 1, I 2, I 3
• Zabawy według zainteresowań, zabawy konstrukcyjne I 6, I 7, III 1, III 3

Dzień tygodnia
Aktywność i działalność dziecka

Uwagi
Obszary z podstawy programowej
I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, I 9, II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 6, II 7, II 8, II 9, II 10, II 11, III 1, III 2, III 3, III 4, III 5, III 6, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 2, IV 3, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 9, IV 12 , IV 13, IV 14, IV 15, IV 19, IV 21

30.05.


- Wycieczka do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie – zajęcia edukacyjne w terenie z leśnikiem, obserwacje przyrodnicze, zabawy na świeżym powietrzu – rozwijanie świadomości ekologicznej u dzieci. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
- Rozmowa po powrocie z wycieczki – rozmowa kierowana na podstawie wycieczki, dzielenie się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.

31.05.

- Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Piłka. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
Rozwijanie umiejętności wokalnych. Nauka refrenu piosenki Piłka fragmentami, metodą ze słuchu.
- Zajęcia z programu Akademia Oddechu. Wdech. Wydech. Dla zdrowia.
- Zabawa rozwijająca motorykę małą – Piłeczki
- Zajęcia j. angielskiego
- Zabawy na świeżym powietrzu: spacer po okolicy przedszkola – obserwowanie przechodniów, zabawy ruchowe inspirowane przez dzieci (z wykorzystaniem piłek). Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.01.06. - Dzień Dziecka na sportowo – wspólne gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Integracja grup przedszkolnych, wspomaganie rozwoju ruchowego dzieci. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
- Zabawa integrująca – Urządzamy przyjęcie dla naszej grupy.
- Zajęcia z programu Akademia Oddechu. Wdech. Wydech. Dla zdrowia.

02.06. - Zajęcia i zabawy rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci – gry i zabawy na świeżym powietrzu z chustą animacyjną, rysowanie kredą na chodniku oraz inne zabawy. Integracja grupy, czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
- Zabawa z piłką Kolor… - rozpoznawanie i nazywanie kolorów.
- Zajęcia z programu Akademia Oddechu. Wdech. Wydech. Dla zdrowia.

03.06. - Dyskoteka w przedszkolu – zabawy rytmiczne i taneczne przy znanych piosenkach dziecięcych. Rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności wokalnych.
- Zabawa ruchowa przy nagraniu muzyki dziecięcej.
- Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola – obserwowanie pogody, zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
- Zajęcia z programu Akademia Oddechu. Wdech. Wydech. Dla zdrowia.TYDZIEŃ II PROJEKT LAS (06.06.–10.06.2022)
Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8
• Zestaw zabaw ruchowych nr 38.
• Zabawy ruchowe: Taniec drzew; Wiewiórki, do dziupli; Drzewa.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Ratujemy drzewa.
• Zabawa bieżna Slalom między drzewami.
• Zabawa ruchowa w parach – Wiewiórka i leśni przyjaciele.
• Zabawa ruchowa z elementem skłonu – Z koszykiem do lasu.
• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Jeż i lis.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Spacer leśnika.
• Zabawa popularna Grzybek (z chustą animacyjną).
• Zabawa sprawnościowa Drzewa w lesie.
• Zabawy na świeżym powietrzu. I 2, I 4, I 5, III 2, III 4, IV
• Zabiegi higieniczne i samoobsługowe: I 1, I 2, I 3
• Zabawy według zainteresowań, zabawy konstrukcyjne I 6, I 7, III 1, III 3

Dzień tygodnia
Aktywność i działalność dziecka

Uwagi
Obszary z podstawy programowej
I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, I 9, II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 6, II 7, II 8, II 9, II 10, II 11, III 1, III 2, III 3, III 4, III 5, III6, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 2, IV 3, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 9, IV 11, IV 13, IV 18, IV 19, IV 20, IV 21

06.06.

- Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
- Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kłótliwe drzewa. Rozmowa na podstawie wiersza. Zabawa dydaktyczna Drzewa liściaste i drzewa iglaste - zbogacanie wiedzy przyrodniczej – zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew iglastych i drzew liściastych.
- Zabawa ruchowa Drzewa.
- Zajęcia z programu Akademia Oddechu. Wdech. Wydech. Dla zdrowia.
- Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Ratujemy drzewa, zabawa bieżna Slalom między drzewami. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

07.06.


- Spotkanie z Magikiem – interaktywny pokaz, wspólne zabawy. Zabawy ruchowe z dziećmi – wspólne czarowanie kolorowymi chusteczkami, pomoc w prowadzeniu niektórych sztuczek. Zgodne współdziałanie.
- Zajęcia języka angielskiego.
- Zajęcia z programu Akademia Oddechu. Wdech. Wydech. Dla zdrowia.
- Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa dźwiękonaśladowcza z elementem ruchu – Ptaki w lesie, zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Drzewo do drzewa. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

08.06.

