AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Urbaniak, 2022-07-04
Poznań

Język angielski, Plany wynikowe

Analiza wyników nauczania klas V

- n +

Sprawozdanie z badania wyników nauczania języka angielskiego w klasach piątych w roku szkolnym 2021/2022

Badanie wyników nauczania języka angielskiego zostało przeprowadzone dnia 13 maju 2022 w dwóch klasach piątych. W badaniu wzięło udział 46 uczniów, 24 z klasy 5a oraz 22 z klasy 5b.
Narzędziem pracy, które pozwoliło zmierzyć jakość pracy był test diagnostyczny składający się z 9 zadań. Pierwsze zadanie sprawdzało umiejętność z zakresu rozumienia tekstu słuchanego, cztery kolejne natomiast weryfikowały znajomość słownictwa poznanego w minionym roku szkolnym. Następne zadania weryfikowały znajomość funkcji językowych oraz struktur gramatycznych. Ostatnie z zadań sprawdzało umiejętność czytania ze zrozumieniem. Za poprawne rozwiązanie testu uczeń mógł uzyskać maksymalnie 46 punktów.

Badanie zostało oparte na treściach programowych przewidzianych do realizacji w klasie piątej szkoły podstawowej. Test diagnostyczny został opracowany na podstawie podręcznika Brainy V, z którego uczniowie korzystali w roku szkolnym 2021/2022.


nr Badana wiedza i umiejętność Maksymalna punktacja
1. Słuchanie ze zrozumieniem 10
2. Znajomość słownictwa 5
3. Uzupełnianie zdań 4
4. Znajomość słownictwa 4
5. Znajomość wyrażeń 3
6. Funkcje językowe 4
7. Struktury gramatyczne 6
8. Stopniowanie przymiotników 5
9. Czytanie ze zrozumieniem 5


Słuchanie ze zrozumieniem
Pierwsze zadanie sprawdzało umiejętność słuchania ze zrozumieniem . Zadaniem ucznia było dwukrotne wysłuchanie nagrania oraz wybranie jednej z trzech odpowiedzi. Za poprawne wykonanie zadania można było uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Znajomość słownictwa
Celem kolejnego zadania było sprawdzenie znajomość słownictwa poznanego w minionym roku szkolnym. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie mieli dopasować odpowiednią kategorię do grup wyrazów. Za zadanie można było uzyskać 5pkt.

Uzupełnianie zdań
W zadaniu trzecim była sprawdzana znajomość słownictwa związanego z pogodą, rodzajami sklepów, przymiotnikami oraz mediami. Ćwiczenie polegało na zakreśleniu wyrazów, które poprawnie uzupełniają zdania. Można było za nie maksymalnie uzyskać 4 punkty.

Znajomość słownictwa
Celem zadania czwartego było sprawdzenie znajomości słownictwa związanego z pomieszczeniami w szkole, przedmiotami szkolnymi, porami roku oraz programami telewizyjnymi. Za poprawne wykonanie zadania można było uzyskać 4 punkty. Zadanie polegało na wpisaniu brakujących wyrazów na podstawie definicji.

Uzupełnianie zdań
Następne zadanie polegało na uzupełnianiu zdań odpowiednimi czasownikami. Ćwiczenie weryfikowało znajomość wyrażeń poznanych w ciągu roku. Uczeń mógł zdobyć maksymalnie 3 punkty.

Funkcje językowe
Zadanie szóste sprawdzało znajomość funkcji językowych. Zadanie składało się z czterech zdań, które uczniowie mieli przeczytać i zakreślić jedną z poprawnych odpowiedzi. Za zadanie można było uzyskać cztery punkty.

Struktury gramatyczne
Kolejne zadanie weryfikowało znajomość struktur gramatyczno – leksykalnych. Polegało ono na zakreśleniu wyrazu lub struktury, które poprawnie uzupełniają zdanie, tak by było ono logicznie spójne. Uczeń mógł uzyskać 6 punktów.


Stopniowanie przymiotników

Przedostanie zadanie sprawdzało umiejętność stopniowania przymiotników. Ćwiczenie polegało na uzupełnieniu zdań poprawną formą stopnia wyższego lub najwyższego. Za poprawne wykonanie zadania można było zdobyć maksymalnie 5 punktów.

