Katalog

Janusz Kosicki, 2022-08-12
Wolsztyn

Zawodowe, Konspekty

Eksploatacja maszyn do zbioru – prasy zwijające, kostkujące

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
KLASA II TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA

Kwalifikacja M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

Temat: Eksploatacja maszyn do zbioru – prasy zwijające, kostkujące

Data: 24.05.19 Prowadzący :Janusz Kosicki

Uczniowie. Grupa II -8 uczniów czas trwania zajęć – 6 godzin

CELE KSZTAŁCENIA (A,B,C):

Uczeń zna - podział pras do zbioru i prasowania, ich budowę, zasadę działania i procedurę przygotowania do pracy.

Uczeń rozumie – zasadę działania prasy kostkującej i zwijającej oraz wpływ właściwej regulacji i ustawień na jakość beli , kostki.

Uczeń potrafi – agregatować prasę z ciągnikiem, ustawić i wyregulować parametry prasowania, wykonać samodzielnie „próbę pracy", wykonać prasowanie na łące , polu.

Środki dydaktyczne – prasa zwijająca KUHN FB 119 , prasa kostkująca SIPMA Z-224/2 , ciągniki Zetor 5320 i New Holland T5050, sznurek i siatka do zwijania, zestaw narzędzi, miara zwijana 2m, instrukcje obsługi pras i ciągników.

Metody dydaktyczne – wykład z pokazem, ćwiczenia, praca na polu.

Część I – organizacyjno-porządkowa – 5 min.

1. zbiórka i sprawdzenie obecności,
2. sprawdzenie stopnia przygotowania do zajęć- strój warsztatowy,
3. sprawdzenie samopoczucia i gotowości do zajęć.
Instruktaż wstępny – 30 min.

1. Podanie tematu zajęć i zapis na tablicy lub slajd prezentacji multimedialnej,
2. Omówienie budowy, zasady działania i regulacji prasy kostkującej i zwijającej.
3. Podanie metodyki przeprowadzenia prasowania siana, słomy prasami.
4. Notatka w zeszytach uczniów.
5. Instruktaż BHP przy obsłudze i eksploatacji pras .

Część właściwa zajęć

1. Podanie treści zadania i zapis w zeszytach:

Wykonaj przygotowanie maszyn do prasowania , zastosowanie odpowiednich ustawień, mocowanie siatki, sznurka i dokonaj prasowania beli o średnicy 125 cm. Dokonaj prasowania kostki dostosowuj parametry prasowania do warunków pracy (wilgotność i rodzaj materiału).

Podanie kryteriów oceny wykonania zadania praktycznego

2. Podział grupy uczniów na 2 podgrupy. Wyznaczenie uczniów dyżurnych. Przydział ciągników i maszyn oraz narzędzi.
3. Wykonanie zadań w kolejności:

a) przegląd P1 ciągnika,
b) przegląd techniczny przydzielonych pras,
c) agregatowanie ciągnika z maszyną (w podgrupach)
d) budowa, zasada działania, regulacje pras – praca z instrukcją obsługi,
e) zaprogramowanie przejazdów na polu (szkic w zeszytach),
f) wykonanie próby pracy dla zadanych warunków prasowania,
g) korekta ustawień
h) określenie równomierności zbicia,
i) przejazd na pole,
j) omówienie jakości wykonania prasownia.

4. Bieżący i sytuacyjny instruktaż BHP
Instruktaż końcowy zajęć – 30 min.

1. wstępne oczyszczenie ciągników i pras na polu,
2. zjazd na myjnię i umycie maszyn
3. odstawienie pras do wiat i ciągników do garaży.
4. porządkowanie stanowisk pracy, oczyszczenie narzędzi i ułożenie w szafach narzędziowych (uczniowie dyżurni),
5. omówienie przebiegu zajęć, analiza błędów,
6. wyróżnienie najlepszych uczniów,
7. wystawienie ocen zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,
8. podanie tematu następnych zajęć i literatury.
9. nadzór nad myciem i przebieraniem się uczniów
10. zakończenie zajęć.
W tracie zajęć przewidywana jest 30 minutowa przerwa.

Uwagi do realizacji:

1. agregatowanie maszyn i przejazd na pole wykonują uczniowie wyznaczeni, posiadający prawo jazdy.
2. Zajęcia powinny zrealizowane na 1 jednostce dydaktycznej. Grupa uczniów wykonująca zadanie z prasą zwijającą następnie wykonuje zadanie z prasą kostkującą.
3. Przejazdy na polu wykonują wszyscy uczniowie. W przypadku uczniów z mniejszymi umiejętnościami asystuje w ciągniku nauczyciel.Opracował:

Janusz Kosicki
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.