- Oglądanie owoców lasu - wzbogacanie wiedzy przyrodniczej.
- Zabawa ruchowa Drzewa.
- Koncert muzyczny pt. Skrzaty, Gnomy i Król Gór – poznanie instrumentów, rozwijanie zainteresowań muzycznych.
- Zabawy na świeżym powietrzu: spacer po najbliższej okolicy, oglądanie drzew, nazywanie wybranych drzew: liściastych i iglastych. Mierzenie obwodu drzew za pomocą sznurka. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.09.06. - Słuchanie opowiadania Dąb Olek (na podstawie opowiadania P. Beręsewicza). Rozmowa na podstawie opowiadania. Kolorowanie rysunków przedstawiających zwierzęta leśne.
- Zabawa ruchowa Drzewa.
- Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Wiewiórki, do dziupli, zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Znajdź swoją roślinę. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

10.06. - Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty – śpiewanie piosenek, recytowanie wierszy dla mamy i taty. Prezentowanie poznanych tańców – Lolipop, Diana i innych. Tworzenie klimatu bliskości i bezpieczeństwa, prezentowanie na forum swoich umiejętności. Przełamywanie nieśmiałości podczas występów przed publicznością – rodzicami.
- Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Mamo, mamo, ile kroków do domu?, zabawa ruchowa Kto jest wyższy? Kto jest niższy? Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.


TYDZIEŃ III WAKACYJNE PODRÓŻE (13.06.- 17.06.2022)
Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8
• Zestaw zabaw ruchowych nr 39.
• Zabawy ruchowe: Morze i góry, Garaże, Czysty samochód.
• Zabawy bieżne: Rozkład jazdy autobusu, Parking dla autobusów.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Czym podróżujemy?
• Zabawy na świeżym powietrzu. I 4, I 5, I 6, II 11, IV 7
• Zabiegi higieniczne i samoobsługowe: I 1, I 2, I 3
• Zabawy według zainteresowań, zabawy konstrukcyjne I 6, I 7, III 1, III 3
Dzień tygodnia
Aktywność i działalność dziecka
Uwagi
Obszary z podstawy programowej
I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, I 9, II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 6, II 7, II 8, II 9, II 10, II 11, III 1, III 2, III 3, III 4, III 5, III6, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 2, IV 3, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 9, IV 11, IV 12, IV 14, IV 15, IV 19, IV 21

13.06.

- Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej Wakacje. Słuchanie opowiadania E. Stadmüller Wakacje. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce - zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem.
- Zabawa ruchowo-naśladowcza Czym podróżujemy?
- Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Morze i góry, spacer po okolicy przedszkola – nazywanie przejeżdżających pojazdów. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

14.06.


- Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Wakacje. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
Nauka refrenu piosenki Wakacje fragmentami, metodą ze słuchu - rozwijanie mowy; umuzykalnianie dzieci.
- Zabawa ruchowa przy piosence Wakacje.
- Zajęcia z języka angielskiego.
- Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola – obserwowanie mijanych pojazdów; zabawy w piaskownicy – wspólne tworzenie budowli. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

15.06.

- Zabawa kolorami – Kolory lata. Zabawa matematyczna Ile jest łopatek? Zabawa matematyczna Porównaj, gdzie jest więcej.
- Zabawa dydaktyczna Najwięcej, najmniej - utrwalanie stosowania określeń: najwięcej, najmniej.
- Praca plastyczna Muszelka - wyklejanie plasteliną rysunku muszelki.
- Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa w piaskownicy – Babki z piasku, zabawa bieżna – Rozkład jazdy autobusu. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.17.06. - Zabawa grupowa Wakacyjne podróże.
- Zabawy rytmiczne przy akompaniamencie pianina.
- Zabawa masażyk – Myjnia samochodowa.
- Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Garaże, zabawa ruchowa Czysty samochód. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.TYDZIEŃ IV POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS (20.06.-24.06.2022)
Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8
• Zestaw zabaw ruchowych nr 40.
• Zabawy ruchowe: Lodowe figurki, Poruszam się jak…; Pożegnanie, powitanie; Koło ratunkowe, Olek i Ada jadą na wakacje, Wędrówka górskim szlakiem.
• Zabawa ruchowa z elementem celowania – Kto potrafi trafić?
• Zabawa z chustą animacyjną – Morskie fale.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Wyspy.
• Zabawa bieżna – Wejście do portu.
• Zabawy na świeżym powietrzu. I 2, I 4, I 5, II 11
• Zabiegi higieniczne i samoobsługowe: I 1, I 2, I 3
• Zabawy według zainteresowań, zabawy konstrukcyjne I 6, I 7, III 1, III 3
Dzień tygodnia
Aktywność i działalność dziecka
Uwagi
Obszary z podstawy programowej
I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, I 9, II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 6, II 7, II 8, II 9, II 10, II 11, III 1, III 2, III 3, III 4, III 5, III6, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 2, IV 3, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 9, IV 11, IV 12, IV 14, IV 15, IV 17, IV 19, IV 21

20.06.

