AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Izabela Urbaniak, 2022-07-04
Poznań

Język angielski, Program nauczania

Program zajęć dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi

- n +

Zajęcia dla uczniów z klasy III Easy Games in English

1. Rozpoznanie problemu i teoria
Adresatem zajęć są uczniowie klas III, którzy mają trudności w przyswojeniu podstawowych zagadnień zawartych podstawie programowej dla I etapu edukacji. Konieczne jest zatem dostosowanie materiałów oraz metod pracy do możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczniów posiadających orzeczenie lub opinię.
2. Wnioski
Dzieci te potrzebują wyrównania szans edukacyjnych i braków językowych jak również zachęcenia do nauki języka angielskiego oraz rozwijania zainteresowań w zakresie języka angielskiego.
3. Zalecenia
Pomoc w opanowaniu podstawowego słownictwa i zagadnień gramatycznych zawartych w podstawie programowej.
4. Cele
• zajęcia w formie zabawy
• rozwijanie wiary we własne możliwości językowe
• rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego
• stosowanie metod aktywizujących

5. Cele szczegółowe
• Rozwijanie umiejętności czytania na głos
• Rozwijanie sprawności pisania pojedynczych słów i krótkich zdań
• Kształtowanie umiejętności mówienia i słuchania
• Kształtowanie umiejętności poprawnej wymowy
• Rozwijanie sprawności rozpoznawania słów i kojarzenia ich wymowy

6. Struktura i treść
Zajęcia będą prowadzone w formie gier i zabaw ułatwiających uczniom przyswojenie i utrwalenie słownictwa i struktur gramatycznych przedstawionych podczas lekcji języka angielskiego. Treść zajęć jest oparta na podstawie podstawy programowej nauczania języka obcego dla 1 etapu edukacyjnego.
7. Harmonogram
Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu.
8. Monitoring i projekt ewaluacji
• Obecność w dzienniku
• Obserwacja aktywności uczniów
• Rozmowy z uczniami
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.