AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Prajzner, 2022-06-27
Warszawa

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: XXXXX
Stanowisko: nauczyciel mianowany
Nazwa placówki: XXXXX
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2021r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2024 r.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.)) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Inne cele:
 pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
 podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
 osobisty rozwój.§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy oraz umiejętności do doskonalenia warsztatu pracyWykorzystanie Internetu oraz jego zasobów.

Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się
 udział w kursach i szkoleniach na temat metodyki nauczania, wykorzystania narzędzi multimedialnych i informatycznych w procesie edukacji;
 udział w kursie podnoszącym kompetencje egzaminatora;
 zdobycie wiedzy i zestawu narzędzi oraz praktycznych umiejętności do pracy metodą tutoringu - otrzymanie certyfikatu;
 udział w wyspecjalizowanych szkoleniach zawodowych;
 udział w szkoleniach RP;

 stosowanie portalu edukacyjnego oraz dziennika elektronicznego do kontaktu z dyrekcją, nauczycielami, uczniami, rodzicami;
 wykorzystanie platformy edukacyjnej w procesie kształcenia na odległość;
 wykorzystywanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą pedagogiczną;
 wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert wydawniczych;
 udział w kursach i szkoleniach z wykorzystaniem narzędzi do kształcenia na odległość


 wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących ucznia;
 praktyczne stosowanie pedagogiki dialogu;
 wdrożenie projektu którego celem jest nauka i wspieracie współpracy w klasie – stosowanie nagród jako metod motywacyjnych;do końca I półrocza 2022/2023

okres stażuokres stażu§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli
 opracowanie scenariusza zajęć.
o ustalenie terminu zajęć otwartych;
o prowadzenie zajęć;
o omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.
1 zajęcia w każdym roku stażu

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy
 opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego;

 umieszczanie ciekawych scenariuszy, koncepcji pracy i publikacji na stronach internetowych dotyczących dobrych praktyk w nauczaniu;
 wspieranie nauczycieli stażystów w procesie samokształcenia – pomoc przy szukaniu ofert kursów i szkoleń, wsparcie w tworzeniu dokumentacji i obsługi narzędzi do pracy (dziennik, portal Teams)
rok szkolny 2021/2022


okres stażu


Współpraca wewnątrz szkolna
 zespół ds. opracowywania wyników egzaminu maturalnego ;
 zespół ds. organizacji próbnych egzaminów maturalnych oraz analizy wyników;
 zespół ds. ewakuacji;
 zespół ds. innowacji pedagogicznych i dobrych praktyk ;
 zespół wychowawczy klasy wychowawczej;
 prowadzenie prac związanych z tworzeniem kroniki szkolnej;
 wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, planów pracy. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.


okres stażu§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności uczniów

Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.  przygotowywanie uczniów do udziału zewnętrznych konkursach graficznych oraz z zakresu zainteresowań w zawodach technik informatyk, technik programista;
 przygotowanie konkursów miedzyszkolnych oraz szkolnych;
 opracowanie i wdrożenie innowacji wychowawczej pedagogiki dialogu;
 przygotowanie i przeprowadzenie projektu inicjowanego przez uczniów;

 organizowanie lub współorganizowanie imprez klasowych, szkolnych oraz środowiskowych;
 organizowanie wycieczek edukacyjnych wpierających rozwój i poszerzających wiedzę uczniów.
zgodnie z harmonogramem konkursówokres stażu


Wykorzystywanie oryginalnych form współpracy z rodzicami  opracowanie i wdrożenie indywidualnej formy pracy z rodzicami uczniów klasy wychowawczej;
 informowanie o różnych formach rozwijania kompetencji wychowawczych i pracy z człowiekiem młodym;
 organizacja wycieczki edukacyjnej – dla uczniów i rodziców zespołu klasowego okres stażu


§ 8 ust. 3 pkt. 4a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką
szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Program działań edukacyjnych


 opracowanie, wdrożenie i rozwijanie programu tutoringu edukacyjnego, wychowawczego i rozwojowego w szkole.

okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4b b)
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej


 praca w komisjach egzaminacyjnych w zawodzie technik informatyk
 skończenie kursu egzaminatora w zawodzi technik programista
okres stażu

Opracowała: XXXX 06.09.2021r


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.