Czytanie ze zrozumieniem
Ostatnie zadanie weryfikowało umiejętność czytania ze zrozumieniem. Zadaniem ucznia było przeczytanie tekstu, a następnie zdecydowanie czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Uczeń mógł zdobyć maksymalnie 5 punktów.

WYNIKI
Poniższa tabela przedstawia średni procentowy i punktowy wynik klas V.
5a
Zad. 1 Zad.2 Zad.3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad. 7 Zad. 8 Zad 9.
3,3 3,7 2,8 3,3 1,9 2,5 4,0 1,5 2,9
33% 74% 69% 83% 63% 64% 67% 30% 58%

5b
Zad.1 Zad.2 Zad.3 Zad.4 Zad.5 Zad.6 Zad.7 Zad.8 Zad 9.
2,6 3,7 2,8 3,4 2,4 2,7 3,9 1,2 3,2
26% 74% 69% 85% 79% 67% 64% 25% 65%


Zadania najtrudniejsze

Zadaniem, które okazało się być najtrudniejsze dla uczniów klas 5 było zadanie 8. Zadanie wymagało umiejętności stopniowania przymiotników. Średnia dwóch klas piątych wyniosła 1,3 pkt na 5 możliwych. Z kolei, zadanie 1 sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu również sprawiło dzieciom z klasy 5a i 5b najwięcej trudności. Uczniowie zdobywali średnio 2 punkty na 10.Zadania najłatwiejsze
Zadanie najłatwiejszym dla klas 5 okazało się zadanie 4 sprawdzające znajomość słownictwa. Średnia zdobytych punktów wynosiła 2,8 na 4 możliwe. Ponadto dla klasy 5a i 5b łatwe okazało się zadanie 2, które również weryfikowało znajomość słownictwa . Średnia ilość zdobytych punktów wyniosła 3,7 Zadanie 5 okazało się mało skomplikowane dla klas 5b. Sprawdzało one znajomość wyrażeń językowych w minionym roku szkolnym. W zadaniu uczniowie zdobywali średnio 2,4 punkty na 3 możliwe.

WNIOSKI
Przeprowadzone w maju 2022 badanie wyników nauczania pokazało , że klasy opanowały materiał na podobnym poziomie. Klasa 5a i 5bc uzyskały podobny procentowy i punktowy wynik. Klasa 5a – 56,25% (2,9 pkt), a klasa 5b - 56,23% (2,9 pkt) . Żaden z uczniów nie zdobył maksymalnej liczby punktów. W klasie 5a jeden z uczniów otrzymał wynik na poziomie 91,3% a dwójka uczniów osiągnęła wynik powyżej 70%. Natomiast w klasie 5b najwyższy wynik oto 80,43% . Podobnie jak w klasie 5a , dwoje dzieci zdobyło ponad 70%.W stopniu niezadowalającym zostało opanowane przez uczniów praktyczne stosowanie struktur gramatycznych oraz rozumienie tekstu słuchanego. Natomiast dzieci zadowalająco przyswoiły słownictwo oraz wyrażenia językowe wprowadzonych w minionym roku szkolnym. Wyniki poszczególnych uczniów są również potwierdzeniem ich dokonań ze sprawdzianów cząstkowych oraz aktywności na lekcji języka angielskiego.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

1. Doskonalić słuchanie przez częste odsłuchiwanie kilkunastominutowych audycji na różne tematy, słuchanie piosenek z tekstem do uzupełnienia oraz oglądanie filmów/bajek w języku angielskim.

2. Stosować konkretne ćwiczenia umożliwiające uczniom opanowanie umiejętności zastosowania struktur gramatycznych oraz więcej zadań związanych z reagowaniem językowym w określonych sytuacjach.

3. Używać więcej ćwiczeń z tekstem czytanym sprawdzających ogólne rozumienie i wyszukiwanie konkretnych informacji.

4. Kontynuować naukę słownictwa wg metod aktywizujących.

5. Nadal wykorzystywać na lekcjach technologie informacyjne.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.