- Zabawa na powitanie Witam wszystkich, którzy... Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Wakacje.
Rozmowa kierowana na podstawie wiersza i ilustracji w książce.
- Zabawa ortofoniczna Wakacyjna wycieczka.
- Pożegnanie z Olkiem i Adą (na podstawie ilustracji w książce).
- Zabawa ruchowa Pożegnanie, powitanie.
- Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa tematyczna w piaskownicy – Lodziarnia, zabawa ruchowa Lodowe figurki. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

21.06.


- Osłuchanie się ze słowami i melodią piosenki Wakacyjna wyliczanka. Rozmowa na podstawie piosenki. Nauka refrenu piosenki Wakacyjna wyliczanka fragmentami, metodą ze słuchu.
- Zabawa ruchowa przy piosence Wakacyjna wyliczanka.
- Zajęcia z języka angielskiego.
- Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola – obserwowanie mijanych pojazdów, obserwacje przyrodnicze na terenie ogrodu przedszkolnego. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

22.06.

- Nauka pierwszej zwrotki piosenki Wakacyjna wyliczanka.
- Zabawa dydaktyczna W porcie. Układanie sylwety żaglówki z figur geometrycznych - utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci.
- Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego przez nauczyciela i dzieci (poprzez dopowiadanie przez nie nazw obrazków). Kolorowanie łódek i wody.
- Zabawa ruchowa Olek i Ada jadą na wakacje.
- Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa Jedzie pociąg, zabawa ruchowa z elementem celowania – Kto potrafi trafić? Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.23.06. - Kolorowanka Żaglówka. Rozmowa na temat przyjaźni zawartych w przedszkolu.
- Ćwiczenia oddechowe – Która żaglówka popłynie dalej? Rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą.
- Zabawa ruchowa Koło ratunkowe.
- Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowo-naśladowcza Wyspy, zabawa bieżna – Wejście do portu. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

24.06. - Zabawy rytmiczne przy akompaniamencie pianina.
- Zabawa językowa Czym wyruszę na wakacje? Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich pobytu w przedszkolu.
- Zabawa ruchowa Wędrówka górskim szlakiem.
- Zabawy na świeżym powietrzu: spacer po okolicy przedszkola – porównywanie różnic w krajobrazie, zabawy ruchowe inspirowane przez dzieci, z zastosowaniem sprzętu terenowego. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.


TYDZIEŃ IV LATO, LATO – WAKACJE! (27.06.-30.06.2022)
Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8
• Zestaw zabaw ruchowych nr 41.
• Zabawy ruchowe: Pakujemy przedszkolną walizkę, Morska kąpiel, Uwaga osa, Statki i latarnie
• Zabawa muzyczno-ruchowa Na przekór
• Zabawa z chustą animacyjną – Morskie fale.
• Zabawa bieżna – Wejście do portu.
• Zabawy na świeżym powietrzu. I 2, I 4, I 5, II 11
• Zabiegi higieniczne i samoobsługowe: I 1, I 2, I 3
• Zabawy według zainteresowań, zabawy konstrukcyjne I 6, I 7, III 1, III 3
Dzień tygodnia
Aktywność i działalność dziecka
Uwagi
Obszary z podstawy programowej
I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, I 9, II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 6, II 7, II 8, II 9, II 10, II 11, III 1, III 2, III 3, III 4, III 5, III6, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 2, IV 3, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 9, IV 11, IV 12, IV 14, IV 15, IV 17, IV 19, IV 21

27.06.

- Zapoznanie z przysłowiem W zdrowym ciele, zdrowy duch – rozwijanie dbałości o higienę - dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny ciała, przestrzeganie zasad higieny i własna aktywność fizyczna.
- Zabawa ruchowa Morska kąpiel – chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych.
- Spacer w pobliżu przedszkola – obserwacja poruszających się po osiedlu psów i kotów; przestrzeganie zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

28.06.


- Zgaduj -zgadula – rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących niebezpiecznych zwierząt– rozwijanie myślenia.
- Zabawa ruchowa Morska kąpiel – wspomaganie rozwoju ruchowego.
- Zajęcia z języka angielskiego.
- Zabawy dowolne na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie dbałości o higienę - ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

29.06.

- Wysłuchanie fragmentu bajki Królewna Śnieżka lub obejrzenie filmu – uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów – poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
- Zabawa ruchowa Morska kąpiel - wspomaganie rozwoju ruchowego.
- Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym - zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu, bezpieczne korzystanie ze sprzętu. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.30.06. - Zagadki dźwiękowe – rozpoznawanie charakterystycznych odgłosów: szumu morza, sygnału statku, krzyku mew.
- Zabawa ruchowa Statki i latarnie - prawidłowe współdziałanie w parach, posługiwanie się umówionym sygnałem.
- Zabawy z bańkami mydlanymi w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie pojemności płuc – puszczanie baniek mydlanych, dzielenie się wrażeniami, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.